Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Stowarzyszenia

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE : Moderówka, Chlebna, Długie, Jaszczew, Piotrówka, Żarnowiec, Poręby, Jedlicze-Męcinka, Potok, Jedlicze, Dobieszyn, Podniebyl
Janocha MariaInspektor
AdresJedlicze ul. Rynek 6 pokój nr 10
Telefon0-13 43 52 132
Ochotnicza Straż Pożarna w Moderóce------------------ ( B)2003-09-24
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Moderówce – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21.08.2001 roku pod numerem KRS: 0000036460

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.
Skład Zarządu
Prezes - Bućko Lucjan
Wiceprezes - Patrzyk Stanisław
Naczelnik - Bożek Dariusz
Sekretarz - Przybyła Adolf
Skarbnik - Okólski Krzysztof
Skład komisji rewizyjnej: Osoliński Marek, Bućko Stanisław, Winiarz Bogdan.

Siedzibą OSP jest Dom Strażaka w Moderówce.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Moderówce, który jest do wglądu w siedzibie OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chlebnej ------------------ ( B)2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Chlebnej – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego , w dniu 21.11.2001 roku pod numerem 0000064363.

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
Skład Zarządu:
Prezes Bożek Józef
Naczelnik Kubacki Paweł
Z-ca Naczelnika Urbanik Julian
Sekretarz Kubacki Jan
Skarbnik Lula Mieczysław
Gospodarz Pec Jan
Skład komisji rewizyjnej :Haczela Jan, Grzędzielski Stanisław.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Chlebnej

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Chlebnej, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem 2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Długiem – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie rejonowym w Rzeszowie , XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu28.08.2001 roku pod numerem 0000020119.
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3.Komisja rewizyjna.

Skład Zarządu:
Prezes Tucki Józef
Naczelnik Gęsiak Stanisław
Z-ca Naczelnika Krawczyk Marci
Sekretarz Bytnar Bogdan
Skarbnik Mróz Mirosław
Członek Klatka Mirosław
Członek Czekański Tadeusz

Komisja rewizyjna: Maciejowski Sylwiusz, Żychowski Stanisław, Peszko Radosław.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Długiem.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Długiem, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczwi 2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Jaszczwi – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego , w dniu 27.06.2001 roku pod numerem 0000023334.


Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna

Skład Zarządu:
Prezes Wołowiec Grzegorz
Wiceprezes Wojdyła Wojciech
Naczelnik Twaróg Jerzy
Z-ca Naczelnika Urbanik Mirosłąw
Skarbnik Parylak Zdzisław
Sekretarz Penczar Janusz
Kronikarz Parylak Jadwiga
Komisja rewizyjna: Kruszelnicki Wojciech, Parylak Grzegorz, Wojdyłą Dariusz.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Jaszczwi.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Jaszczwi, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Oracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrówce2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Piotrówce – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16.03.2001 roku pod numerem KRS:0000036215.
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.

Skład Zarządu:
Prezes Szopa Andrzej
Naczelnik Woźniak Tadeusz
Skarbnik Kupka Ryszard
Gospodarz Woźniak Grzegorz
Z-ca Naczelnika Sanocki Edward
Sekretarz Sanocki Tadeusz

Komisja rewizyjna :Kuźniarowicz Stanisław, Głowacki Ryszard, Mróz Henryk.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Piotrówce.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Piotrówce, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowcu2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Żarnowcu- została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego , w dniu30.08.2001 roku pod numerem KRS:0000040046.
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.
4.
Skład Zarządu
Prezes Maciejowski Marek
Naczelnik Banaś Jerzy
Z-ca Naczelnika Szeredy Piotr
Sekretarz Dziura Wiktor
Skarbnik Szczurek Ireneusz
Gospodarz Wójcik Stanisław
Żebracki Jan
Komisja rewizyjna: Krajewski Jan,. Giemza Zbigniew, Krawczyk Stefan.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Żarnowcu.

Tryb i sposób działania stowarzyszeń określa Statut OSP w Żarnowcu, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach 2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Porębach – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego , w dniu 13.08.2002 roku pod numerem KRS: 0000126661.
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.

Skład Zarządu:
Prezes Lula Wiesław
Wiceprezes Łukaszewski Jan
Sekretarz Tur Tadeusz
Skarbnik Piękoś Michał
Naczelnik Bugiel Marek
Z-ca Naczelnika Żychowski Łukasz
Komisja rewizyjna :Okrzesa Czesław , Żychowski Marcin, Gradowicz Stanisław.

Siedzibą OSP jest Dom Ludowy w Porębach.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa statut OSP w Porębach, który jest do wglądu w siedzibie OSP

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedliczu Męcinka 2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Jedliczu Męcinka – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.06.2001 roku pod numerem KRS:0000020142.

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.
4.
Skład Zarządu:
Prezes Mróz Marcin
Wiceprezes Stefan Jan
Naczelnik Wiśniewski Jan
Z-ca Naczelnika Szurkiewicz Tomasz
Skarbnik Krygowski Karol
Komisja rewizyjna: Mróz Jacek, Mróz Stanisław, Wróblewski Gustaw.


Siedzibą OSP jest remiza OSP w Męcince.


Tryb i sposób stowarzyszenia określa Statut OSP w Męcince, który jest do wglądu w siedzibie OSP.


Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Potoku- została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 11.09.2001 roku pod numerem 0000037995.
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna

Skład Zarządu:
Prezes Łętkowski Andrzej
Naczelnik Chudy Marek
Wiceprezes Szufnarowski Jacek
Z-ca Naczelnika Lipka Janusz
Skarbnik Zajchowski Tadeusz
Kronikarz Pozimska Sylwia
Gospodarz Jamróg Zgnigniew
Członek Zarządu Misygar Leon
Sekretarz Więcek Mariusz
Komisja rewizyjna: Syrek Mirosław, Pawlik Leszek, Glazar Jerzy.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Potoku.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Potoku, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedliczu 2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Jedliczu – zostałą wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie , XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego .
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.

Skład Zarządu:
Prezes Targ Roman
Wiceprezes Kutkowski Paweł
Naczelnik Furmański Krzysztof
Skarbnik Zub Marcin
Sekretarz Kobak Marek

Komisja rewizyjna: Cholewa Paweł, Jasiński Krzysztof, Świdrak Grzegorz.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Jedliczu.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP Jedlicze, który jest do wglądu w siedzibie OSP

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie – została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna.

Skład Zarządu:
Prezes Futyra Jan
Wiceprezes Janocha Janusz
Naczelnik Gęsiak Władysław
Z-ca Naczelnika Janocha Rafał
Sekretarz Maciejowski Lech
Skarbnik Maciejowska Małgorzata
Kierowca Trybus Jacek

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Dobieszynie.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Dobieszynie, który jest do wglądu w siedzibie OSP.

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Podniebylu------------------ ( B)2003-09-25
OpisOchotnicza Straż Pożarna w Podniebylu- została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna

Skład Zarządu:
Prezes Gierlicki Janusz
Wiceprezes Fiałkowski Jan
Naczelnik Bargiel Wiesław
Z-ca naczelnika Kobak Andrzej
Sekretarz Janocha Mieczysław
Skarbnik Borys Janusz
Komisja rewizyjna: Fiałkowski Łukasz,Bargiel Bolesław, Wasłowicz Marcin.

Siedzibą OSP jest remiza OSP w Podniebylu.

Tryb i sposób działania stowarzyszenia określa Statut OSP w Podniebylu, który jest do wglądu w siedzibie OSP .

Opracowała: Maria Janocha 24.09.2003 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «