Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Stowarzyszenia

LUDOWY KLUB SPORTOWY „NURT” POTOK
Adres38-404 Potok
1.------------------ ( B)2003-08-20
OpisWpisany do Krajowego rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000095151

Władze Klubu:
1. Walne Zebranie Członków Klubu
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes – Leon Krochmal
Viceprezes - Wojciech Kłosowicz
Skarbnik – Krzysztof Karamon
Sekretarz - Piotr Misygar

Członkowie - Janusz Lawera, Andrzej Syrek, Wacław Kolanko, Krzysztof Jucha, Aleksander Syrek

Komisja Rewizyjna: Jerzy Glazar, Leon Krochmal, Wojciech Myśliwiec


Kadencja władz trwa 4 lata. Uchwały podejmowane zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Opracowała: Marta Gonet 18.08.2003
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «