Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Oświadczenia majątkowe

Archiwum
Szkałuba Kazimiera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnegoom_Szkaluba_14_04_03.PDF (461215 B)2005-03-11
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 14.04.2003
Rostek Piotr - Zastępca Burmistrzaom_Rostek_23_04_03.PDF (316433 B)2005-03-11
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2003
Sanocki Zbigniew - Burmistrzom_Sanocki_29_04_03.pdf (310590 B)2005-03-11
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2003
Kędra Tadeusz - Radnyom_Kedra_29_04_2003.PDF (239613 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2003
Kłosowicz Stanisław - Radnyom_Klosowicz_28_04_2003.PDF (251394 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2003
Krawczyk Piotr - Radnyom_Krawczyk_29_04_2003.PDF (338154 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2003
Leśniak Tadeusz - Radnyom_Lesniak_30_04_2003.PDF (243300 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2003
Marć Krystyna - Radnaom_Marc_30_04_2003.PDF (257459 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2003
Waśko Piotr - Radnyom_Wasko_29_04_2003.PDF (220451 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2003
Szewczyk Teresa - Dyrektor GOKom_GOK.PDF (330084 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2003
Wilusz Irena - Kierownik GOPSomGOPS.doc (1017344 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2003
Świdrak Marek - Dyrektor ZEASiPomZEASiP.PDF (369885 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2003
Kochańska Elżbieta - Dyrektor GBPomGBP.PDF (382779 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2003
Bachta Aneta - Dyrektor SP w Moderówceom_szk_mod.PDF (520506 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2003
Baran Bożena - Dyrektor SP w Żarnowcuom_szp_zarn.PDF (339730 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2003
Zima Kazimierz - Dyrektor Gimnazjum w Jedliczuom_szk_jedl.PDF (304392 B)2005-03-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2003
Rostek Piotr - Zastępca Burmistrzarostek.doc (440320 B)2005-04-21
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2004
Stapińska-Chrobak Mariola - Sekretarzstapinskachrobak.doc (769536 B)2005-04-21
OpisOświadczenie majątkowe po rozpoczęciu kadencji
Wiatr Wiesława - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnychwiatr.doc (600576 B)2005-04-21
OpisOświadczenie mająkowe z dnia 28.04.2004
Sanocki Zbigniew - Burmistrz sanocki.doc (494080 B)2005-05-10
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2004
Sołtys Iwona - Skarbnik soltys.doc (548864 B)2005-05-10
OpisOświadczenie majątkowe Iwona Sołtys z dnia 26.04.2004 r.
Szkałuba Kazimiera Kierownik USCszkaluba.doc (605696 B)2005-05-10
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2004
Jurczak Teresa - Dyrektor SPGZOZjurczak.doc (290304 B)2005-05-12
OpisOświdczenie majątkowe z dnia 29.04.2004
Bargieł Bogusław - Dyrektor GOSiR bargiel.doc (427008 B)2005-05-12
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2004
Świdrak Marek - p.o. Dyrektora ZEASiPswidrak.doc (336384 B)2005-05-12
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2004
Wilusz Irena - Kierownik wilusz.doc (1035264 B)2005-05-12
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2004
Kochańska Elżbieta - p.o. Dyrektora kochanska.doc (221696 B)2005-05-12
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2004
Szewczyk Teresa - Dyrektor GOK szewczyk.doc (243200 B)2005-05-12
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2004
Bachta Aneta - Dyrektor bachta.doc (325632 B)2005-05-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2004
Baran Bożena - Dyrektor baran.doc (288768 B)2005-05-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2004
Zima Kazimierz - Dyrektor zima.doc (285184 B)2005-05-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2004
Rzeźnik-Zubek Bogdan - Dyrektor rzeznik-zubek.doc (213504 B)2005-05-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2004r.
Stręk Stanisław - p.o. Dyrektora strek.doc (763392 B)2005-05-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 20.09.2004
Stręk Stanisław - p.o. Dyrektora om_Strek_28_02_05.doc (516608 B)2006-06-14
OpisOśw. majątkowe z dnia 28.02.2005 - po zakończeniu kadencji p.o. Dyrektora SP w Piotrówce
Stręk Stanisław - Dyrektor om_Strek_10_03_05.doc (539648 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe dyrektor SP Piotrówce po rozpoczęciu kadencji z dnia 10.03.2005
Wiatr Wiesława - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnychom_Wiatr_6_04_2005.doc (458752 B)2006-06-14
OpisOświadczenie mająkowe z dnia 06.04.2005
Jurczak Teresa - Dyrektor SPGZOZom_Jurczak_22_04_2005.doc (408064 B)2006-06-14
OpisOświdczenie majątkowe z dnia 22.04.2005
Bargieł Bogusław - Dyrektor GOSiR om_Bargiel_25_04_2005.doc (422400 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2005
Świdrak Marek - p.o. Dyrektora ZEASiPom_Swidrak_29_04_2005.doc (456192 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2005
Wilusz Irena - Kierownikom_Wilusz_22_03_2005.doc (461824 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 22.03.2005
Szewczyk Teresa - Dyrektor GOK om_Szewczyk_26_04_2005.doc (467968 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2005
Kochańska Elżbieta - Dyrektor om_Kochanska_26_04_2005.doc (410112 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2005
Bachta Aneta - Dyrektor ZS w Moderówceom_Bachta_28_04_2005.doc (395264 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2005r.
Baran Bożena - Dyrektor SP w Żarnowcuom_Baran_28_04_2005.doc (505856 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2005r.
Zima Kazimierz - Dyrektor ZS w Jedliczuom_Zima_18_04_2005.doc (478720 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 18.04.2005r.
Rzeźnik-Zubek Bogdan - Dyrektor ZS w Jaszczwiom_RzeznikZubek_20_04_2005.doc (415232 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2005r.
Leszczyńska Elżbieta - p.o. Dyrektora SP w Podniebyluom_Leszczynska_21_04_2005.doc (448512 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 21.04.2005r.
Leszczyńska Elżbieta Jolanta - p.o. Dyrektora SP w Podniebyluom_Leszczynska_30_08_2005.doc (543232 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 30.08.2005 - po zakończeniu kadencji p.o. Dyrektora SP w Podniebylu
Leszczyńska Elżbieta Jolanta - p.o. Dyrektora SP w Podniebyluom_Leszczynska_15_09_2005.doc (628736 B)2006-06-14
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 15.09.2005 - po rozpoczęciu kadencji p.o. Dyrektora SP w Podniebylu
Szkałuba Kazimiera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnegoom_Szkaluba_20_04_2005.doc (421376 B)2006-06-16
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2005
Stapińska-Chrobak Mariola - Sekretarz om_msch_14_04_2005.doc (526336 B)2006-06-16
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 14.04.2005
Sołtys Iwona - Skarbnik om_Soltys_15_04_2005.doc (433664 B)2006-06-16
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 15.04.2005r.
Piotr Rostek - Zastępca Burmistrzaom_Rostek_12_04_2005.doc (490496 B)2006-06-17
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 12.04.2005
Sanocki Zbigniew - Burmistrzom_Sanocki_28_04_2005.doc (437760 B)2007-01-11
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2005
Kędra Tadeusz - Radny om_kedra_28_04_2006.doc (591872 B)2007-02-19
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2006
Kłosowicz Stanisław - Radny om_klosowicz_29_04_2006.doc (560128 B)2007-02-19
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2006
Krawczyk Piotr - Radny om_krawczyk_26_04_2006.doc (562176 B)2007-02-19
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2006
Leśniak Tadeusz - Radny om_lesniak_28_04_2006.doc (532480 B)2007-02-19
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2006
Waśko Piotr - Radny om_wasko_25_04_2006.doc (625152 B)2007-02-19
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2006
Piotr Rostek - Zastępca Burmistrzaom_Rostek_27_04_06.doc (6515200 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z 27.04.2006r.
Mariola Stapińska - Chrobak - Sekretarzom_MSCH_28_04_06.doc (6541312 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2006r.
Iwona Sołtys - Skarbnikom_Soltys_20_04_06.doc (7388160 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2006r.
Szkałuba Kazimiera - Kierownik USCom_Szkaluba_19_04_06.doc (984576 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 19.04.2006
Elżbieta Kochańska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznejom_Kochanska_21_04_06.doc (1341440 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe za 2005r. z dnia 21.04.2006r
Stanisław Stręk - Dyrektor SP w Piotrówceom_Strek_24_04_06.doc (1190912 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe za 2005r. z 24.04.2006r.
Irena Wilusz - Kierownik GOPSom_Wilusz_27_03_06.doc (950272 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe za 2005r. z 27.03.2006
Kazimierz Zima - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznychom_Zima_19_04_06.doc (805376 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe za 2005r. z 19.04.2006r
Bogdan Rzeźnik - Zubek - Dyrektorom_Zubek_15_03_06.doc (818176 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe za 2005r. z 15.03.2006r.
Teresa Szewczyk - dyrektor GOKom_Szewczyk_24_04_06.doc (6413824 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2006r.
Bożena Baran - Dyrektorom_Baran_27_04_06.doc (6712320 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2006r.
Świdrak Marek - p.o. Dyrektora ZEASiPom_Swidrak_27_04_06.doc (7299584 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z 27.04.2006r.
Elżbieta Leszczyńska - Dyrektorom_Leszczynska_28_04_06.doc (6910976 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2006r.
Aneta Bachta - Dyrektorom_Bachta_28_04_06.doc (6853120 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z 28.04.2006r.
Bogusław Bargieł - Dyrektor GOSiRom_Bargiel_25_04_06.doc (6788096 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z 25.04.2006r.
Wiesława Wiart - Kierownik om_Wiatr_07_04_06.doc (6818304 B)2007-06-25
OpisOświadczenie majątkowe z 07.04.2006r.
Teresa Jurczak - Dyrektor SPGZOZom_Jurczak_28_04_06.doc (7031296 B)2007-06-25
OpisOświaczenie majątkowe z 28.04.2006r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «