Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2006r.
Uchwała Nr XLIII/337/2006 z dnia 23 stycznia 2006r.uchwala_Nr_XLIII_337_2006.doc (31744 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIII/337/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu zmieniająca uchwałę Nr XLII/327/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLIII/338/2006 z dnia 23 stycznia 2006r.uchwala_Nr_XLIII_338_2006.doc (24576 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIII/338/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XLIII/338/2006 z dnia 23 stycznia 2006r.Zal_do_uchwaly_Nr_XLIII_338_2006.xls (14848 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XLIII/338/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV/339/2006 z dnia 16 lutego 2006r.uchwala_Nr_XLIV_ 339_2005.doc (33280 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/339/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Uchwała Nr XLIV/341/2006 z dnia 16 lutego 2006r.uchwala_Nr_XLIV_341_2006.doc (38912 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/341/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wniesienia do Sądu Administracyjnego skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego znak P.I. 0911/14/06 z dnia 6.02.2006 r.
Uchwała Nr XLIV/342/2006 z dnia 16 lutego 2006r.uchwala_Nr_XLIV_342_2006.doc (31744 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/342/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach zasady de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XLIV/342/2006 z dnia 16 lutego 2006r.zal_do_uchwaly_Nr_XLIV_342_2006.doc (83456 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XLIV/342/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach zasady de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XLIV/343/2006 z dnia 16 lutego 2006r.uchwala_Nr_XLIV_343_2006.doc (24064 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/343/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLIV/343/2006 z dnia 16 lutego 2006r.zal_do_uchwaly_Nr_XLIV_343_2006.xls (82432 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLIV/343/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV/344/2006 z dnia 16 lutego 2006r.uchwala_Nr_XLIV_344_2006.doc (107520 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/344/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XLIV/345/2006 z dnia 16 lutego 2006r.uchwala_Nr_XLIV_345_2006.doc (108544 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/345/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XLV/346/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_346_2006.doc (25600 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok.
Załączniki 1 i 2 do uchwały Nr XLV/346/2006 z dnia 29 marca 2006r.zal_uchwala_nr_XLV_346_2006.xls (36352 B)2007-01-08
OpisZałączniki 1 i 2 do uchwały Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok.
Uchwała Nr XLV/347/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_347_2006.doc (35328 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLV/347/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Uchwała Nr XLV/348/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_348_2006.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLV/348/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pn. „Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu”.
Uchwała Nr XLV/349/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_349_2006.doc (25088 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLV/349/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Jedlicze do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.
Uchwała Nr XLV/350/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_350_2006.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLV/350/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Uchwała Nr XLV/351/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_351_2006.doc (26624 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/351/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
Uchwała Nr XLV/352/2006 w dniu 29 marca 2006r.uchwala_nr_XLV_352_2006.doc (21504 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIV/352/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/187/2004 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu.
UCHWAŁA Nr XLVI/353/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 kwietnia 2006 r.uchwala_nr_XLVI_353_2006.doc (47104 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/353/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowiec a Gminą Jedlicze.
Załącznik do uchwały nr XLVI/353/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r.zal_do_uchwaly_nr_XLVI_353_2006.doc (34304 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały nr XLVI/353/2006 - POROZUMIENIE w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Jedlicze – dz. Męcinka"
UCHWAŁA Nr XLVI/354/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 kwietnia 2006 r.uchwala_nr_XLVI_354_2006.doc (24064 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/354/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr XLVI/354/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 kwietnia 2006rzal_do_uchwaly_nr_XLVI_354_2006.xls (29184 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały nr XLVI/354/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLVI/355/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 kwietnia 2006r.uchwala_nr_XLVI_355_2006.doc (25088 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/355/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Jedlicze do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
UCHWAŁA Nr XLVII/356/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_356_2006.doc (30720 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/356/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok
UCHWAŁA Nr XLVII/357/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_357_2006.doc (22528 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/357/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO „JEDLICZE III-A”
UCHWAŁA Nr XLVII/358/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_358_2006.doc (89088 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/358/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/358/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.zal_1_do_uchwaly_XLVII_358_2006.doc (28672 B)2007-01-08
OpisZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/358/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/358/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.zal_2_do_uchwaly_XLVII_358_2006.doc (28672 B)2007-01-08
OpisZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/358/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
UCHWAŁA Nr XLVII/359/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_359_2006.doc (180736 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/359/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
UCHWAŁA Nr XLVII/360/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_360_2006.doc (76288 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/360/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli
UCHWAŁA Nr XLVII/361/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_361_2006.doc (23552 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/361/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/361/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.zal_do_uchwaly_XLVII_361_2006.doc (31744 B)2007-01-08
OpisZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/361/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2006r.
UCHWAŁA Nr XLVII/362/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.uchwala_XLVII_362_2006.doc (36352 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/362/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr1 i 2 do Uchwały Nr XLVII/362/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2006r.zal_do_uchwaly_XLVII_362_2006.xls (76288 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr1 i 2 do Uchwały Nr XLVII/362/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
Uchwała Nr XLVIII/363/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 12 maja 2006 r.uchwala_nr_XLVIII_363_2006.doc (22528 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLVIII/363/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Żarnowiec - etap VII” i wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich.
UCHWAŁA Nr XLVIII/364/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r.uchwala_nr_XLVIII_364_2006.doc (25088 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVIII/364/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/360/2006 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli
UCHWAŁA Nr XLVIII/365/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r. uchwala_nr_XLVIII_365_2006.doc (36864 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVIII/365/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XLVIII/365/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r.zal_od_uchwaly_Nr_XLVIII_365_2006.xls (32256 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XLVIII/365/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLVIII/366/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r. uchwala_nr_XLVIII_366_2006.doc (29184 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr XLVIII/366/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Uchwała Nr XLIX/367/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2006r.uchwala_nr_XLIX_367_2006.doc (38912 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr XLIX/367/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach ZPORR w formie weksla „In blanco”
UCHWAŁA Nr L/368/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. uchwala_nr_L_368_2006.doc (36864 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/368/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
UCHWAŁA Nr L/369/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_369_2006.doc (23552 B)2007-01-08
Opis UCHWAŁA Nr L/369/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
UCHWAŁA Nr L/370/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. uchwala_nr_L_370_2006.doc (58368 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/370/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlicze oraz wykonania planu finansowego osób prawnych zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze roku budżetowego.
UCHWAŁA Nr L/371/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_371_2006.doc (49664 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/371/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Jedlicze lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
UCHWAŁA Nr L/372/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_372_2006.doc (24064 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/372/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/307/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok.
UCHWAŁA Nr L/373/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_373_2006.doc (130048 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/373/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
UCHWAŁA Nr L/374/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. uchwala_nr_L_374_2006.doc (12288 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/374/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie inwestycji pod nazwą ,,Budowa krytego kortu tenisowego w Jedliczu”
UCHWAŁA Nr L/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czrewca 2006 r.uchwala_nr_L_375_2006.doc (12800 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czrewca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr L/376/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_376_2006.doc (20480 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/376/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr L/377/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_377_2006.doc (50688 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/377/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr L/378/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_378_2006.doc (43520 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/378/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr L/379/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_379_2006.doc (13312 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/379/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
UCHWAŁA Nr L/380/2006 RADY MIEJSKIEJ w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_380_2006.doc (11264 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/380/2006 RADY MIEJSKIEJ w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego działki ozn. ewid. nr 1271/18 położonej w Jedliczu przy ul. Rejtana
UCHWAŁA Nr L/381/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_381_2006.doc (20480 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/381/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu.
UCHWAŁA Nr L/382/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_382_2006.doc (12288 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/382/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała Nr L/383/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu uchwala_nr_L_383_2006.doc (22528 B)2007-01-08
OpisUchwała Nr L/383/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr L/384/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. uchwala_nr_L_384_2006.doc (26112 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/384/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr X/105/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
UCHWAŁA NR L/385/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_385_2006.doc (19968 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA NR L/385/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedliczu
UCHWAŁA NR L/386/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r.uchwala_nr_L_386_2006.doc (19968 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA NR L/386/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedliczu
UCHWAŁA Nr L/387/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006r.uchwala_nr_L_387_2006.doc (363520 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/387/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
UCHWAŁA Nr L/388/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006r. uchwala_nr_L_388_2006.doc (36352 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr L/388/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach Funduszu Spójności w formie weksla „In blanco”
Załączniki do uchwały L/368/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006r. zal_do_uchw_L_368_2006.xls (34304 B)2007-01-08
OpisZałączniki do uchwały L/368/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 czerwca 2006r.
UCHWAŁA Nr LI/389/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2006 r. uchwala_nr_LI_389_2006.doc (29696 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LI/389/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do UCHWAŁY Nr LI/389/2006 z dnia 24 lipca 2006 r.zalaczniki_uchwala_nr_LI_389_2006.xls (22016 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do UCHWAŁY Nr LI/389/2006 z dnia 24 lipca 2006 r.
UCHWAŁA Nr LI/390/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2006 r.uchwala_nr_LI_390_2006.doc (20992 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LI/390/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA Nr LI/391/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2006 r.uchwala_nr_LI_391_2006.doc (23552 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LI/391/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Jedlicze lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
UCHWAŁA Nr LII/392/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 lipca 2006 r. uchwala_nr_LII_392_2006.doc (40448 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LII/392/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006”
w formie weksla „In blanco”.
UCHWAŁA Nr LIII/393/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 sierpnia 2006 r.uchwala_nr_LIII_393_2006.doc (34816 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LIII/393/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Załącznik do uchwały nr LIII/393/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2006 r. zal_do_uchwaly_Nr_LIII_393_2006.doc (39936 B)2007-01-08
OpisZałącznik do uchwały nr LIII/393/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2006 r.
UCHWAŁA Nr LIII/394/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 sierpnia 2006 r.uchwala_nr_LIII_394_2006.doc (33792 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LIII/394/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LIII/394/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2006 r.zal_do_uchwaly_nr_LIII_394_2006.xls (36352 B)2007-01-08
OpisZałączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LIII/394/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2006 r.
UCHWAŁA Nr LIV/395/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 września 2006 r.uchwala_nr_LIV_395_2006.doc (33792 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LIV/395/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr LIV/395/2006 z dnia 13 września 2006 r.zal_do_uchwaly_nr_LIV_395_2006.xls (112128 B)2007-01-08
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr LIV/395/2006 z dnia 13 września 2006 r.
UCHWAŁA Nr LIV/396/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 września 2006 r. uchwala_nr_LIV_396_2006.doc (29696 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LIV/396/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
UCHWAŁA Nr LIV/397/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 września 2006 r.uchwala_nr_LIV_397_2006.doc (37376 B)2007-01-08
OpisUCHWAŁA Nr LIV/397/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach Funduszu Spójności w formie weksla „In blanco”
UCHWAŁA Nr LV/398/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r.uchwala_nr_LV_398_2006.doc (48640 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/398/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze – analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta
i Gminy Jedlicze w latach 2002 – 2005.
UCHWAŁA NR LV/399/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r.uchwala_nr_LV_399_2006.doc (32768 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA NR LV/399/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr LV/400/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r.uchwala_nr_LV_400_2006.doc (20480 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/400/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/93/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LV/401/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r.uchwala_nr_LV_401_2006.doc (32256 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/401/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
UCHWAŁA Nr LV/402/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r.uchwala_nr_LV_402_2006.doc (20992 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/402/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok
Załącznik do Uchwały Nr LV/402/2006 z dnia 27 września 2006 r.zal_do_uchwaly_nr_LV_402_2006.doc (65536 B)2007-01-09
OpisZałącznik do Uchwały Nr LV/402/2006 PROGRAM współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok
UCHWAŁA Nr LV/403/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. uchwala_nr_LV_403_20066.doc (27136 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/403/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załącznik do uchwały Nr LV/403/2006 z dnia 27 września 2006 r.zal_do_uchwaly_nr_LV_403_2006.xls (28672 B)2007-01-09
OpisZałącznik do uchwały Nr LV/403/2006 z dnia 27 września 2006 r.
UCHWAŁA Nr LV/404/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006r.uchwala_nr_LV_404_2006.doc (21504 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/404/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr LV/405/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r.uchwala_nr_LV_405_2006.doc (23552 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/405/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów w Jaśle”.
UCHWAŁA Nr LV/406/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. uchwala_nr_LV_406_2006.doc (21504 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LV/406/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród.
Załącznik do uchwały Nr LV/406/2006 z dnia 27 września 2006 r.zal_do_uchwaly_nr_LV_406_2006.doc (61440 B)2007-01-09
OpisZałącznik do uchwały Nr LV/406/2006 REGULAMIN przyznawania nagród Burmistrza Gminy Jedlicze dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej
UCHWAŁA Nr LVI/407/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 3 października 2006 r. uchwala_nr_LVI_407_2006.doc (25600 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVI/407/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/360/2006 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli
UCHWAŁA Nr LVIII/409/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_409_2006.doc (205824 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/409/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedlicze – Męcinka Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/410/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_410_2006.doc (137216 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/410/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedlicze – Borek Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/411/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_411_2006.doc (131072 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/411/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedlicze – Centrum Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/412/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. uchwala_nr_LVIII_412_2006.doc (126976 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/412/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podniebyle Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/413/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_413_2006.doc (159232 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/413/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poręby Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/414/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. uchwala_nr_LVIII_414_2006.doc (122368 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/414/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chlebna Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/415/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. uchwala_nr_LVIII_415_2006.doc (161280 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/415/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moderówka Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/416/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_416_2006.doc (122880 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/416/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaszczew Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/417/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. uchwala_nr_LVIII_417_2006.doc (121344 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/417/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Potok Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/418/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_418_2006.doc (283136 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/418/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarnowiec Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/419/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. uchwala_nr_LVIII_419_2006.doc (330240 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/419/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/420/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_420_2006.doc (116224 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/420/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrówka Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr LVIII/421/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r.uchwala_nr_LVIII_421_2006.doc (187904 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr LVIII/421/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobieszyn Gminy Jedlicze
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «