Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2004r.
Uchwała Nr XV/155/2004Uchwala Nr XV 155 2004.doc (24064 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XV/155/2004 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego STAR 25 do Sztabu XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krośnie
Uchwała Nr XV/156/2004Uchwala Nr XV 156 2004.doc (22016 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XV/156/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
Uchwała Nr XV/157/2004Uchwala Nr XV 157 2004.doc (19968 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XV/157/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
Uchwała nr XVI/158/2004uchawla XVI 158 2004.doc (24064 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVI/158/2004 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/150/2003 z dnia 30 grudnia 2003roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy które w 2003r nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała nr XVI/159/2004uchwala XVI 159 2004.doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVI/159/2004 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/101/2003 z 15 września 2003r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003r
Uchwała nr XVI/160/2004 uchawla XVI 160 2004.doc (23040 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVI/160/2004 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004r
Uchwała nr XVI/161/2004uchwala XVI 161 2004.doc (24064 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVI/161/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania oprogramowania komputerowego zakupionego w ramach podkomponentu B2 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze
Uchwała Nr XVII/162/2004Uchwala Nr XVII 162 2004.doc (52224 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/162/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi. Treść programu w załączniku.
Uchwała Nr XVII/163/2004Uchwala Nr XVII 163 2004.doc (29184 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/163/2004 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
Uchwała Nr XVII/164/2004Uchwala Nr XVII 164 2004.doc (30208 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/164/2004 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
Uchwała Nr XVII/165/2004Uchwala Nr XVII 165 2004.doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/165/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, w trybie przetargowym (dotyczy działki nr 820/3).
Uchwała Nr XVII/166/2004Uchwala Nr XVII 166 2004.doc (31232 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/166/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, w trybie przetargowym ( dotyczy działki 1877/4)
Uchwała Nr XVII/167/2004Uchwala Nr XVII 167 2004.doc (34816 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/167/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/167/2004zalacznik nr 1 do uchw VII 167 2004.xls (25088 B)2007-01-03
OpisZałącznik nr 1 do uchwały nr XVII/167/2004
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/167/2004zalacznik nr 2 do uchw XVII 167 2004.xls (20992 B)2007-01-03
OpisZałącznik nr 2 do uchwały nr XVII/167/2004
Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/167/2004zalacznik nr 3 do uchw XVII 167 2004.xls (23040 B)2007-01-03
OpisZałącznik nr 3 do uchwały nr XVII/167/2004
Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/167/2004zalacznik nr 4 do uchw XVII 167 2004.xls (22016 B)2007-01-03
OpisZałącznik nr 4 do uchwały nr XVII/167/2004
Uchwała Nr XVII/168/2004Uchwala Nr XVII 168 2004.doc (28160 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/168/2004 w sprawie zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Jedlicze
Uchwała Nr XVII/169/2004 Uchwala Nr XVII 169 2004.doc (23552 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/169/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki wraz z własnością znajdującego się na niej budynku, na rzecz Gminy Jedlicze.
Uchwała Nr XVII/170/2004Uchwala Nr XVII 170 2004.doc (22016 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XVII/170/2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
Załącznik do uchwały nr XVII/170/2004zal do uchw XVII 170 2004.pdf (146717 B)2007-01-03
OpisZałącznik do uchwały nr XVII/170/2004 -wyliczenie wyniku finansowego SPG ZOZ na dzień 31.12.2004
Uchwała nr XVIII/171/2004Uchwala Nr XVIII 171 2004 .doc (20480 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/171/2004 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu za 2003 r.
Uchwała nr XVIII/172/2004 Uchwala Nr XVIII 172 2004 .doc (23552 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/172/2004 w sprawie zmiany w budżecie gminy Jedlicze na 2004 r.
Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały nr XVIII/172/2004 zal do uchw XVIII 172 2004.xls (97792 B)2007-01-03
OpisZałączniki nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały nr XVIII/172/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Uchwała nr XVIII/173/2004Uchwala Nr XVIII 173 2004 .doc (33792 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/173/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Jedlicze
Uchwała nr XVIII/174/2004Uchwala Nr XVIII 174 2004 .doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/174/2004 zmieniająca uchwałę nr XLIII/401/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze.
Uchwała nr XVIII/175/2004Uchwala Nr XVIII 175 2004 .doc (25088 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/175/2004 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwała nr XVIII/176/2004 Uchwala Nr XVIII 176 2004 .doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/176/2004 w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie mienia państwowego na rzecz Gminy Jedlicze.
Uchwała nr XVIII/177/2004 Uchwala Nr XVIII 177 2004 .doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/177/2004 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
Załącznik do uchwały nr XVIII/177/2004zal do uchw XVIII 177 04 statut GOPS.doc (90112 B)2007-01-03
OpisZałącznik do uchwały nr XVIII/177/2004 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
Uchwała nr XVIII/178/2004 Uchwala Nr XVIII 178 2004 .doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/178/2004 w sprawie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz udzielania pomocy uczniom w formie dożywiania
Uchwała nr XVIII/179/2004Uchwala Nr XVIII 179 2004 .doc (28160 B)2007-01-03
OpisUchwała nr XVIII/179/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XIX/180/2004Uchwala Nr XIX 180 2004.doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/180/2004 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/180/2004Zalnr1XIX 180 2004.jpg (1184604 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/180/2004 Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania
Uchwała Nr XIX/181/2004 Uchwala Nr XIX 181 2004.doc (20480 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/181/2004 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu
Załącznik do Uchwały XIX/181/2004zal do uch XIX 181 2004.jpg (1157381 B)2007-01-03
OpisZałącznik do Uchwały XIX/181/2004 Protokół Komisji Skrutacyjnej
Uchwała Nr XIX/182/2004Uchwala Nr XIX 182 2004.doc (22016 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/182/2004 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Uchwała Nr XIX/183/2004Uchwala Nr XIX 183 2004.doc (22016 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/183/2004 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/183/2004zal Nr 1 do uchwaly Nr XIX 183 2004.xls (30720 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/183/2004 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/183/2004zal Nr 2 do uchwaly Nr XIX 183 2004.xls (39936 B)2007-01-03
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/183/2004 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Uchwała Nr XIX/184/2004Uchwala Nr XIX 184 2004.doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/184/2004 Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze
Załączni Nr 1 do Uchwały Nr XIX/184/2004Zal nr 1 uch XIX 184 2004.rar (1256034 B)2007-01-03
OpisZałączni Nr 1 do Uchwały Nr XIX/184/2004 Wersja skompresowana pliku - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XIX/185/2004Uchwala Nr XIX 185 2004.doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/185/2004 Uchwała w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu"
Uchwała Nr XIX/186/2004Uchwala Nr XIX 186 2004.doc (20992 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/186/2004 zmieniająca uchwałę Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
Uchwała Nr XIX/187/2004Uchwala Nr XIX 187 2004.doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/187/2004 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
Uchwała Nr XIX/188/2004Uchwala Nr XIX 188 2004.doc (22016 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/188/2004 w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
Uchwała Nr XIX/189/2004Uchwala Nr XIX 189 2004.doc (22528 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/189/2004 zmieniająca uchwałę Nr II/23/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Uchwała Nr XIX/190/2004Uchwala Nr XIX 190 2004.doc (23040 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/190/2004 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
Uchwała Nr XIX/191/2004Uchwala Nr XIX 191 2004.doc (23552 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/191/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlicze
Uchwała Nr XIX/192/2004Uchwala Nr XIX 192 2004.doc (24576 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/192/2004 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze
Uchwała Nr XIX/193/2004Uchwala Nr XIX 193 2004.doc (20480 B)2007-01-03
OpisUchwała Nr XIX/193/2004 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Uchwała Nr XX/194/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.Uchwala Nr XX 194 2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r .doc (26112 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XX/194/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/194/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.zal nr1do uch nrXX 194 2004.xls (37888 B)2007-01-04
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/194/2004 - zmiany w planie dochodów.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/194/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.zal nr2 do uch XX 194 2004.xls (57344 B)2007-01-04
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/194/2004 - zmiany w planie wydatków
Uchwała Nr XX/195/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.Uchwala Nr XX 195 2004.doc (22528 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XX/195/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr XX/196/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.Uchwala Nr XX 196 2004.doc (22528 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XX/196/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze
Uchwała Nr XX/197/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.Uchwala XX 197 2004.doc (41984 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XX/197/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "JASZCZEW".
Załącznik do Uchwały Nr XX/197/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.zal do uch XXX 197 2004.doc (650240 B)2007-01-04
OpisZałącznik do Uchwały Nr XX/197/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Uchwała Nr XX/198/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.Uchwala Nr XX 198 2004.doc (30720 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XX/198/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XX/199/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.Uchwala Nr XX 199 2004.doc (31232 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XX/199/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. Uchw Nr XXI 200 2004 .doc (32256 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. zal nr1 uch XXI 200 04.xls (24576 B)2007-01-04
OpisZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. zal nr2 uch XXI 200 04.xls (60928 B)2007-01-04
OpisZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zal Nr 3 uch XXI 200 04.doc (29696 B)2007-01-04
OpisZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/200/2004 z dnia 29 września 2004 r. - zmiany w planie wydatków GFOŚ i GW w jedliczu na 2004 r.
Uchwała Nr XXI/201/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 201 2004 .doc (41472 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/201/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Uchwała Nr XXI/202/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 202 2004.doc (33280 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/202/2004 z dnia 29 września 2004 r w sprawie zamiaru realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: "Budowa budynku garażowego Ochotniczej straży Pożarnej w Męcince"
Uchwała Nr XXI/203/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 203 2004.doc (33792 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/203/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zamiaru realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą:"Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedliczu".
Uchwała Nr XXI/204/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 204 2004.doc (32256 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/204/2004 z dnia 29 września 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu technicznego dla potrzeb rozbudowy Przychodni Rejonowej w Jedliczu.
Uchwała Nr XXI/205/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 205 2004.doc (28672 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/205/2004 z dnia 29 września 2004 r zmieniająca uchwałę Nr II/23/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych zmienioną uchwałą Nr XIX/189/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XXI/206/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 206 2004.doc (57344 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/206/2004 z dnia 29 września 2004 r w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód.
Uchwała Nr XXI/207/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 207 2004.rtf (4655 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/207/2004 z dnia 29 września 2004 r w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego.
Uchwała Nr XXI/208/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 208 2004.doc (31232 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/208/2004 z dnia 29 września 2004 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz ustalenia zasad poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXI/209/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 209 2004.doc (38400 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/209/2004 z dnia 29 września 2004 r zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze.
Uchwała Nr XXI/210/2004 z dnia 29 września 2004 r.Uchw Nr XXI 210 2004.doc (31232 B)2007-01-04
OpisUchwała Nr XXI/210/2004 z dnia 29 września 2004 r w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu.
Uchwała Nr XXII/211/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 211 2004.doc (36864 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/211/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 r.
Uchwała Nr XXII/212/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 212 2004.doc (30720 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/212/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXII/213/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 213 2004.doc (22528 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/213/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu”
Uchwała Nr XXII/214/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchwala Nr XXII 214 2004.doc (26624 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/214/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „In blanco” i ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze.
Uchwała Nr XXII/215/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchwala Nr XXII 215 2004.doc (52224 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/215/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXII/216/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 216 2004.doc (26112 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/216/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w Jedliczu w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/217/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 217 2004.doc (67584 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/217/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr III/32/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2002 – 2006.
Uchwała Nr XXII/218/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchwala Nr XXII 218 2004.doc (90624 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/218/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/218/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XXII 218 2004 r.doc (22528 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/218/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/218/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XXII 218 2004 r.doc (23040 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/218/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uchwała Nr XXII/219/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 219 2004.doc (134144 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/219/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze III” w mieście Jedlicze.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/219/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XXII 219 2004 r.doc (319488 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/219/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze III” w mieście Jedlicze.
Uchwała Nr XXII/220/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 220 2004.doc (121856 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/220/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze.
Załącznik do uchwały Nr XXII/220/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Zalacznik do uchwaly Nr XXII 220 2004 r.doc (278016 B)2007-01-05
OpisZałącznik do uchwały Nr XXII/220/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze.
Uchwała Nr XXII/221/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.Uchw Nr XXII 221 2004.doc (22528 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXII/221/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w Jedliczu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
Uchwała Nr XXIII/222/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 222 2004 .doc (34304 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/222/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Załącznik Nr1 do Uchwały XXIII/222/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Zalacznik Nr1 do Uchw XXIII 222 2004.xls (17920 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr1 do Uchwały XXIII/222/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIII/222/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Zalacznik Nr2 do Uchw XXIII 222 2004.xls (16896 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały XXIII/222/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Uchwała Nr XXIII/223/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 223 2004 .doc (20992 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/223/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2005 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/223/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXIII 223 2004 .doc (187904 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/223/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. program współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego
Uchwała Nr XXIII/224/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 224 2004 .doc (72192 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/224/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlicze podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywanych zadań.
Uchwała Nr XXIII/225/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 225 2004 .doc (21504 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/225/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXIII/226/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 226 2004 .doc (21504 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/226/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXIII/227/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 227 2004 .doc (33792 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/227/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXIII/228/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 228 2004 .doc (33280 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/228/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Jaszczew na rzecz Gminy Jedlicze.
Uchwała Nr XXIII/229/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 229 2004 .doc (22016 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/229/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.
Uchwała Nr XXIII/230/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 230 2004 .doc (36352 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/230/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu w tym osobom bezdomnym
Uchwała Nr XXIII/231/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 231 2004 .doc (62464 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/231/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/231/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXIII 231 2004 .doc (144896 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/231/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2005 r.
Uchwała Nr XXIII/232/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 232 2004 .doc (34816 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/232/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmniejszenia opłaty, której podlega zgłoszenie niektórych zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Uchwała Nr XXIII/233/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIII 233 2004.doc (13312 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIII/233/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała Nr XXIV/234/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 234 2004 .doc (34304 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/234/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/234/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXIV 234 2004 .doc (102400 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/234/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. - Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XXIV/235/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 235 2004.doc (35328 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/235/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXIV/236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 236 2004.doc (35328 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych.
Uchwała Nr XXIV/237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 237 2004.doc (22528 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/223/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2005 r.
Uchwała Nr XXIV/238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 238 2004.doc (22528 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zalacznik Nr 1 do uchwaly XXIV 238 2004.xls (36352 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w Jedliczu na 2004r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Zalacznik nr 2 do uchwaly XX IV 238 2004.xls (57856 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2004 r.
Uchwała Nr XXIV/239/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 239 2004.doc (22016 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/239/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV/239/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.Zalacznik Nr 1 do uchwaly nr XXIV 239 2004.xls (87552 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV/239/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. - wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy które w 2004 r.nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/239/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.Zalacznik Nr 2 do uchwaly nr XXIV 239 2004.xls (101376 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/239/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. - Plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie gminy które w 2004r.nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XXIV/240/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.Uchwala Nr XXIV 240 2004.doc (23552 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXIV/240/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «