Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Stowarzyszenia

LUDOWY KLUB SPORTOWY „Chlebianka”
LKS „Chlebianka”2005-04-28
OpisLKS „Chlebianka” został powołany na zebraniu założycielskim w dniu 15.III.2005 r. Siedziba Klubu jest miejscowość Chlebna.

Władzami Klubu są:

1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd Klubu
3.Komisja Rewizyjna

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes: Tadeusz Pikuła
Zastępcy Prezesa: Stanisław Sajdak, Andrzej Chudy
Skarbnik: Jan Gromkiewicz
Sekretarz: Zenon Dobrowolski

Pozostali członkowie Zarządu:
Jacek Czechwski
Stanisław Chochołek
Jan Gajda
Andrzej Polak
Andrzej Pawłowski
Stanisław Sajdak
Jan Gierlicki
Jan Szopa
Piotr Szopa
Sławomir Łańczak
Kadencja władz trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
LKS „Chlebianka” został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Wydziale Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego pod numerem 65. (w dn.20.IV.05 r.)

Ludowy Klub Sportowy „Chlebianka” jest powołany w celu upowszechniania i rozwoju rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, niepełnosprawnych, popularyzacji zdrowego stylu życia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym i propagowaniu postaw „fair play” w sporcie i codziennym życiu.

Opracowała Marta Gonet 27.04.02005
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «