Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Stowarzyszenia

LUDOWY KLUB SPORTOWY "MODERÓWKA"
LKS "MODERÓWKA"2005-06-10
OpisLKS „Moderówka” został powołany na zebraniu założycielskim w dniu 30.IV.2005 r. Siedzibą Klubu jest miejscowość Moderówka.
Władzami Klubu są:

1. Walne zebranie członków.
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna

W skład Zarządu wchodzą:
Jan Juszczak – Prezes Klubu LKS „Moderówka”
Ryszard Fortuna – Zastępca Prezesa
Radosław Świszcz – Zastępca Prezesa
Edward Dubiel – Skarbnik
Wojciech Stasz – Sekretarz

Pozostali członkowie Zarządu:
Robert Zajchowski
Marian Dziura
Kazimierz Lasota
Bronisław Furtek
Krzysztof Świątek
Marian Zedler
Janusz Bochenek
Ryszard Zajchowski
Jacek Lubaś

Skład Komisji Rewizyjnej:
Grzegorz Czyż- Przewodniczący
Andrzej Kędra – Zastępca Przewodniczącego
Janusz Góra – Sekretarz
Marian Dubiel – Członek

Kadencja władz trwa cztery lata. Wybór władz następuje w tajnym głosowaniu lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czy dla ich ważności, z wyjątkiem Walnego Zebrania (w II terminie), wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

LKS „Moderówka” został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Wydziale Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Krośnieńskiego po numerem 67 (Decyzja nr 9/2005 z dnia 18.V.2005 r.)
Ludowy Klub Sportowy „Moderówka” jest powołany w celu upowszechniania i rozwijania sportu, rekreacji ruchowej, turystyki, tworzenia optymalnych warunków dla czynnego uprawiania sportu, a także zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego członków klubu, jego sympatyków oraz rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
Flaga Klubu składa się z barw: czerwono-biało-czarnych.


Opracowała Marta Gonet 10.06.02005
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «