Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Działalność gospodarcza: wpis do ewidencji dział. gosp., zmiana treści prowadzonej dział. gosp., wykreślenie wpisu, zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
Pietruś MałgorzataInspektor
Adrespokój nr 22
Telefontel. 013 44 847 20
Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychwnioski_alkohole_24_01_07.doc (51712 B)2007-01-24
OpisSprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia (oddzielne wnioski dla każdego rodzaju napojów alkoholowych tj. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, oraz powyżej 18 % alkoholu,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu sprzedaży,
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
4) pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwały w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydawane są w ramach posiadanych limitów ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu.

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są opłaty.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2007-01-24
OpisNa sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.
O wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Rejestr zmian
1Zmieniono dane adresowe2008-03-21 14:53
2Dodano załącznik Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ()2007-01-24 07:17
3Dodano załącznik Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (wnioski_alkohole_24_01_07.doc)2007-01-24 07:16
4Dodano załącznik Wykreślenie wpisu (wykreslenie_24_01_07.doc)2007-01-24 07:09
5Dodano załącznik Zmiana treści wpisu prowadzonej działalności gospodarczej (zmiana_24_01_07.doc)2007-01-24 07:07
6Dodano załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wpis_24_01_07.doc)2007-01-24 07:06
7Zmieniono dane adresowe2007-01-24 07:04
8Dopisano dane adresowe2007-01-24 07:03
9Usunięto adres 2007-01-24 06:54
10Usunięto załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2007-01-24 06:54
11Usunięto załącznik: Zmiana treści prowadzonej działalności gospodarczej 2007-01-24 06:54
12Usunięto załącznik: Wykreślenie wpisu 2007-01-24 06:54
13Usunięto załącznik: Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. 2007-01-24 06:54
14Usunięto załącznik: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2007-01-24 06:53
15Usunięto załącznik: Dodatki mieszkaniowe 2007-01-24 06:53
16Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczej2003-07-22 08:58
17Dodano załącznik Dodatki mieszkaniowe (none)2003-07-22 08:04
18Dodano załącznik Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wn_alkohol.doc)2003-07-22 07:26
19Zmieniono załącznik Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.2003-07-21 14:53
20Dodano załącznik Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. (none)2003-07-21 14:48
21Dodano załącznik Wykreślenie wpisu (none)2003-07-21 13:01
22Dodano załącznik Zmiana treści prowadzonej działalności gospodarczej (wz_zmiany.doc)2003-07-21 12:48
23Dodano załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Wpis do ewid.doc)2003-07-21 12:42
24Dopisano dane adresowe2003-07-21 12:30
25Dodano osobę: Pietruś Małgorzata2003-07-21 12:28
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «