Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Stowarzyszenia

ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „NAFTA”
Adres38-460 Jedlicze ul. Konopnickiej
1.------------------ ( B)2003-08-20
OpisWpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w dziale A pod numerem 4, w rubryce 7.

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu:
Prezes Klubu: Stanisław Smosna
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Zbigniew Laba
Wiceprezes ds. szkoleniowych – Jacek Młocek
Sekretarz – Wojciech Jamrogiewicz
Członkowie Zarządu:
Andrzej Janocha, Krzysztof Trochim, Leszek Bogusia.

Kadencja władz trwa 4 lata, członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Wybór następuje w głosowaniu tajnym. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

Opracowała: Marta Gonet dn.18.08.2003
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «