Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Sprawy wojskowe
Janocha MariaInspektor
Adres38-460 Jedlicze ul. Rynek 6 pokój nr.10
Telefon0-13 44 847 18
Odroczenia (zwolnienia) z zasadniczej służby wojskowej------------------ ( B)2003-09-01
OpisPoborowy lub żołnierz może ubiegać się o odroczenie (zwolnienie) z zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Ubiegający się o odroczenie powinien zlożyć odpowiednie podanie oraz dołączyć dokumenty:
-zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków z zakładu pracy lub zaświadczenie z urzędu pracy (bezrobotni) dla współmałżonków
-odpis aktu małżeństwa
-odpisy aktów urodzeń dzieci
-karta powołania

Poborowy uiszcza opłatę skarbową od podania w wys. 5 zł, od każdego załącznika 0,50 zł.

Żołnierze są zwolnien z powyższych opłat.

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

Odbiór decyzji osobiście lub przesyłką.
Rejestracja przedpoborowych------------------ ( B)2003-09-01
OpisO terminie i miejscu przeprowadzenia rejestracji przedpoborowy zostaje powiadomiony wezwaniem.
Zgłaszjący się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (jeśli nie ukończył 18 lat).

Przdpoborowy otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, które powinien przechowywać do czasu zgłoszenia się do poboru.

Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu zagrożone jest karą aresztu do 3 m-cy lub karą grzywny.

Opracowała: Maria Janocha 1.09.2003 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «