Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Opieka Zdrowotna

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
Telefon(13) 438 09 18
Fax(13) 438 09 18
E-mailzoz_jedlicze@op.pl
Jurczak TeresaDyrektor
Charakterystyka działalności SPG ZOZ Jedlicze------------------ ( B)2008-06-26
OpisSamodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych
- opieki stomatologicznej
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej
- hospicjum domowego
- profilaktycznej opieki zdrowotnej
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy


Świadczenia zdrowotne są realizowanie w czterech placówkach medycznych tj: Przychodni Rejonowej w Jedliczu, Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi i Punkcie Lekarskim w Potoku i Moderówce.


------------------------------------------------------------------
Przychodnia Rejonowa w Jedliczu
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnia dla Dzieci
Lek. Ewa Skiba - specjalista chorób dzieci
Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 11.00
Środa od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz, 7.30 do godz. 11.45
Piątek od godz. 7.30 do godz. 11.00

Lek. Ewa Iwaniuk - specjalista pediatra
Poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 18.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 11.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz. 15.30 do godz. 18.00
Piątek od godz. 15.30 do godz. 18.00

Poradnia Ogólna
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych
Poniedziałek od godz. 10.30 do godz. 18.00
Wtorek od godz. 8.30 do godz. 13.30
Środa od godz. 8.30 do godz. 13.30
Czwartek od godz. 8.30 do godz. 13.30
Piątek od godz. 8.30 do godz. 13.30

Lek. Ewa Półchłopek
Poniedziałek od godz. 7.50 do godz. 11.30
Wtorek od godz. 7.50 do godz. 11.30

Lek. Jolanta Dubis
Poniedziałek od godz. 11.00 do godz. 15.00
Wtorek od godz. 13.00 do godz. 17.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00


-------------------------------------------------------------------
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
Poradnia Ginekologiczna
-------------------------------------------------------------------

Lek. Piotr Wajda – specjalista ginekologii i położnictwa
Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 7.30 do godz. 12.00

Lek. Jolanta Płutniak – specjalista ginekologii i położnictwa
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 12.00
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00

-------------------------------------------------------
Poradnia Otolaryngologiczna

Lek. Paweł Rygiel – specjalista otolaryngolog
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00

------------------------------------------------------------
Poradnia Kardiologiczna
Lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista kardiolog
Piątek od godz. 9.30 do godz. 15.00

---------------------------------------------------------------
Poradnia Okulistyczna
Lek. Łucja Topolska – specjalista okulistyki
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.00

----------------------------------------------------------------
Poradnia Diabetologiczna
Lek. Małgorzata Bieńkowska-Nowak - specjalista diabetolog
Środa od godz. 15.00 do godz. 18.00

----------------------------------------------------------------
Poradnia Neurologiczna
Lek. Rafał Jucha - specjalista neurolog
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00


Lek. Małgorzata Wilk- specjalista neurolog
Czwartek od godz. 15.15 do godz. 20.00

----------------------------------------------------------------
Poradnia Medycyny Sportowej
Lek. Bolesława Goleń - uprawniona do wykonywania badań
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00

-------------------------------------------------------------
Poradnia Reumatologiczna

Lek. Marian Owoc - specjalista reumatolog
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.30

Lek. Irena Socha – specjalista reumatolog
Środa od godz. 16.00 do godz. 19.00

---------------------------------------------------------------
Poradnia Dermatologiczna
Lek. Danuta Bąk – specjalista dermatologii i wenerologii
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00

------------------------------------------------------------
Poradnia Alergologiczna
Lek. Ewa Półchłopek – specjalista alergolog
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.30
Piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

---------------------------------------------------------------
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Lek. Alicja Hoc – specjalista psychiatrii
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.30
Piątek od godz. 9.00 do godz. 10.00


---------------------------------------------------------------
Poradnia Psychologiczna
Marta Majewska – Psycholog
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00
Środa od godz. 16.30 do godz. 19.00


---------------------------------------------------------------
Poradnia Endokrynologiczna
Lek. Małgorzata Harasimowicz – specjalista endokrynolog
1 wtorek m-ca od godz. 13.00 do godz. 16.00
Środa od godz. 10.00 do godz. 13.00


---------------------------------------------------------------
Poradnia Medycyny Pracy
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych
Poniedziałek od godz. 13.0 do godz. 14.00
Wtorek od godz. 12.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz, 12.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 12.00 do godz. 13.00


-----------------------------------------------------------------
Badania diagnostyczne


--------------------------------------------------------------
USG
Lek. Michał Grochowiec
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji
Spirometria
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji


---------------------------------------------------------------
Pobieranie materiału do badań analitycznych
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 9.00
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.30
Środa od godz. 7.00 do godz. 9.00
Czwartek od godz. 7.00 do godz. 9.00
Piątek od godz. 7.00 do godz. 9.00


==============================================
Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Lek. Artur Stachowicz – specjalista medycyny rodzinnej i pediatra I stopnia specjalizacji.
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00
Wtorek od godz. 14.30 do godz. 18.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00
Piątek od godz. 12.00 do godz. 14.00


--------------------------------------------------------------
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna
Lek. stomatolog Magdalena Pawluś–Duda
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 14.30 do godz. 18.00
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00 - protetyka
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00


--------------------------------------------------------------
Ośrodek rehabilitacji ambulatoryjnej
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 18.00

==============================================

Punkt Lekarski w Potoku
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Lek. Mariusz Szepelak – lekarz chorób wewnętrznych
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 16.00 do godz. 18.00

Lek. Władysław Pudło - pediatra
Wtorek - 15.15 - 17.00
Piątek - 15.15 - 17.00

==============================================

Punkt Lekarski w Moderówce
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Lek. Artur Stachowicz – specjalista medycyny rodzinnej i pediatra I stopnia specjalizacji.
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.00

Lek. Jolanta Dubis
Środa od godz. 9.00 do godz. 11.30


==============================================

----------------------------------------------------------------
Gabinet Stomatologiczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jedliczu
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna
Lek. stomatolog Małgorzata Nagnajewicz
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00

Piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00


W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie:
1/ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w przedziale wiekowym od 40 – 65 lat
2/ profilaktyki chorób układu krążenia w przedziale wiekowym od 35 – 55 lat
3/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia
4/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia

Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie:
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej
- hospicjum domowego
Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby Zakładu.
Regulamin porządkowy SPG ZOZ Jedliczeregulamin_porzadkowy_spg_zoz_jedlicze.pdf (2448248 B)2008-06-26
OpisRegulamin porządkowy SPG ZOZ Jedlicze
Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczuzalacznik_Do_uchwaly _XXXIV_198_2012.pdf (523801 B)2014-06-20
OpisRegulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Statut SPG ZOZ w JedliczuUchwala LXXIV 483 2014 SPG ZOZ statut.pdf (324985 B)2014-12-17
OpisStatut SPG ZOZ w Jedliczu

UCHWAŁA NR LXXIV/483/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu i wprowadzająca tekst jednolity statutu
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «