Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2003r.
Uchwała nr XIII/131/2003Uchwala_Nr_ XIII_131_ 2003.doc (25088 B)2007-01-02
OpisUchwała nr XIII/131/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr XIII/132/2003Uchwala Nr XIII 132 2003.doc (23040 B)2007-01-02
OpisUchwała nr XIII/132/2003 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/133/2003Uchwala Nr XIII 133 2003.doc (41984 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/133/2003 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Załącznik Nr1 do uchwały Nr XIII/133/2003zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XIII 133 2003 DN-1.doc (126976 B)2007-01-02
OpisWzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/133/2003zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XIII 133 2003 IN-1.doc (76800 B)2007-01-02
OpisWzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Uchwała Nr XIII/134/2003Uchwala Nr XIII 134 2003.doc (48640 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/134/2003 w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/135/2003Uchwala Nr XIII 135 2003.doc (26112 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/135/2003 w sprawie zmian budżetu Gminy Jedlicze na 2003 r.
Załącznik Nr 1 i 2 do uchwałay Nr XIII/135/2003Zal Nr 1 i 2 do Uchwaly Nr XIII 135 2003.xls (35328 B)2007-01-02
OpisZmiany w dochodach i wydatkach
Uchwała Nr XIII/136/2003Uchwala Nr XIII 136 2003.doc (35328 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/136/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załącznik do Uchwały Nr XIII/136/2003Zalacznik do uchw XIII 136 2003.doc (62976 B)2007-01-02
OpisRodzaje i wysokość cen i stawek opłat za wodę i ścieki
Uchwała Nr XIII/137/2003Uchwala Nr XIII 137 2003.doc (22528 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/137/2003 w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Uchwała Nr XIII/138/2003Uchwala Nr XIII 138 2003.doc (28160 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/138/2003 w sprawie określenia zasad nabywania. zbywania i obciążania i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Załącznik do uchwały Nr XIII/138/2003Zalacznik do uchw XIII 138 2003.doc (32768 B)2007-01-02
OpisZasady nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawiania i wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XIII/139/2003Uchwala Nr XII 139 2003.doc (23552 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/139/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
Uchwała Nr XIII/140/2003Uchwala Nr XIII 140 2003.doc (22528 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/140/2003 w sprawie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz udzielania pomocy uczniom w formie dożywiania.
Uchwała Nr XIII/141/2003Uchwala Nr XIII 141 2003.doc (35840 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/141/2003 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
Załącznik do uchwały Nr XIII/141/2003Zalacznik do uchw XIII 141 2003.doc (438272 B)2007-01-02
OpisGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2004 r.
Uchwała Nr XIII/142/2003 Uchwala Nr XIII 142 2003.doc (22016 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/142/2003 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Komisariatu Policji w Jedliczu
Uchwała Nr XIII/143/2003Uchwala Nr XIII 143 2003.doc (21504 B)2007-01-02
OpisUchwała Nr XIII/143/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego „Moderówka I” w gminie Jedlicze
Załącznik do uchwały Nr XIII/143/2003Zalacznik do uchw XIII 143 2003.PDF (192319 B)2007-01-02
OpisZałącznik graficzny do uchwały Nr XIII/143/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego „Moderówka I” w gminie Jedlicze
Uchwala Nr XIV/144/2003Uchwala Nr XIV 144 2003.doc (37376 B)2007-01-03
OpisUchwala Nr XIV/144/2003 w sprawie zmian budżetu Gminy Jedlicze na 2003 r.
Uchwala Nr XIV/145/2003Uchwala Nr XIV 145 2003.doc (37376 B)2007-01-03
OpisUchwala Nr XIV/145/2003 w sprawie zmian budżetu gminy Jedlicze na 2003 r.
Uchwala Nr XIV/146/2003Uchwala Nr XIV 146 2003.doc (44032 B)2007-01-03
OpisUchwala Nr XIV/146/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2004 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 1do uchw XIV 146 2003.xls (21504 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - dochody budżetu Gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 2 do uchw XIV 146 2003.xls (34816 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - wydatki budżetowe na 2004 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/146/2003 zal Nr 3 do uchw XIV 146 2003.xls (28672 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 4 do uchw XIV 146 2003.xls (54272 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - WYDATKI BUDŻETU GMINY JEDLICZE NA 2004 ROK w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 5 do uchw XIV 146 2003.doc (22528 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych na 2004 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 6 do uchw XIV 146 2003.doc (24064 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w Jedliczu na 2004 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 7 do uchw XIV 146 2003.xls (18432 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/146/2003 -dochody budżetu Gminy Jedlicze na 2004 rok związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 7a do uchw XIV 146 2003.xls (15872 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIV/146/2003 -
dochody z tytułu zadań zleconych podlegające zwrotowi do budżetu państwa na 2004r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 8 do uchw XIV 146 2003.xls (18432 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2004 r.związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 9 do uchw XIV 146 2003.xls (15360 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/146/2003 - spłata kredytów i pożyczek na 2004 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/146/2003zal Nr 10 do uchw XIV 146 2003.xls (17408 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/146/2003 -Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy, wykonywane na podstawie umowy
Uchwala Nr XIV/147/2003Uchwala Nr XIV 147 2003.doc (116736 B)2007-01-03
OpisUchwala Nr XIV/147/2003 w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci w Jaszczwi
Uchwala Nr XIV/148/2003Uchwala Nr XIV 148 2003.doc (38400 B)2007-01-03
OpisUchwala Nr XIV/148/2003 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie
Uchwała Nr XIV/149/2003Uchwala Nr XIV 149 2003.doc (21504 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIV/149/2003 w sprawie przekazania aportem samochodu specjalnego „Star 200” do przewozu padłych zwierząt Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jedliczu
Uchwała Nr XIV/150/2003Uchwala Nr XIV 150 2003.doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIV/150/2003 w sprawie Ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Załącznik do uchwały Nr XIV/150/2003 zalacznik do uchw Nr XIV 150 2003.xls (14336 B)2007-01-03
OpisZałącznik do uchwały Nr XIV/150/2003
Uchwała Nr XIV/151/2003Uchwala Nr XIV 151 2003.doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIV/151/2003 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Obsługę Bankową i Prowadzenie rachunku BANKOWEGO budżetu gminy oraz rachunków pomocniczych podległych jednostek budżetowych.
Uchwała Nr XIV/152/2003Uchwala Nr XIV 152 2003.doc (33280 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIV/152/2003 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze
Uchwała Nr XIV/153/2003Uchwala Nr XIV 153 2003.doc (34304 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIV/153/2003 w sprawie zwolnienia od opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Uchwała Nr XIV/154/2003Uchwala Nr XIV 154 2003.doc (21504 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIV/154/2003 w sprawie wyrazenia zgody na zakup sprzętu medycznego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «