Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2008r.
Uchwała Nr XXIV/121/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 121 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r.doc (32256 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/121/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/121/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Zalacznik do Uchwaly Nr XXIV 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r.xls (38912 B)2008-02-07
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIV/121/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXIV/122/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 122 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r..doc (26112 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/122/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Jedlicze w przygotowaniu i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP).
Uchwała Nr XXIV/123/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.UchwalaNr XXIV 123 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008.doc (35840 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/123/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.
Uchwała Nr XXIV/124/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 124 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008.doc (46592 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/124/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jedlicze
Uchwała Nr XXIV/125/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 125 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31s tycznia 2008 r..doc (36864 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/125/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym
Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
Uchwała Nr XXIV/126/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 126 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r..doc (23552 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/126/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystapienia do utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty".
Uchwała Nr XXIV/127/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 127 2008 r. z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r.doc (24064 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/127/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie: pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka
Uchwała Nr XXIV/128/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 128 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r.doc (25088 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/128/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 129 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r..doc (23040 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Gminy Jedlicze dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Uchwała Nr XXIV/130/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r.Uchwala Nr XXIV 130 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r..doc (23552 B)2008-02-07
OpisUchwała Nr XXIV/130/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
Uchwała Nr XXV/131/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXV 131 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 lutego 2008 r..doc (72704 B)2008-02-25
OpisUchwała Nr XXV/131/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXV/132/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXV 132 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 lutego 2008 r..doc (27648 B)2008-02-25
OpisUchwała Nr XXV/132/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik 1,2 do Uchwały Nr XXV/132/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. zal1-2 do Uchwaly 132.xls (43008 B)2008-02-25
OpisZałącznik 1,2 do Uchwały Nr XXV/132/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/133/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXV 133 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 lutego 2008 r..doc (23552 B)2008-02-25
OpisUchwała Nr XXV/133/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu w złotych dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
Uchwała Nr XXV/134/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXV 134 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 lutego 2008 r..doc (22528 B)2008-02-25
OpisUchwała Nr XXV/134/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
Uchwała Nr XXVI/135/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXVI 135 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 lutego 2008 r..doc (24576 B)2008-02-26
OpisUchwała Nr XXVI/135/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy jedlicze na 2008 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/135/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. zal.1douchwal135.xls (31744 B)2008-02-26
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/135/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy jedlicze na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVI/136/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXVI 136 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 lutego 2008 r..doc (30720 B)2008-02-26
OpisUchwała Nr XXVI/136/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego, leśnego) oraz opłaty od posiadania psów
Uchwała Nr XXVI/137/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. Uchwala Nr XXVI 137 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 lutego 2008 r..doc (35328 B)2008-02-26
OpisUchwała Nr XXVI/137/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie stalenia zasad wypłaty diet dla radnych
Uchwała Nr XXVII/138/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. Uchwala Nr XXVII 138 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 marca 2008 r..doc (31232 B)2008-03-21
OpisUchwała Nr XXVII/138/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. Zalaczniki do Uchwaly Nr XXVII 138 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 marca 2008 r.xls (62464 B)2008-03-21
OpisZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXVII/139/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. Uchwala Nr XXVII 139 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 marca 2008 r..doc (49664 B)2008-03-21
OpisUchwała Nr XXVII/139/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawiania lun najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXVIII 140 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r.Uchwala Nr XXVIII 140 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r.doc (25600 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 140 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII 140 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXVIII1402008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r.xls (31744 B)2008-04-03
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXVIII 140 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok

Uchwała Nr XXVIII 141 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXVIII 141 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r.doc (28672 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 141 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXVIII 142 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXVIII 142 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 kwietnia 2008 r.doc (25600 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 142 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1946R Jedlicze –Potok
Uchwała Nr XXVIII 143 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXVIII 143 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r..doc (23040 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 143 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec- Jedlicze – Potok
Uchwała Nr XXVIII 144 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXVIII 144 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r..doc (27648 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 144 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/124/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie: wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jedlicze
Uchwała Nr XXVIII 145 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXVIII 145 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r..doc (27648 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 145 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/123/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach
Uchwała Nr XXVIII 146 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXVIII 146 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r..doc (97792 B)2008-04-03
OpisUchwała Nr XXVIII 146 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr XXIX/147/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. UCHWALA Nr XXIX 147 2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 kwietnia 2008 r..doc (25600 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/147/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok
Uchwała Nr XXIX/148/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXIX 148 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.doc (27648 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/148/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXIX/149/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. UCHWALA Nr XXIX 149 2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 kwietnia 2008 r.doc (26624 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/149/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XXIX/150/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXIX 150 Rady Miejskiej z sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.doc (41472 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/150/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Uchwała Nr XXIX/151/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXIX 151 Rady Miejskiej w Jedliczu z sesji Rady Mijskiej odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.doc (29696 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/151/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Uchwała Nr XXIX/152/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXIX 152 2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.doc (34304 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/152/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/152/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Zalacznik do Uchwaly Nr XXIX 152 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.xls (45056 B)2008-04-30
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXIX/152/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXIX/153/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXIX 153 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.doc (27136 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/153/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w 2008 r.
Uchwała Nr XXIX/154/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uchwala Nr XXIX 154 2008 Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r.doc (26624 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XXIX/154/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/141/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Uchwała Nr XXX/155/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. uch.XXX 155 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 maja 2008 r.doc (30208 B)2008-05-14
OpisUchwała Nr XXX/155/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXX/155/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. Zalacznik do uch. XXX 155 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 maja 2008 r.xls (48640 B)2008-05-14
OpisZałącznik do Uchwały Nr XXX/155/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXX/156/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. UCHWALA Nr XXX 156 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 maja 2008 r..doc (27136 B)2008-05-14
OpisUchwała Nr XXX/156/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jedlicze i Potok wraz z budynkiem hydroforni w miejscowości Potok"
Uchwała Nr XXX/157/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. uch XXX 157 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 maja 2008 r.doc (25600 B)2008-05-14
OpisUchwała Nr XXX/157/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcie zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce"
Uchwała Nr XXX/158/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. UCHWALA Nr XXX 158 2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 maja 2008 r..doc (24576 B)2008-05-14
OpisUchwała Nr XXX/158/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXXI/159/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 maja 2008 r. uchwala Nr XXXI 159 2008.doc (26624 B)2008-05-20
OpisUchwała Nr XXXI/159/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 maja 2008 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/160/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 maja 2008 r. Uchwala XXXI 160 2008.doc (26624 B)2008-05-20
OpisUchwała Nr XXXI/160/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XXXI/161/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 maja 2008 r. Uchwala XXXI 161 2008.doc (22528 B)2008-05-20
OpisUchwała Nr XXXI/161/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego
Uchwała Nr XXXII/162/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r.Uchwala Nr 162.doc (29696 B)2008-05-30
OpisUchwała Nr XXXII/162/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXII/162/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r.uch.162 zal.1 i 2.xls (37888 B)2008-05-30
OpisZałącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXII/162/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXII/163/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r. Uchwala Nr 163.doc (30208 B)2008-05-30
OpisUchwała Nr XXXII/163/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce"
Uchwała Nr XXXII/164/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r. Uchwala Nr 164.doc (27648 B)2008-05-30
OpisUchwała Nr XXXII/164/2008 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jedlicze i Potok wraz z budynkiem hydroforni w miejscowości Potok"
Uchwała Nr XXXIII/165/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 czerwca 2008 r. Uchwala nr 165.doc (32256 B)2008-06-20
OpisUchwała Nr XXXIII/165/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIII/165/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 czerwca 2008 r. uch.165 zal.1 i 2.xls (47104 B)2008-06-20
OpisZałącznik Nr 1 i 2 do Uchwała Nr XXXIII/165/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIV/167/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. Uchwala Nr 167.doc (92672 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/167/2008 z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Jedlicze lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XXXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r.uchwala nr 168.doc (23040 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Uchwała Nr XXXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r.uchwal nr169.doc (23040 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do Polskiego Projektu 400 Miast
Uchwała Nr XXXIV/170/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r.uchwala nr 170 .doc (33792 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/170/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Uchwała Nr XXXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r.uchwala nr171.doc (30720 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. uch.171 zaL.1 i 2.xls (41984 B)2008-07-03
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIV/172/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 ruchwala nr 172 .doc (31232 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/172/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie wydatków Projektu w Banku Gospodarstwa Krajowego
Uchwała Nr XXXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r.uchwala nr 173.doc (29696 B)2008-07-03
OpisUchwała Nr XXXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyposażenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu w zestawy do akt osobowych
Uchwała Nr XXXV/174/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 15 lipca 2008 r. uch.nr 174 z 2008.doc (24576 B)2008-07-18
OpisUchwała Nr XXXV/174/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 15 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1, 2 do Uchwały Nr XXXV/174/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 15 lipca 2008 r. uch. nr 174 z 2008 zal.1 i 2.xls (43520 B)2008-07-18
OpisZałącznik nr 1, 2 do Uchwały Nr XXXV/174/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 15 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXXV/175/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 15 lipca 2008 r. uchwala nr 175 z 2008 .doc (36352 B)2008-07-18
OpisUchwała Nr XXXV/175/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 15 lipca 2008 r.
w sprawie zgłoszenia projektu pn. „Kurs języka migowego” do konkursu „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”
Uchwała Nr XXXVI/176/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. UCHWAlA 176 2008.doc (27648 B)2008-07-31
OpisUchwała Nr XXXVI/176/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód
Uchwała Nr XXXVI/177/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. uch.nr 177 2008 .doc (34304 B)2008-07-31
OpisUchwała Nr XXXVI/177/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Uchwała Nr XXXVI/178/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. uch nr 178 2008.doc (31744 B)2008-07-31
OpisUchwała Nr XXXVI/178/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVI/178/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. uch178.zal.1i 2.xls (61440 B)2008-07-31
OpisZałącznik 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVI/178/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXXVII/179/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. uch.179 2008.doc (28672 B)2008-08-21
OpisUchwała Nr XXXVII/179/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVII/179/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r.uch.179 2008 zal.1i 2.xls (43520 B)2008-08-21
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVII/179/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXXVII/180/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. uch.180 2008 zm.zad.doc (27648 B)2008-08-21
Opis Uchwała Nr XXXVII/180/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/153/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
w 2008 r.
Uchwała Nr XXXVII/181/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. uch.181 2008 pom.dla pow.kros .doc (27136 B)2008-08-21
Opis Uchwała Nr XXXVII/181/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w 2008 r.
Uchwała Nr XXXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. uch.182 2008 .doc (27648 B)2008-08-21
OpisUchwała Nr XXXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/127/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie: pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka
Uchwała Nr XXXVII/183/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. uch.183 2008.doc (33280 B)2008-08-21
OpisUchwała Nr XXXVII/183/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/170/2008 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Uchwała Nr XXXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. Uch.184 2008.doc (24576 B)2008-08-21
OpisUchwała Nr XXXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Brmistrza Gminy Jedlicze zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego dla celów służbowych
Uchwała Nr XXXVIII/185/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. uch.185 2008.doc (29696 B)2008-08-29
OpisUchwała Nr XXXVIII/185/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVIII/185/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. uch. 185 2008 zal1 i 2.xls (46080 B)2008-08-29
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXVIII/185/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXXVIII/186/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. Uch 186 2008.doc (27648 B)2008-08-29
OpisUchwała Nr XXXVIII/186/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/156/2008 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn.” Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jedlicze i Potok wraz z budynkiem hydroforni w miejscowości Potok ”
Uchwała Nr XXXVIII/187/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r.uchwala 187 2008.doc (24064 B)2008-08-29
OpisUchwała Nr XXXVIII/187/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn.”Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce”
Uchwała Nr XXXIX/188/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch.188 2008.doc (27648 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/188/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIX/188/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch.188 zal.1 i 2 (42496 B)2008-09-17
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIX/188/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIX/189/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch.nr 189 2008.doc (23552 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/189/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Jedliczu
Uchwała Nr XXXIX/190/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch.190 2008.doc (28672 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/190/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/ 177/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Uchwała Nr XXXIX/191/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch.191 2008.doc (29184 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/191/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/170/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Uchwała Nr XXXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch. nr 192 2008.doc (23552 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową
Uchwała Nr XXXIX/193/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uchw.193 2008.doc (22528 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/193/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/187/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn.”Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28
w Moderówce”
Uchwała Nr XXXIX/194/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. uch. Nr 194 2008 .doc (32256 B)2008-09-17
OpisUchwała Nr XXXIX/194/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 12 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/137/2008 z dnia
22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych.
Uchwała Nr XL/195/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. uchwala nr XL 195 2008.doc (25088 B)2008-10-03
OpisUchwała Nr XL/195/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XL/195/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. zal 1 i 2 uch 195 2008.xls (50688 B)2008-10-03
OpisZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XL/195/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XL/196/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. Uchwala nr 196 2008 (59904 B)2008-10-03
OpisUchwała Nr XL/196/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr L/387/06 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Uchwała Nr XL/197/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. Uchwala nr XL 197 2008.doc (26112 B)2008-10-03
OpisUchwała Nr XL/197/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 30 września 2008 r. w sprawie przystapienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Podziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XLI/198/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. uch.198 2008 (29184 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/198/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załączniki do Uchwały Nr XLI/198/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. zal 1 2 3 uch 198 2008 (53760 B)2008-10-22
OpisZałączniki do Uchwały Nr XLI/198/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Uchwała Nr XLI/199/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. Uch. Nr 199 2008.doc (27648 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/199/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
Uchwała Nr XLI/200/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. Uch Nr 200 2008.doc (27648 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/200/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
Uchwała Nr XLI/201/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. uch. nr 201 2008.doc (24064 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/201/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
Uchwała Nr XLI/202/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. uchw. Nr 202 2008doc (23552 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/202/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/395/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do tworzenia stowarzyszenia pod roboczą nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” i przyjęcia projektu Statutu tego Stowarzyszenia oraz wyrażenia zgody na wniesienie majątku do Stowarzyszenia.
Uchwała Nr XLI/203/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. uch. nr 203 2008.doc (101888 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/203/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Uchwała Nr XLI/204/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. uch. nr 204 2008.doc (35328 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/204/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze
Uchwała Nr XLI/206/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. uchw. nr 206 2008.jpg (169558 B)2008-10-22
OpisUchwała Nr XLI/206/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 17 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 204 /2008Zalacznik nr 3 do uch nr 204 2008.doc (40960 B)2008-10-22
OpisZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 204 /2008
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2008 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI / 204 /2008Zalacznik Nr 4 do Uch nr 204 2008.doc (31232 B)2008-10-22
OpisZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI / 204 /2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2008 r.
Uchwała nr XLII/207/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.uchw Nr XLII 207 2008.doc (33792 B)2008-11-13
OpisUchwała nr XLII/207/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Załączniki do uchwały XLII/207/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.zal do uchw nr XLII 207 2008.xls (60928 B)2008-11-13
OpisZałączniki nr 1 i 2 do Uchwały nr XLII/207/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok.
Uchwała nr XLII/208/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.uchw Nr XLII 208 2008 .doc (13312 B)2008-11-13
OpisUchwała Nr XLII/208/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała nr XLII/209/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.uchw Nr XLII 209 2008.doc (35328 B)2008-11-13
OpisUchwała Nr XLII/209/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego Gminy Jedlicze pn. „Profilaktyka
i edukacja w zakresie promocji zdrowia oraz prewencji zawału serca i udaru mózgu dla mieszkańców Gminy Jedlicze ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na cukrzycę”.
Uchwała nr XLII/210/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.uchw Nr XLII 210 2008.doc (32768 B)2008-11-13
OpisUchwała Nr XLII/210/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XLIII/211/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.Uchwala XLIII 211 2008 .doc (78336 B)2008-11-28
OpisUchwała Nr XLIII/211/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLIII/212/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.Uchw nr XLIII 212 2008.odt (19508 B)2008-11-28
OpisUchwała Nr XLIII/212/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLIII/213/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.uchw nr XLIII 213 2008 .rtf (20441 B)2008-11-28
OpisUCHWAŁA NR XLIII/213/2008 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XLIII/214/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.uchw nr XLIII 214 2008 .doc (23552 B)2008-11-28
OpisUCHWAŁA NR XLIII/214/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „JEDLICZE III”
Uchwała Nr XLIII/215/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.uchw nr XLIII 215 2008.doc (33792 B)2008-11-28
OpisUCHWAŁA NR XLIII/215/2008 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IVa” w mieście Jedlicze
Uchwała Nr XLIII/216/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.uchw nr XLIII 216 2008 .doc (29696 B)2008-11-28
OpisUCHWAŁA Nr XLIII/216/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załączniki nr 1 i 2 do uchwały XLIII/216/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.zal nr 1 2 do uchw nr 216.xls (51200 B)2008-11-28
OpisZałączniki nr 1 i 2 do uchwały nr XLIII/216/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XLIV/217/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 listopada 2008r.UCHW Nr XLIV 217 2008 .doc (53760 B)2008-12-02
OpisUCHWAŁA Nr XLIV/217/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XLIV/ 218 /2008 z dnia 28 listopada 2008 r.UCHW Nr XLIV 218 2008 .doc (28160 B)2008-12-02
OpisUCHWAŁA Nr XLIV/ 218 /2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA Nr XLIV/219/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.Uchw nr XLIV 219 2008.doc (32768 B)2008-12-02
OpisUCHWAŁA Nr XLIV/219/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załączniki 1 i 2 do uchwały XLIV/219/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.zal nr 1 2 do uchw nrXLIV 219 2008.xls (46080 B)2008-12-02
OpisZałączniki 1 i 2 do uchwały XLIV/219/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 r.
UCHWAŁA Nr XLV/220/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.uchw XLV 220 2008.doc (34816 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/220/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp.z o.o. wkładu niepieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr XLV/221/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.uchw XLV 221 2008.doc (21504 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/221/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jedlicze
UCHWAŁA Nr XLV/ 222/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.Uchw XLV 222 2008.doc (23552 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/ 222/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie : nieodpłatnego przekazania Gminie Jedlicze nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy.
UCHWAŁA Nr XLV/223/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.Uchw XLV 223 2008.doc (23552 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/223/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki nr 1877/4 położonej w Jedliczu przy ul. Marii Konopnickiej.
UCHWAŁA NR XLV/224/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.UCHW XLV 224 2008.doc (24576 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA NR XLV/224/2008 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA Nr XLV/225/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.Uchw XLV 225 2008.doc (24576 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/225/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu .
UCHWAŁA Nr XLV/226/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.uchw XLV 226 2008.doc (31744 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/226/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLV/226/2208 z dnia 15 grudnia 2008 r.zal 1 2 do uchw XLV 226 2008.xls (61952 B)2008-12-18
OpisZałączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLV/226/2208 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 r.
UCHWAŁA Nr XLV/227/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.uchw XLV 227 2008.doc (23040 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/227/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie weksla „In blanco”
UCHWAŁA Nr XLV/228/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.uchw XLV 228 2008.doc (96256 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/228/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
UCHWAŁA Nr XLV/229/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.Uchw XLV 229 2008.doc (27648 B)2008-12-18
OpisUCHWAŁA Nr XLV/229/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie przez Pana Bogusława Bargła, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu w Zarządzie stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
Uchwała Nr XLVI/230/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Uchw nr XLVI 230 2008.doc (27648 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/230/2008 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do uchwały XLVI/230/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.zal do uchw nr XLVI 230 2008 .doc (105472 B)2009-01-06
OpisZałącznik do uchwały XLVI/230/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
Uchwała Nr XLVI/231/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.uchw nr XLVI 231 2008.doc (25088 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/231/2008 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XLVI/232/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.uchw nr XLVI 232 2008.doc (25088 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/232/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XLVI/233/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Uchw Nr XLVI 233 2008.doc (29184 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/233/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok
Wprowadzenie wprowadzenie.doc (23040 B)2009-01-06
OpisWprowadzenie do budżetu Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowejdochody zal 1.xls (64512 B)2009-01-06
OpisDochody budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Załaczniki Nr 2 i 3 do uchwały budżetowejzal 2 i 3.xls (51200 B)2009-01-06
OpisDochody budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowejzal 4.xls (18432 B)2009-01-06
OpisPrzychody i rozchody Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowejzal 5.xls (141824 B)2009-01-06
OpisWydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2009 r.według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowejzal 6.xls (43520 B)2009-01-06
OpisWydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowejzal 7.xls (16896 B)2009-01-06
OpisPlan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jedliczu na 2009 rok
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowejzal 8.xls (62976 B)2009-01-06
OpisPlan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 r.
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowejzal 9.xls (22528 B)2009-01-06
OpisWydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 rok
Załaczniki Nr 10 i 11 do uchwały budżetowejzal 10 11.xls (74752 B)2009-01-06
OpisPlany dochodów i wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach, wg. działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej na 2009 rok
Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowejzal 12.xls (21504 B)2009-01-06
OpisDotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego
Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowejzal 13.xls (24576 B)2009-01-06
OpisPlanowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2009 rok
Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowejzal 14.doc (124928 B)2009-01-06
OpisUzasadnienie do załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy Jedlicze na 2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”
Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowejzal 15.doc (269312 B)2009-01-06
OpisUzasadnienie do załącznika Nr 5 „Wydatki budżetu gminy na 2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”
Uchwała Nr XLVI/234/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.uchw nr XLVI 234 2008 .doc (30720 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/234/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2008 rok
Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLVI/234/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.zal 1 i 2 do uchw nr XLVI 234 2008.xls (53248 B)2009-01-06
Opis Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLVI/234/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
Uchwała NR XLVI/235/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Uchw nr XLVI 235 2008 .doc (25088 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/235/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze – na 2009 r.
Załącznik do Uchwały nr XLVI/235/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.zal do uchw nr XLVI 235 2008.doc (106496 B)2009-01-06
OpisZałącznik do Uchwały nr XLVI/235/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
Uchwała NR XLVI/236/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.uchw nr XLVI 236 2008 .doc (23040 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/236/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2009r.
Załącznik do Uchwały nr XLVI/236/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Zal do uchw Nr XLVI 236 2008.doc (62976 B)2009-01-06
OpisZałącznik do Uchwały nr XLVI/236/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
Uchwała Nr XLVI/ 237/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Uchw nr XLVI 237 2008 .doc (136192 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/ 237/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze
Uchwała Nr XLVI/238/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Uchw Nr XLVI 238 2008 .doc (27648 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/238/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr XLVI/239/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.Uchw nr XLVI 239 2008 .doc (23552 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/239/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu NR XLI/205/08 z dnia 17 października 2008r.
Uchwała Nr XLVI/240/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.uchw nr XLVI 240 2008 .doc (27136 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/240/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Załączniki do uchwały XLVI/240/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.zal do uchw nr XLVI 240 2008.xls (40448 B)2009-01-06
OpisZałączniki do uchwały XLVI/240/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «