Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "JODŁA"
AdresDobieszyn 174, 38-460 Jedlicze
Stowarzyszenie "JODŁA" 2006-02-13
OpisStowarzyszenie „JODŁA” zarejestrowane w KRS pod numerem 233087, działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba Stowarzyszenia: Dobieszyn 174

Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący – Zygmunt Ginalski
Zastępca Przewodniczącego – Maria Jurczyszyn
Członkowie Zarządu – Janina Pernal, Zygmunt Jerzyk, Tomasz Warchałowski
Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków. Koordynuje prace zespołów tematycznych.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzowanie wiedzy o historii miasta, gminy, regionu
2. Upowszechnianie kultury oraz ukazywanie działalności twórców regionalnych
3. Propagowanie idei samorządności lokalnej wspierającej rozwój społeczeństwa obywatelskiego
4. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych
5. Upowszechnianie turystyki, sportu, rekreacji również jako formę przeciwdziałania alkoholizmowi
6. Dbałość o zachowanie środowiska naturalnego.
7. Współudział w edukacji i wychowaniu młodzieży
8. Pomoc ludziom potrzebującym
9. Tworzenie podstaw finansowych dla realizacji celów statutowych
10. Działania na rzecz rozwoju współpracy trans-granicznej
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «