Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw
Liczba pozycji: 10
1.Gospodarka Przestrzenna - decyzje o warunkach zabudowy, wypis, i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
2.ZEASiP DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
3.Urząd Stanu Cywilnego
4.Sprawy wojskowe
5.Zezwolenia na organizację imprez masowych
6.Geodezja, Gospodarka Nieruchomościami: podziały nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, numeracja nieruchomości
7.Ochrona Środowiska: 1) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, 2) usunięcie azbestu, 3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 4) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, 5) prowadzenie schronisk
8.Działalność gospodarcza: wpis do ewidencji dział. gosp., zmiana treści prowadzonej dział. gosp., wykreślenie wpisu, zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
9.Podatki i opłaty lokalne: umarzanie podatków, informacje i zaświadczenia o stanie majątkowym
10.Ewidencja Ludności - dowody osobiste, zameldowanie i wymeldowanie,
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «