Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Referaty i stanowiska

Biuro ds. gospodarki przestrzennej
 Barbara Gołębiowska - Samodzielne stanowisko

Doradca
 Adrian Bożek - Doradca

Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Zezwolenia na usuwanie drzew, gninny program ochrony środowisk i gospodarki odpadami, gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi, zadania dot. rolnictwa i gospodarki leśnej, utrzymanie czystości i porządku w gminie
 Mariusz Ślusarczyk - Kierownik Referatu

Referat Inwestycji i Remontów
Realizacja inwestycji, remonty i utrzymanie dróg,
 Roman Górka - Kierownik Referatu

Referat Księgowości Budżetowej
Rachunkowość dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacja, listy płac, kasa, rozrachunki publiczno-prawne, sprawozdawczość finansowa
 Iwona Sołtys - Skarbnik

Referat Organizacyjny
Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy oraz Rady Miejskiej, koordynowanie działań w sferze kultury fizycznej, sportu oraz upowszechniania kultury, promowanie gminy, obsługa informatyczna
 Agata Kowalczyk - Kierownik Referatu

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Sprawy związane z wymiarem, poborem i egzekucją należności podatkowych.
 Sabina Wiśniowska - Kierownik Referatu

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpozarowa, kancelaria tajna, ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholi, dodatki mieszkaniowe
 Kazimiera Szkałuba - Kierownik

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Stanowisko ds. obsługi prawnej
Obsługa prawna urzędu
 Artur Zoła - Radca Prawny
 Tomasz Kmiecik - Podinspektor

Stanowisko ds. zamówień publicznych
realizacja zamówień publicznych.
 Malwina Żurek-Majerska - Podinspektor

Urząd Stanu Cywilnego
 Anna Czekańska - Kierownik

» Panel aktualizacyjny «