Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2005r.
Uchwała Nr XXV/241/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005 r.Uchwala nr XXV 241 2005.doc (39936 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXV/241/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2005 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr1 dochody.xls (24064 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Dochody budżetu Gminy Jedlicze na 2005 rok.
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr2 wydatki.xls (37888 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2005 rok.
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr3 plan dochodow.xls (49152 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 3 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Plan dochodów budżetowych na 2005 rok.
Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr4 wydatki .xls (165888 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 4 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2005r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr5 srodek specjalny.doc (44544 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 5 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych na 2005r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr6 .xls (16384 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 6 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. -plan dochodów i wydatków GFOŚ i GW w Jedliczu na 2005 rok.
Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr7 dochody.xls (14336 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 7 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Dochody budżetu Gminy Jedlicze na 2005 rok związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr8 wydatki.xls (18944 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 8 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2005r. związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr9.xls (17408 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 9 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Przychody i rozchody Gminy Jedlicze na 2005r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr10.doc (74752 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 10 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Uzasadnienie do załącznika Nr 3 „Dochody budżetu gminy Jedlicze na 2005r.” ( według działów, rozdziałów i paragrafów).
Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr11.doc (139776 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 11 do Uchwały nr XXV/241/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. - Uzasadnienie do załącznika Nr 4 „ Wydatki budżetu Gminy na 2005r. (według działów, rozdziałów i paragrafów”.)
Informacja o mieniu komunalnym Informacja o mieniu komunalnym .doc (353792 B)2007-01-05
OpisInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlicze za okres 2003.10.31 - 2004.08.31
Wprowadzenie do budżetuWprowadzenie do budzetu.doc (32256 B)2007-01-05
OpisWprowadzenie do budżetu Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XXV/242/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r.Uchwala Nr XXV 242 2005 .doc (32768 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXV/242/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze ograniczonym prawem rzeczowym.
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/242/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.zal nr1 do uchwaly nr XXV 242 2005.doc (301056 B)2007-01-05
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/242/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r.
Uchwała Nr XXV/243/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r.Uchwala Nr XXV 243 2005 .doc (33792 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXV/243/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r. w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r. sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr XXV/244/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r.Uchwala Nr XXV 244 2005 .doc (22016 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXV/244/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego
Uchwała Nr XXV/245/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r.Uchwala Nr XXV 245 2005 .doc (302592 B)2007-01-05
OpisUchwała Nr XXV/245/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w dniu 25 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze III"
w mieście Jedlicze
Załącznik do Uchwały nr XXV/245/2005 z dnia 25 stycznia 2005r.Jedlicze III.doc (1355776 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały nr XXV/245/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r. -MIejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jedlicze III
Uchwała Nr XXV/246/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r.Uchwala Nr XXV 246 2005 .doc (295936 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXV/246/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze IV" w mieście Jedlicze
Załącznik do Uchwały nr XXV/246/2005 z dnia 25 stycznia 2005r.Jedlicze IV.doc (1218048 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały nr XXV/245/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jedlicze IV
Uchwała Nr XXVI/247/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVI 247 2005.doc (36352 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVI/247/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/247/2005 z dnia 8 lutego 2005 r.zal do uchwaly nr XXVI 247 2005 .xls (10752 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/247/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. - Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2005 r.
Uchwała Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 248 2005.doc (43008 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/248/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.zal nr 1 do uchwaly nr XXVII 248 2005.xls (14336 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w Jedliczu na 2005 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.zal nr 2 do uchwaly nr XXVII 248 2005.xls (16896 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2005 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.zal nr 3 do uchwaly nr XXVII 248 2005..xls (9728 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w Jedliczu na 2005 r. związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.zal nr 4 do uchwaly nr XXVII 248 2005.xls (9728 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2005 r. związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Uchwała Nr XXVII/249/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 249 2005.doc (33792 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/249/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXVII/250/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 250 2005.doc (33792 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/250/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV A” w mieście Jedlicze.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/250/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.zal nr 1 do uchwaly nr XXVII 250 2005.doc (623104 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/250/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jedlicze IV A"
Uchwała Nr XXVII/251/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 251 2005.doc (45056 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/251/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXVII/252/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 252 2005.doc (45056 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXVII/253/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 253 2005.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/253/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXVII/254/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 254 2005.doc (31232 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/254/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska w części dotyczącej Gminy Jedlicze wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwała Nr XXVII/255/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.Uchwala Nr XXVII 255 2005.doc (160768 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVII/255/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/255/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.zal nr 1 do uchwaly nr XXVII 255 2005.xls (11776 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/255/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Uzasadnienie finansowe do uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń zasadnicztch nauczycieli w zakresie realizacji art. 30 ust. 3 i 4 KN
Uchwała Nr XXVIII/256/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 256 2005.doc (37376 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/256/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny
Uchwała Nr XXVIII/257/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 257 2005.doc (26624 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/257/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVIII/257/2005 z dnia 18 marca 2005 r.zal 1 i 2 do uchwaly nr XXVIII 257 2005.xls (30720 B)2007-01-08
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVIII/257/2005 z dnia 18 marca 2005 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/257/2005 z dnia 18 marca 2005 r.zal 3 do uchwaly nr XXVIII 257 2005.xls (9728 B)2007-01-08
OpisZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/257/2005 z dnia 18 marca 2005 r.
Uchwała Nr XXVIII/258/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 258 2005.doc (34304 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/258/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich
Uchwała Nr XXVIII/259/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 259 2005.doc (32768 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/259/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód.
Uchwała Nr XXVIII/260/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 260 2005.doc (46080 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/260/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
Uchwała Nr XXVIII/261/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 261 2005.doc (40960 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/261/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXVIII/262/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 262 2005.doc (33280 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/262/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna – sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXVIII/263/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 263 2005.doc (213504 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/263/2005 z dnia 18 marca 2005 r.zal uchwaly Nr XXVIII 263 2005.doc (57856 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXVIII/263/2005 z dnia 18 marca 2005 r.
Uchwała Nr XXVIII/264/2005 z dnia 18 marca 2005 r.Uchwala Nr XXVIII 264 2005.doc (95744 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXVIII/264/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku”.
Uchwała Nr XXIX/265/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.uchwala_nr_ XXIX_265_2005.doc (13312 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXIX/265/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie opinii do projektu planu aglomeracji „JEDLICZE”
Uchwała Nr XXIX/266/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.uchwala_nr_ XXIX_266_2005.doc (13312 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXIX/266/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie opinii do projektu planu aglomeracji „KROSNO” w części dotyczącej terenu Gminy Jedlicze
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/266/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.zal _do_uchwaly_nr_ XXIX_266_2005.doc (349696 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIX/266/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. - Plan aglomeracji "KROSNO" teren Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXIX/267/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.uchwala_nr_ XXIX_267_2005.doc (11776 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXIX/267/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Dobieszyn”.
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.Dobieszyn PRM.doc (1521152 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. - Plan Rozwoju Miejscowości Dobieszyn
Uchwała Nr XXIX/268/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.uchwala_nr_ XXIX_268_2005.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXIX/268/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/268/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.zal _do_uchwaly_nr_ XXIX_268_2005.xls (10240 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. - Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XXX/269/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_269_2005.doc (19968 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/269/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu
za 2004 rok
Uchwała Nr XXX/270/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_270_2005.doc (23040 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/270/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Załącznik do uchwały Nr XXX/270/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.zal_do_uchwaly_nr_XXX_270_2005.doc (795136 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXX/270/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. - Sprawozdanie finansowe za 2004 SPGZOZ
Uchwała Nr XXX/271/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_271_2005.doc (35328 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/271/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXX/272/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_272_2005.doc (22016 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/272/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załącznik do uchwały Nr XXX/272/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.zal_do_uchwaly_nr_XXX_272_2005.xls (39424 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXX/272/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. - Zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XXX/273/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_273_2005.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/273/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVII/168/2004 w sprawie zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Jedlicze
Uchwała Nr XXX/274/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_274_2005.doc (32256 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Jedlicze IV A” w mieście Jedlicze.
Załącznik do uchwały Nr XXX/274/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.zal_do_uchwaly_nr_XXX_274_2005.doc (286720 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXX/274/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze IV A"
Uchwała Nr XXX/275/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_275_2005.doc (46080 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/275/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXX/276/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_276_2005.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/276/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXX/277/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_277_2005.doc (21504 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/277/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXX/278/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.uchwala_nr_XXX_278_2005.doc (23552 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXX/278/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie realizacji remontu Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu
Uchwała Nr XXXI/279/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 279 2005.doc (20480 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/279/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie miasta Jedlicza do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN
Uchwała Nr XXXI/280/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 280 2005.doc (38400 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/280/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze.
Załącznik do uchwały Nr XXXI/280/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Zal do uchw Nr XXXI 280 2005.doc (46592 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXXI/280/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. - Porozumienie (projekt)
Uchwała Nr XXXI/281/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 281 2005.doc (37888 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/281/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok
Załącznik do uchwały Nr XXXI/281/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Zal do uchw Nr XXXI 281 2005.xls (29696 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXXI/281/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. - Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w Jedliczu na 2005 r.
Uchwała Nr XXXI/282/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 282 2005.doc (35840 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/282/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Załącznik do uchwały Nr XXXI/282/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Zal do uchw Nr XXXI 282 2005.doc (846336 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXXI/282/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. - Kopia mapy ewidencyjnej gruntów
Uchwała Nr XXXI/283/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 283 2005.doc (30720 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/283/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Załącznik do uchwały Nr XXXI/283/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Zal do uchw Nr XXXI 283 2005.doc (758272 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXXI/283/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. - Kopia mapy ewidencyjnej gruntów
Uchwała Nr XXXI/284/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 284 2005.doc (165888 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/284/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MODERÓWKA I”.
Załącznik do uchwały Nr XXXI/284/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Zal do uchw Nr XXXI 284 2005.doc (1555968 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXXI/284/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "MODERÓWKA I" - mapka
Uchwała Nr XXXI/285/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXI 285 2005.doc (33792 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/285/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu zmieniająca uchwałę Nr XIX/187/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
Uchwała Nr XXXII/286/2005 z dnia 13 czerwca 2005r.Uchwala Nr XXXII 286 2005.doc (43520 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXII/286/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok
Uchwała Nr XXXIII/287/2005 z dnia 8 lipca 2005r.Uchwala Nr XXXIII 287 2005.doc (24064 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIII/287/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/287/2005 z dnia 8 lipcaa 2005r.zal do uchw Nr XXXIII 287 2005.xls (15872 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XXXIII/287/2005 z dnia 8 lipcaa 2005r.
Uchwała Nr XXXIII/288/2005 z dnia 8 lipca 2005r.Uchwala Nr XXXIII 288 2005.doc (51200 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIII/288/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku”.
Uchwała Nr XXXIV/289/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 289 2005.doc (29696 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/289/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 r.
Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.zal 1 i 2 do uchwaly Nr XXXIV 289 2005.xls (24064 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r. - w sprawie zmian w budżecie.
Uchwała Nr XXXIV/290/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwaa Nr XXXIV 290 2005.doc (54784 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/290/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze
Uchwała Nr XXXIV/291/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 291 2005.doc (21504 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/291/2005 w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny
Uchwała Nr XXXIV/292/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 292 2005.doc (43520 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/292/2005 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Uchwała Nr XXXIV/293/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 293 2005.doc (20480 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/293/2005 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Załącznik do Uchwały XXXIV/293/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r. strategia.doc (367616 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały XXXIV/293/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r. - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jedlicze 2005-2013
Uchwała Nr XXXIV/294/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 294 2005.doc (21504 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/294/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXXIV/295/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 295 2005.doc (32256 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/295/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXXIV/296/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 296 2005.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/296/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXXIV/297/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 297 2005.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/297/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXXIV/298/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.Uchwala Nr XXXIV 298 2005.doc (38912 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIV/298/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/223/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2005 r. ze zmianą.
Uchwała Nr XXXV/299/2005 z dnia 8 września 2005r.uchwala_nr_XXXV_299_2005.doc (30208 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXV/299/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżenie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXV/299/2005 z dnia 8 września 2005r.zal_do_uchwaly_XXXV_299_2005.xls (35840 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXV/299/2005 z dnia 8 września 2005r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XXXV/300/2005 z dnia 8 września 2005r.uchwala_nr_XXXV_300_2005.doc (25088 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXV/300/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Uchwała Nr XXXV/301/2005 z dnia 8 września 2005r.uchwala_nr_XXXV_301_2005.doc (77824 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXV/301/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XIX/184/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Roywoju Lokalnego Gminy Jedlicze
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/301/2005 z dnia 8 września 2005r.PRL_po zmianach_09_2005.doc (6430208 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXXV/301/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XIX/184/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Roywoju Lokalnego Gminy Jedlicze - Plan Rozwoju Lokalnego po zmianach
Uchwała Nr XXXV/302/2005 z dnia 8 września 2005r.uchwala_nr_XXXV_302_2005.doc (22016 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXV/302/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr XXXV/303/2005 z dnia 8 września 2005r.uchwala_nr_XXXV_303_2005.doc (20480 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXV/303/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego
Uchwała Nr XXXVIII/304/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_304_2005.doc (23552 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/304/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżenie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVIII/304/2005 z dnia 28 października 2005 r.zal_do_uchwaly_XXXVIII_304_2005.xls (29184 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVIII/304/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XXXVIII/305/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_305_2005.doc (27648 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/305/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Jedlicze.
Uchwała Nr XXXVIII/306/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_306_2005.doc (44032 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/306/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie inwestycji pod nazwą „Informatyzacja Urzędu Gminy w Jedliczu”
Uchwała Nr XXXVIII/307/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_307_2005.doc (32768 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/307/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/307/2005 z dnia 28 października 2005 r.zal_do_uchwaly_XXXVIII_307_2005.doc (80896 B)2007-01-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXXVIII/307/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu Program współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok
Uchwała Nr XXXVIII/308/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_308_2005.doc (35840 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/308/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXXVIII/309/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_309_2005.doc (35840 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/309/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXXVIII/310/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_310_2005.doc (38400 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/310/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
Uchwała Nr XXXVIII/311/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_311_2005.doc (62976 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/311/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXXVIII/312/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_312_2005.doc (50176 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/312/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXXVIII/313/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_313_2005.doc (35840 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/313/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXXVIII/314/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_314_2005.doc (39936 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/314/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXXVIII/315/2005 z dnia 28 października 2005r.uchwala_nr_XXXVIII_315_2005.doc (37888 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXVIII/315/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/2005 w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny
Uchwała Nr XXXIX/316/2005 z dnia 14 listopada 2005r.uchwala_nr_XXXIX_316_2005.doc (25088 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIX/316/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżenie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Nr XXXIX/316/2005 z dnia 14 listopada 2005r.zal_do_uchwaly_XXXIX_316_2005.xls (23040 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Nr XXXIX/316/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XXXIX/317/2005 z dnia 14 listopada 2005r.uchwala_nr_XXXIX_317_2005.doc (32256 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIX/317/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Uchwała Nr XXXIX/318/2005 z dnia 14 listopada 2005r.uchwala_nr_XXXIX_318_2005.doc (28672 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIX/318/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie inwestycji pod nazwą „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację obiektów oświatowych w Gminie Jedlicze”
Uchwała Nr XXXIX/319/2005 z dnia 14 listopada 2005r.uchwala_nr_XXXIX_319_2005.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XXXIX/319/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Uchwała Nr XL/320/2005 z dnia 5 grudnia 2005r.uchwala_nr_XL_320_2005.doc (22528 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XL/320/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżenie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załącznik do uchwały Nr XL/320/2005 z dnia 5 grudnia 2005r.zal_do_uchwaly_nr_XL_320_2005.xls (11776 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XL/320/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżenie Gminy Jedlicze na 2005r.
Uchwała Nr XLI/321/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.uchwala _XLI_321_2005.doc (11776 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLI/321/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005r.
Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XLI/321/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.zal _1_2_3 do uchw XLI_321_2005.xls (24064 B)2007-01-08
OpisZałączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XLI/321/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. - Zmiany w planie dochodów, wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2005 r. oraz olanie wydatków GFOŚ w Jedliczu na 2005 rok
Uchwała Nr XLI/322/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.Uchw Nr XLI_322_2005 z zal.doc (41984 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLI/322/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do JPGKiM w Jedliczu Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego
Uchwała Nr XLI/323/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.uchw_XLI_323_2005.doc (11776 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLI/323/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Gminy Krosno
Załącznik do uchwały Nr XLI/323/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.zal uchw XLI_323_2005.doc (17920 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XLI/323/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. - Tekst porozumienia
Uchwała Nr XLI/324/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.Uchw Nr XLI_324_ 2005.doc (51712 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLI/324/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na czs dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XLII/325/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 325_ 2005.doc (23552 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/325/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do uchwały Nr XLII/325/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_do_uchwaly_ nr_XLII_ 325_2005.doc (73728 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XLII/325/2005 - Taryfy
Uchwała Nr XLII/326/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 326_ 2005.doc (23552 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/326/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XLII/327/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 327_ 2005.doc (72704 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/327/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XLII/328/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 328_ 2005.doc (49152 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/328/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.
Załącznik do uchwały Nr XLII/328/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_do_uchwaly_ nr_XLII_ 328_2005.doc (73728 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XLII/328/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – 2006 r.
Uchwała Nr XLII/329/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 329_ 2005.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/329/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Jedlicze na 2006 r.
Załącznik do uchwały Nr XLII/329/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_do_uchwaly_ nr_XLII_ 329_2005.doc (187392 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały Nr XLII/329/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JEDLICZE – NA 2006 r.
Uchwała Nr XLII/330/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 330_ 2005.doc (34304 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/330/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół w Moderówce w nieruchomość wraz z budynkiem i urządzeniami na niej posadowionymi, położoną w Moderówce.
Uchwała Nr XLII/331/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 331_ 2005.doc (33792 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/331/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyposażenia Samorządowego Przedszkola w Jedliczu w nieruchomość wraz z budynkiem i urządzeniami na niej posadowionymi, położoną w Jedliczu przy ulicy Rejtana.
Uchwała Nr XLII/332/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 332_ 2005.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/332/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/257/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok.
Uchwała Nr XLII/333/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 333_ 2005.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/333/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok.
Załaczniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XLII/333/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_do_uchwaly_ nr_XLII_ 333_2005.xls (15360 B)2007-01-08
OpisZałaczniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XLII/333/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok.
Uchwała Nr XLII/334/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 334_ 2005.doc (23040 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/334/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.
Uchwała Nr XLII/335/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 335_ 2005.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/335/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załaczniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XLII/335/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_do_uchwaly_ nr_XLII_ 335_2005.xls (12800 B)2007-01-08
OpisZałaczniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XLII/335/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Uchwala_nr_XLII_ 336_ 2005.doc (63488 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLII/336/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2006 rok.
Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr1_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (24064 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 1 do uchwały NrXLII/336/2005 Dochody budżetu Gminy Jedlicze wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2006 rok
Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr2_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (39424 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 2 do uchwały NrXLII/336/2005
Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr3_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (52224 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 3 do uchwały NrXLII/336/2005
Plan Dochodów Budżetu Gminy Jedlicze na 2006 rok wg działów,rozdziałów i paragrafów
Załacznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr4_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (137728 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 4 do uchwały NrXLII/336/2005
Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2006 rok wg działów,rozdziałów i paragrafów
Załacznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr5_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (8704 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 5 do uchwały NrXLII/336/2005 Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w Jedliczu na 2006 rok
Załacznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr6_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (9728 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 6 do uchwały NrXLII/336/2005 Dochody budżetu Gminy Jedlicze na 2006 rok związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Załacznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr7_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (10752 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 7 do uchwały NrXLII/336/2005
Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2006 rok związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Załacznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr8_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (35840 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 8 do uchwały NrXLII/336/2005 Plan wydatków w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na 2006 rok
Załacznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr9_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (17408 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 9 do uchwały NrXLII/336/2005 Przychody i rozchody Gminy Jedlicze na 2006 r.
Załacznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr10_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (19456 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 10 do uchwały NrXLII/336/2005 Zadania i konkursy ogłaszane przez Gminę Jedlicze z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Załacznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr11_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.xls (14848 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 11 do uchwały NrXLII/336/2005
Pan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok
Załacznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr12_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.doc (107008 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 12 do uchwały NrXLII/336/2005 Uzasadnienie do załącznika Nr 3 „Dochody budżetu gminy Jedlicze na 2006 r.” ( według działów, rozdziałów i paragrafów),
Załacznik Nr 13 do uchwały Nr XLII/336/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.Zal_nr13_do_uchwaly_ nr_XLII_ 336_2005.doc (172032 B)2007-01-08
OpisZałacznik Nr 13 do uchwały NrXLII/336/2005 Uzasadnienie do załącznika Nr 4 „Wydatki budżetu gminy na 2006r. (według działów, rozdziałów i paragrafów).
Informacja o stanie mienia komunalnegomieniekomunalne_31082005.doc (281088 B)2007-01-08
OpisInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlicze za okres 2004.08.31-2005.08.31
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «