Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2006r. - V Kadencja
UCHWAŁA Nr I/1/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r.uchwala_nr_I_1_2006.doc (141824 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr I/1/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr I/2/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r.uchwala_nr_I_2_2006.doc (39936 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr I/2/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr I/3/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r.uchwala_nr_I_3_2006.doc (32256 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr I/3/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr I/4/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r. uchwala_nr_I_4_2006.doc (35840 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr I/4/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Jedliczu oraz ustalenia składów osobowych komisji
UCHWAŁA Nr I/5/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r. uchwala_nr_I_5_2006.doc (33792 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr I/5/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr I/6/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 listopada 2006 r. uchwala_nr_I_6_2006.doc (34304 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr I/6/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr II/7/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 grudnia 2006r. uchwala_nr_II_7_2006.doc (31232 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr II/7/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr II/8/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 grudnia 2006 r. uchwala_nr_II_8_2006.doc (22528 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr II/8/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 6 grudnia 2006 r.uchwala_nr_II_9_2006.doc (30720 B)2007-01-09
OpisUchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 6 grudnia 2006 r.uchwala_nr_II_10_2006.doc (23552 B)2007-01-09
OpisUchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA Nr II/11/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 grudnia 2006 r. uchwala_nr_II_11_2006.doc (24064 B)2007-01-09
OpisUCHWAŁA Nr II/11/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr III/12/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. uchwala_Nr_III_12_2006.doc (24576 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr III/12/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki Nr 1 i 2 do UCHWAŁY Nr III/12/2006zal_do_uchw_Nr_III_12_2006.xls (26624 B)2007-01-10
OpisZałączniki Nr 1 i 2 do UCHWAŁY Nr III/12/2006
RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r.
UCHWAŁA Nr III/13/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_III_13_2006.doc (54784 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr III/13/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych
UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_III_14_2006.doc (25600 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA Nr III/15/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_III_15_2006.doc (33792 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr III/15/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych
UCHWAŁA Nr III/16/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_III_16_2006.doc (27136 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr III/16/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Jedlicze oraz zasad ich wypłaty
UCHWAŁA Nr III/17/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. uchwala_Nr_III_17_2006.doc (36352 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr III/17/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr IV/18/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_IV_18_2006.doc (68608 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr IV/18/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_1_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (58368 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Dochody budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_2_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (36864 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Dochody budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok według źródeł ich powstania
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_3_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (17408 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Przychody i rozchody Gminy Jedlicze na 2007 rok
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_4_do_uchw_Nr_IV_18_2006_ po_poprawce.xls (172032 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_5_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (46080 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_6_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (24576 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jedliczu na 2007 rok
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_7_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (64000 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_8_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (23040 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2007 rok
Załączniki Nr 9 i 10 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_9_10_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (50176 B)2007-01-10
OpisZałączniki Nr 9 i 10 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_11_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (19968 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_12_do_uchw_Nr_IV_18_2006.xls (22528 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2007 rok
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_13_do_uchw_Nr_IV_18_2006.doc (114688 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Uzasadnienie do załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy Jedlicze na 2007 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.zal_nr_14_do_uchw_Nr_IV_18_2006.doc (215552 B)2007-01-10
OpisZałącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Uzasadnienie do załącznika Nr 4 „Wydatki budżetu gminy na 2007 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”
UCHWAŁA Nr IV/19/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_IV_19_2006.doc (24064 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr IV/19/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do uchwały Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. -zal_do_uchw_Nr_IV_19_2006.doc (93184 B)2007-01-10
OpisZałącznik do uchwały Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - Taryfy
UCHWAŁA Nr IV/20/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_IV_20_2006.doc (25088 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr IV/20/2006 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie
dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
UCHWAŁA NR IV/21/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_IV_21_2006.doc (22016 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA NR IV/21/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Jedlicze – na 2007 r.
Załącznik do uchwały Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. zal_do_uchw_Nr_IV_21_2006.doc (95744 B)2007-01-10
OpisZałącznik do uchwały Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – 2007 r.
UCHWAŁA NR IV/22/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. uchwala_Nr_IV_22_2006.doc (22528 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA NR IV/22/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Jedlicze – na 2007 r.
Załącznik do uchwały Nr IV/22/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. zal_do_uchw_Nr_IV_22_2006.doc (57344 B)2007-01-10
OpisZałącznik do uchwały Nr IV/22/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY I MIASTA JEDLICZE NA 2007 r.
UCHWAŁA Nr IV/23/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_IV_23_2006.doc (23040 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr IV/23/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr IV/24/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. uchwala_Nr_IV_24_2006.doc (33280 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr IV/24/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2006 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r. zal_nr_1_2_do_uchw_Nr_IV_24_2006.xls (27648 B)2007-01-10
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r.
UCHWAŁA Nr IV/25/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r.uchwala_Nr_IV_25_2006.doc (37376 B)2007-01-10
OpisUCHWAŁA Nr IV/25/2006 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «