Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2007r.
UCHWAŁA Nr V/26/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007r.uchwala_ Nr_26_V_2007.doc (61952 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/26/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
UCHWAŁA Nr 27/V/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_27_V_2007.doc (23040 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr 27/V/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu w złotych dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
UCHWAŁA NR V/28/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. uchwala_ Nr_28_V_2007.doc (24576 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA NR V/28/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jedlicze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
UCHWAŁA NR V/29/ 2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_29_V_2007.doc (23552 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA NR V/29/ 2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
UCHWAŁA Nr V/30/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_30_V_2007.doc (24064 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/30/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/245/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze III” w mieście Jedlicze.
UCHWAŁA Nr V/31/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_31_V_2007.doc (23552 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/31/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/246/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze.
UCHWAŁA NR V/32/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_32_V_2007.doc (23552 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA NR V/32/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moderówka 2”
UCHWAŁA Nr V/33/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_33_V_2007.doc (23552 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/33/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
UCHWAŁA Nr V/34/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_34_V_2007.doc (24576 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/34/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr V/34/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 rzal_1_i_2_uch_34_V_2007.xls (31744 B)2007-02-19
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały nr V/34/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
UCHWAŁA Nr V/35/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r.uchwala_ Nr_35_V_2007.doc (30720 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/35/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego.
UCHWAŁA Nr V/36/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. uchwala_ Nr_36_V_2007.doc (47104 B)2007-02-19
OpisUCHWAŁA Nr V/36/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji przebudowy chodnika przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Medyka w miejscowości Potok i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Rzeszowie a Gminą Jedlicze.
UCHWAŁA Nr VI/37/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 lutego 2007 r. uchwala_Nr_VI_37_2007.doc (24064 B)2007-03-02
OpisUCHWAŁA Nr VI/37/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr VI/37/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 lutego 2007 r.zal_uchwala_VI_37_2007.xls (30720 B)2007-03-02
OpisZałączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr VI/37/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
UCHWAŁA Nr VII/38/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 ruchwala_38_VII_2007.doc (23552 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/38/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr VII/38/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.zal_1_2_do_uchwaly_38_VII_2007.xls (38912 B)2007-04-16
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały nr VII/38/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.
UCHWAŁA Nr VII/39/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. uchwala_39_VII_2007.doc (24576 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/39/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków stanowiących dofinasowanie projektu pn „Blisko boisko” - budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu
UCHWAŁA Nr VII/40/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.uchwala_40_VII_2007.doc (23552 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/40/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków stanowiących dofinansowanie projektu pn „Blisko boisko” – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu
UCHWAŁA Nr VII/41/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. uchwala_41_VII_2007.doc (22016 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/41/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR VII/42/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. uchwala_42_VII_2007.doc (22528 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA NR VII/42/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych
UCHWAŁA Nr VII/43/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.uchwala_43_VII_2007.doc (23552 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/43/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007 - 2013
UCHWAŁA Nr VII/44/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.uchwala_44_VII_2007.doc (24576 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/44/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr L/387/06 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
UCHWAŁA Nr VII/45/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. uchwala_45_VII_2007.doc (23040 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/45/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr X/105/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
UCHWAŁA Nr VII/46/ 2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.uchwala_46_VII_2007.doc (50688 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/46/ 2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Gminie Jedlicze lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w przypadkach nie stanowiących pomocy publicznej w myśl art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)
UCHWAŁA Nr VII/47/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r.uchwala_47_VII_2007.doc (89088 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA Nr VII/47/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
UCHWAŁA NR VII/48/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. uchwala_48_VII_2007.doc (25600 B)2007-04-16
OpisUCHWAŁA NR VII/48/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Jedlicze o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
UCHWAŁA Nr VIII/49/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.uchwala_nr_VIII_49_2007.doc (21504 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/49/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze
z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok
UCHWAŁA Nr VIII/50/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.uchwala_nr_VIII_50_2007.doc (26624 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/50/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
UCHWAŁA Nr VIII/51/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. uchwala_nr_VIII_51_2007.doc (31744 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/51/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację inwestycji dotyczącej odbudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1948 R Dobieszyn – Krosno (Turaszówka).
UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007r. uchwala_nr_VIII_52_2007.doc (34816 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „JEDLICZE III - A”
UCHWAŁA Nr VIII/53/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. uchwala_nr_VIII_53_2007.doc (24576 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/53/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr VIII/53/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.zal_nr_1i2_do_uchwaly_nr_VIII_53_2007.xls (50176 B)2007-05-07
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały nr VIII/53/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.
UCHWAŁA Nr VIII/54/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. uchwala_nr_VIII_54_2007.doc (23552 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/54/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
UCHWAŁA Nr VIII/55/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.uchwala_nr_VIII_55_2007.doc (29696 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/55/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego
UCHWAŁA Nr VIII/56/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.uchwala_nr_VIII_56_2007.doc (25088 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/56/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/358/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
UCHWAŁA Nr VIII/57/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.uchwala_nr_VIII_57_2007.doc (29184 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/57/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
UCHWAŁA NR VIII/58/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.uchwala_nr_VIII_58_2007.doc (36352 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA NR VIII/58/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA Nr VIII/59/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. uchwala_nr_VIII_59_2007.doc (22528 B)2007-05-07
OpisUCHWAŁA Nr VIII/59/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr VIII/58/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_VIII_58_2007.doc (94720 B)2007-05-10
OpisZałączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr VIII/58/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 kwietnia 2007 r.
UCHWAŁA Nr IX/60/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2007 r.uchwala_ nr_IX_60_2007.doc (22528 B)2007-06-04
OpisUCHWAŁA Nr IX/60/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
Załącznik do uchwały nr IX/60/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2007 r.zal_do_uchwaly_ nr_IX_60_2007.xls (17920 B)2007-06-04
OpisZałącznik do uchwały nr IX/60/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2007 r.
UCHWAŁA Nr IX/61/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2007 r.uchwala_ nr_IX_61_2007.doc (24064 B)2007-06-04
OpisUCHWAŁA Nr IX/61/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania stypendium szkolnego
oraz zasiłku szkolnego.
UCHWAŁA Nr X/62/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.uchwala_Nr_X_62_31_ 05_2007.doc (26112 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr X/62/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr X/62/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_X_62_2007.xls (34304 B)2007-07-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr X/62/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.
UCHWAŁA Nr X/63/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.uchwala_Nr_X_63_31_ 05_2007.doc (22528 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr X/63/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr X/64/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.uchwala_Nr_X_64_31_ 05_2007.doc (23552 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr X/64/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wniesienia do Sądu Administracyjnego skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2007 r. NK.II.0911/63/07
UCHWAŁA Nr X/65/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.uchwala_Nr_X_65_31_ 05_2007.doc (24576 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr X/65/2007 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2006 r., w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
UCHWAŁA Nr X/66/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.uchwala_Nr_X_66_31_ 05_2007.doc (24064 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr X/66/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/35/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport, zrzut i unieszkodliwianie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Jedliczu
UCHWAŁA Nr X/67//2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. uchwala_Nr_X_67_31_ 05_2007.doc (23040 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr X/67//2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr X/67/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_X_67_2007.doc (22016 B)2007-07-19
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr X/67/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 31 maja 2007 r.
UCHWAŁA Nr XI/68/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 czerwca 2007 r. uchwala_Nr_XI_68_19_ 06_2007.doc (24064 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XI/68/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
ZAŁĄCZNIKi DO UCHWAŁY Nr XI/68/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 czerwca 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_XI_68_19_ 06_2007.xls (17408 B)2007-07-19
OpisZAŁĄCZNIKi DO UCHWAŁY Nr XI/68/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 czerwca 2007 r.
UCHWAŁA Nr XII/69/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r.uchwala_Nr_XII_69_27_ 06_2007.doc (23040 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XII/69/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XII/69/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_XI_69_27_ 06_2007.xls (31232 B)2007-07-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XII/69/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r.
UCHWAŁA Nr XII/70/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r.uchwala_Nr_XII_70_27_ 06_2007.doc (23552 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XII/70/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn.” Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
UCHWAŁA Nr XII/71/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r. uchwala_Nr_XII_71_27_ 06_2007.doc (79872 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XII/71/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli
UCHWAŁA Nr XIII/72/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r.uchwala_Nr_XIII_72_10_ 07_2007.doc (24576 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XIII/72/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XIII/72/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_XIII_72_10_ 07_2007.xls (27648 B)2007-07-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XIII/72/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r.
UCHWAŁA Nr XIII/73/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r.uchwala_Nr_XIII_73_10_ 07_2007.doc (23552 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XIII/73/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację inwestycji dotyczącej odbudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 2413R Jedlicze – Długie - Żarnowiec
UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r. uchwala_Nr_XIII_74_10_ 07_2007.doc (24576 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XIII/74/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
UCHWAŁA Nr XIII/75/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r.uchwala_Nr_XIII_75_10_ 07_2007.doc (23040 B)2007-07-19
OpisUCHWAŁA Nr XIII/75/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód.
UCHWAŁA Nr XIV/76/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. uchwala_Nr_XIV_76_30_ 07_2007.doc (29696 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/76/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XIV/76/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_XIV_76_30_ 07_2007.xls (30208 B)2007-08-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XIV/76/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r.
UCHWAŁA Nr XIV/77/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. uchwala_Nr_XIV_77_30_ 07_2007.doc (25088 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/77/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
UCHWAŁA Nr XIV/78/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. uchwala_Nr_XIV_78_30_ 07_2007.doc (24064 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/78/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie: pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Chlebna
UCHWAŁA Nr XIV/79/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. uchwala_Nr_XIV_79_30_ 07_2007.doc (22016 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/79/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013
Załącznik do Uchwały Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 lipca 2007 r.zal_do_uchwaly_Nr_XIV_79_30_ 07_2007.doc (2401792 B)2007-08-06
OpisZałącznik do Uchwały Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 lipca 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007 - 2013
UCHWAŁA Nr XIV/80/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r.uchwala_Nr_XIV_80_30_ 07_2007.doc (59392 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/80/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
UCHWAŁA Nr XIV/81/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r.uchwala_Nr_XIV_81_30_ 07_2007.doc (129024 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/81/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Moderówka”
UCHWAŁA Nr XIV/82/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. uchwala_Nr_XIV_82_30_ 07_2007.doc (186880 B)2007-08-06
OpisUCHWAŁA Nr XIV/82/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr L/387/06 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
UCHWAŁA Nr XV/83/2007 i Nr XV/84/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr XV 83 2007 oraz UCHWALA Nr XV 84 2007 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r.doc (31744 B)2007-11-07
OpisUCHWAŁA Nr XV/83/2007 i Nr XV/84/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Blisko boisko" - budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
UCHWAŁA Nr XV/85/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr XV 85 2007 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r.doc (25088 B)2007-11-07
OpisUCHWAŁA Nr XV/85/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka.
UCHWAŁA Nr XV/86/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr XV 86 2007 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r (27648 B)2007-11-07
OpisUCHWAŁA Nr XV/86/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 r.
Załącznik do Uchwały Nr XV/86/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.Zalacznik do UCHWALY Nr XV 86 2007 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r (27136 B)2007-11-07
OpisZałącznik do Uchwały Nr XV/86/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr XV/87/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr 87 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r (24064 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XV/87/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Uchwała Nr XV/88/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr XV 88 2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z sesji odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r. - nagrody.doc (27648 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XV/88/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Gminy Jedlicze za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz zasad i trybu jej przyznawania.
Załącznik do Uchwały Nr XV/88/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.WNIOSEK o nagrode Burmistrza.doc (30720 B)2007-11-07
OpisZałącznik do Uchwały Nr XV/88/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr XV/89/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr 89 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r..doc (24064 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XV/89/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Uchwała Nr XV/90/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r.UCHWALA Nr XV 90 2007 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 r..doc (70144 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XV/90/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli.
Uchwała Nr XVI/91/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2007 r.uch.91.doc (27648 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVI/91/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVI/91/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2007 r.uch.91 zal.1 i 2 (68096 B)2007-11-07
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVI/91/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 27 września 2007 r.
Uchwała Nr XVII/92/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 92 2007 z sesji odbytej 29 pazdziernika 2007 r.doc (24064 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/92/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany w budżece Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVII/92/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.Zalacznik 1 i 2 do Uchwaly Nr XVII 92 2007.doc (47616 B)2007-11-07
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVII/92/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.
Uchwała Nr XVII/93/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 93 2007 z sesji odbytej 29 pazdziernika 2007 r..doc (31744 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/93/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian "Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w Jaśle.
Uchwała Nr XVII/94/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 94 2007 z sesji z dnia 29 pazdziernika 2007 r..doc (22528 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/94/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 r.
Załącznik do Uchwały Nr XVII/94/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XVII 94 2007 z sesji z 29 pazdziernika 2007 r..doc (49664 B)2007-11-07
OpisZałącznik do Uchwały Nr XVII/94/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.
Uchwała Nr XVII/95/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 95 2007 z sesji odbytej w dniu 29 pazdziernika 2007 r..doc (25088 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/95/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do udziału Gminy Jedlicze w realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Budowa Komisariatu Policji w Jedliczu".
Uchwała Nr XVII/96/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 96 2007 z sesji z 29 pazdziernika 2007 r..doc (25600 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/96/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
Uchwała Nr XVII/97/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 97 2007 z sesji z 29 pazdziernika 2007 r..doc (24064 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/97/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Uchwała Nr XVII/98/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r.UCHWALA Nr XVII 98 2007 z sesji z 29 pazdziernika 2007 r..doc (25600 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVII/98/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2008 - 2011.
Uchwała Nr XVIII/99/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 5 listopada 2007 r.Uchwala Nr XVIII 99 2007 z sesji z 5 listopada 2007 r.doc (27136 B)2007-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/99/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/99/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 5 listopada 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XVIII 99 2007 z sesji z 5 listopada 2007 r.doc (26624 B)2007-11-07
OpisZałącznik do Uchwały Nr XVIII/99/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 5 listopada 2007 r.
Uchwała Nr XIX/100/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r.Uchwala Nr XIX 100 2007 z dnia 20 listopada 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (54784 B)2007-11-23
OpisUchwała Nr XIX/100/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Uchwała nr XIX/101/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 rUchwala Nr XIX 101 2007 z dnia 20 listopada 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (24064 B)2007-11-23
OpisUchwała nr XIX/101/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała nr XIX/102/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 rUchwala Nr XIX 102 2007 z dnia 20 listopada 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (30208 B)2007-11-23
OpisUchwała nr XIX/102/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XIX/103/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r.Uchwala Nr XIX 103 2007 z dnia 20 listopada z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (24576 B)2007-11-23
OpisUchwała nr XIX/103/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "JEDLICZE IV" i "JEDLICZE IVa".
Uchwała nr XIX/104/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r.UCHWALA Nr XIX 104 2007 z dnia 20 listopada z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (22528 B)2007-11-23
OpisUchwała nr XIX/104/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała nr XIX/106/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r.Uchwala Nr XIX 106 2007 z dnia 20 listopada 2007 r.z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (28160 B)2007-11-26
OpisUchwała nr XIX/106/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 r.
Załącznik do Uchwały nr XIX/106/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XIX 106 2007 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2007 r.doc (49664 B)2007-11-26
OpisZałącznik do Uchwały nr XIX/106/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 r.
Uchwała nr XIX/107/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r.Uchwala Nr XIX 107 2007 z dnia 20 listopada 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (24576 B)2007-11-26
OpisUchwała nr XIX/107/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki nr 1877/4 położonej w Jedliczu przy ul. Marii Konopnickiej.
Uchwała nr XX/108/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 listopada 2007 r.UCHWALA Nr XX 108 2007 z dnia 22 listopada 2007 r. z sesji Rady Miejskiej.doc (28672 B)2007-11-26
OpisUchwała nr XX/108/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za uslugi odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała nr XXI/109/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 listopada 2007 r.Uchwala Nr XXI 109 2007 z 29 listopada 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (25600 B)2007-12-05
OpisUchwała nr XXI/109/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załącznik do Uchwały Nr XXI 109 2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXI 109 2007 z 29 listopada 2007 r.xls (38912 B)2007-12-05
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXI 109 2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Uchwała nr XXII/110/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXII 110 2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu (28160 B)2007-12-14
OpisUchwała nr XXII/110/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 rok.
Załącznik do Uchwały nr XXII/110/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXII 110 2007 z dnia 12 grudnia 2007 r (54784 B)2007-12-14
OpisZałącznik do Uchwały nr XXII/110/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2007 r.
Uchwała nr XXII/111/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2007 r.UCHWALA Nr XXII 111 2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (24576 B)2007-12-14
OpisUchwała nr XXII/111/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Jedlicze o ponownym obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wg nowego wzoru.
Uchwała nr XXIII/112/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXII 112 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu (37888 B)2008-01-04
OpisUchwała nr XXIII/112/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała nr XXIII/113/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 113 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (23040 B)2008-01-04
OpisUchwała nr XXIII/113/2007 z sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Jedlicze – na 2008 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/113/2007 Rady Miejskiej w JedliczuZalacznik do Uchwaly Nr XXIII 113 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r..doc (92672 B)2008-01-04
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIII/113/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Jedlicze - na 2008 r.
Uchwała Nr XXIII/114/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 114 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (22016 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/114/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Jedlicze - na 2008 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/114/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXIII 114 2007 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r..doc (54272 B)2008-01-04
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIII/114/2007 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Jedlicze - na 2008 r.
Uchwała Nr XXIII/115/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 115 2007 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r..doc (25088 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/115/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXIII/116/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 116 2007 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r..doc (23040 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/116/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/116/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXIII 116 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r..doc (103424 B)2008-01-04
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIII/116/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXIII/117/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 117 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.doc (29184 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/117/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/117/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXIII 117 2007 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (39424 B)2008-01-04
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIII/117/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2007 r.
Uchwała Nr XXIII/118/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 118 2007 z dnia 28 grudnia z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (31232 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/118/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXIII/119/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 119 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (23040 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/119/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/119/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXIII 119 2007 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (35328 B)2008-01-04
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIII/119/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Uchwala Nr XXIII 120 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu.doc (69120 B)2008-01-04
OpisUchwała Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. dochody zal.1.xls (58368 B)2008-01-04
OpisZał. nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 2 i 3 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.zal.2 i 3 dochody.doc (49152 B)2008-01-04
OpisZałącznik nr 2 i 3 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 4 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.4 przych.i rozch.xls (16384 B)2008-01-04
OpisZał. nr 4 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.


Zał. nr 5 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.5 wydatki.xls (118784 B)2008-01-04
OpisZał. nr 5 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 6 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.6 wydatki.xls (43008 B)2008-01-04
OpisZał. nr 6 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 7 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.7 GFOS.xls (24576 B)2008-01-04
OpisZał. nr 7 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 8 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. zal.8 doch.zlec.xls (62976 B)2008-01-04
OpisZał. nr 8 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 9 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.9 wyd.zlec.xls (22528 B)2008-01-04
OpisZał. nr 9 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 10 i 11 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.10 i 11 szkoly.xls (57344 B)2008-01-04
OpisZał. nr 10 i 11 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 12 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.zal.12 org.pozarz.xls (19968 B)2008-01-04
OpisZał. nr 12 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 13 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. zal.13 zad.inwest.xls (22528 B)2008-01-04
OpisZał. nr 13 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 14 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r.Zalacznik Nr 14.doc (94208 B)2008-01-04
OpisZał. nr 14 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Zał. nr 15 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. zal.15 wydatki opisowka.doc (235008 B)2008-01-04
OpisZał. nr 15 do Uchwały Nr XXIII/120/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «