Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2009r.
Uchwała Nr XLVII/241/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.uchw Nr XLVII 241 2009 z dnia 20 stycznia 2009r.doc (26112 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/241 /2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/241/2009 z dania 20 stycznia 2009 r.zal1 do uchw Nr XLVII 241 2009 r.xls (41984 B)2009-01-28
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/241/2009 z dania 20 stycznia 2009 r.
Uchwała Nr XLVII/242/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.uchwaa XLVII2422009 z 20 012009.pdf (60031 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA NR XLVII/242/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców porwadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze

Uchwała Nr XLVII/243/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.Uchw Nr XLVII 243 2009 z 20 stycznia 2009 r.doc (33792 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/243/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU
z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr XLVII/244/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.Uchw Nr XLVII 244 2009 z 20 stycznia 2009 r.doc (28160 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/244/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Jedlicze oraz zasad ich wypłaty jak również zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała Nr XLVII/245/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.Uchw Nr XLVII 245 2009 z dnia 20 stycznia 2009 .doc (22016 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/245/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Burmistrza Gminy Jedlicze prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego


Uchwała Nr XLVII/246/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.Uchw Nr XLVII 246 2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.doc (29184 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/246/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym
Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
Uchwała Nr XLVII/247/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.UCHW Nr XLVII 247 2009 z 20 stycznia 2009 r..doc (23552 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA NR XLVII/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu w złotych dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
Uchwała Nr XLVII/248/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.Uchw Nr XLVII 248 2009 z dnia 20 stycznia 2009 r .doc (23552 B)2009-01-28
OpisUCHWAŁA Nr XLVII/248/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/221/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jedlicze
UCHWAŁA Nr XLVIII/249/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 249 2009.doc (23040 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA Nr XLVIII/249/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na ustaloną przez pracodawcę wartość jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
UCHWAŁA NR XLVIII/250/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 250 2009.doc (26112 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/250/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycia na własność Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu.
UCHWAŁA NR XLVIII/251/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 251 2009.doc (27136 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/251/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR XLVIII/252/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 252 2009.doc (24064 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/252/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR XLVIII/253/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 253 2009.doc (25600 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/253/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR XLVIII/254/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 254 2009.doc (24576 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/254/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jedliczu.
UCHWAŁA NR XLVIII/255/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIIII 255 2009 2009.doc (60928 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/255/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr L/387/06 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
UCHWAŁA NR XLVIII/256/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 256 2009.doc (23040 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/256/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR XLVIII/257/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIIII 257 2009.doc (31744 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/257/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
UCHWAŁA NR XLVIII/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZE z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 259 2009 .doc (35840 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZE z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVIII/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.zal 1 2 do uchwaly nr XLVIII 259 2009 (59904 B)2009-02-23
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVIII/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XLVIII/260/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 260 2009.doc (31744 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/260/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie: pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka.
UCHWAŁA NR XLVIII/261/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 261 2009.doc (31744 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/261/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
UCHWAŁY NR XLVIII/262/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 262 2009 .doc (31744 B)2009-02-23
OpisUCHWAŁY NR XLVIII/262/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XLVII/242/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.uchw XLVII2422009.doc (55808 B)2009-03-02
OpisUCHWAŁA NR XLVII/242/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców porwadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.Uchwala Nr XLIX 263 2009.doc (44544 B)2009-03-20
OpisUCHWAŁA NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.Zalaczniki do uchwaly nr XLIX 263 2009 (55296 B)2009-03-20
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XLIX/264/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.Uchwala Nr XLIX 264 2009.doc (32256 B)2009-03-20
OpisUCHWAŁA NR XLIX/264/2009 RADY MIEJSKIEJ
W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
UCHWAŁA NR XLIX/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.Uchwala Nr XLIX 265 2009.doc (32256 B)2009-03-20
OpisUCHWAŁA NR XLIX/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
UCHWAŁA NR XLIX/266/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.Uchwala Nr XLIX 266 2009.doc (32256 B)2009-03-20
OpisUCHWAŁA NR XLIX/266/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie: pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka.
UCHWAŁA NR L/267/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Uchwala Nr L 267 2009 .doc (30208 B)2009-04-08
OpisUCHWAŁA NR L/267/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu poprzez rozszerzenie działalności SPG ZOZ
w Jedlcizu o punkt lekarski w Moderówce.
UCHWAŁA NR L/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Uchwala Nr L 268 2009 .doc (22016 B)2009-04-08
OpisUCHWAŁA NR L/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moderówka"
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Zalacznik do Uchwaly Nr L 268 2009 .doc (8340480 B)2009-04-08
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moderówka"
UCHWAŁA NR L/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Uchwala Nr L 269 2009 .doc (22016 B)2009-04-08
OpisUCHWAŁA NR L/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długie"
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r. Zalacznik do Uchwaly Nr L 269 2009.doc (2994688 B)2009-04-08
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długie"
UCHWAŁA NR L/270/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Uchwala Nr L 270 2009 .doc (30208 B)2009-04-08
OpisUCHWAŁA NR L/270/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L/270/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Zalacznik do uchwaly Nr L 270 2009 .xls (48640 B)2009-04-08
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L/270/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR L/271/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r.Uchwala Nr L 271 2009 .doc (30720 B)2009-04-08
OpisUCHWAŁA NR L/271/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Remont Domu Ludowego
w Moderówce i Długiem"
UCHWAŁA NR LI/272/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.Uchwala Nr LI 272 2009 .doc (30208 B)2009-04-21
OpisUCHWAŁA NR LI/272/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
Załącznik do Uchwały nr LI/272/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r.zalancznik do uchwaly nr LI 272 2009.pdf (7544341 B)2009-04-21
OpisZałącznik do Uchwały nr LI/272/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LI/273/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.Uchwala Nr LI 273 2009 .doc (22016 B)2009-04-21
OpisUCHWAŁA NR LI/273/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonywania budżetu za 2008 rok.
UCHWAŁA NR LI/274/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.Uchwala nr LI 274 2009.doc (36352 B)2009-04-21
OpisUCHWAŁA NR LI/274/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik do Uchwały Nr LI/274/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r.zalacznik do uchwaly nr LI 274 2009.xls (47104 B)2009-04-21
OpisZałącznik do Uchwały Nr LI/274/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LI/276/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.Uchwala Nr LI2762009.doc (58880 B)2009-04-21
OpisUCHWAŁA NR LI/276/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.
Załącznik 1 do Uchwały Nr LI/276/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r.Zalacznik 1 do uchwaly Nr LI 276 2009.doc (31232 B)2009-04-21
OpisZałącznik 1 do Uchwały Nr LI/276/2009 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.
Załącznik 2 do Uchwały Nr LI/276/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r.Zalacznik 2 do uchwaly Nr LI 276 2009.doc (31232 B)2009-04-21
OpisZałącznik 2 do Uchwały Nr Li/276/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.
UCHWAŁA NR LI/277/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.Uchwala LI2772009.doc (96768 B)2009-04-21
OpisUCHWAŁA NR LI/277/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
UCHWAŁA NR LI/275/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.uchwala Nr LI 275 2009 z dnia 15 kwietnia 2009.doc (41472 B)2009-04-30
OpisUCHWAŁA NR LI/275/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LII/278/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r.Uchwala Nr LII 278 2009.doc (34304 B)2009-05-07
OpisUCHWAŁA NR LII/278/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załączniki do Uchwały Nr LII/278/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 maja 2009 r.Zalaczniki do Uchwaly Nr LII 278 2009.xls (73216 B)2009-05-07
OpisZałączniki do Uchwały Nr LII/278/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LII/279/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r.Uchwala Nr LII 279 2009.doc (30208 B)2009-05-07
OpisUCHWAŁA NR LII/279/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Jedliczu"
UCHWAŁA NR LII/280/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r.Uchwala Nr LII 280 2009.doc (30720 B)2009-05-07
OpisUCHWAŁA NR LII/280/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizowane zadanie: pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka
UCHWAŁA NR LIII/281/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r.uchwala LIII 281 2009 .doc (34816 B)2009-05-20
OpisUCHWAŁA NR LIII/281/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
Załącznik do Uchwały Nr LIII/281/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2009 r.zalacznik do uch LIII 281 2009 .xls (40960 B)2009-05-20
OpisZałącznik do Uchwały Nr LIII/281/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LIII/282/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r.uchwala nr LIII 282 2009 .doc (25600 B)2009-05-20
OpisUCHWAŁA NR LIII/282/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
UCHWAŁA NR LIII/283/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r. uchwala nr LIII 283 2009 .doc (26112 B)2009-05-20
OpisUCHWAŁA NR LIII/283/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Jedlicze lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rejtana 1 w Jedliczu
UCHWAŁA NR LIII/284/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r.uchwala nr LIII 284 2009 .doc (23040 B)2009-05-20
OpisUCHWAŁA NR LIII/284/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu.
UCHWAŁA NR LIV/285/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.UCHWALA Nr LIV 285 2009.doc (85504 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/285/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
UCHWAŁA NR LIV/286/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.Uchwala Nr LIV 286 2009 .doc (107008 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/286/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013
UCHWAŁA NR LIV/287/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.Uchwala Nr LIV 287 2009.doc (48128 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/287/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
UCHWAŁA NR LIV/288/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.Uchwala Nr LIV 288 2009.doc (56320 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/288/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego stautu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
UCHWAŁA NR LIV/289/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.Uchwala LIV 289 2009.doc (35840 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/289/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załączniki do Uchwały Nr LIV/289/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r.zalanczniki do uch LIV 298 2009.xls (50688 B)2009-05-27
OpisZałączniki do Uchwały Nr LIV/289/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LIV/290/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.uchwala Nr LIV 290 2009.doc (47104 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/290/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Gminie Jedlicze lub jej jednostkom organizacyjnym,
oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w przypadkach nie stanowiących pomocy publicznej w myśl art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)
UCHWAŁA NR LV/291/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.uchwala Nr LV 291 2009.doc (12800 B)2009-06-16
OpisUCHWAŁA NR LV/291/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia stautu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
ZAŁĄCZNIK UCHWAŁY NR LV/291/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Zalacznik do uchwaly nr LV 291 2009.doc (60416 B)2009-06-16
Opis ZAŁĄCZNIK UCHWAŁA NR LV/291/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia stautu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LV/292/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Uchwala nr LV 292 2009.doc (28672 B)2009-06-16
OpisUCHWAŁA NR LV/292/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu.
UCHWAŁA NR LV/293/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.uchwala nr LV 293 2009.doc (24576 B)2009-06-16
OpisUCHWAŁA NR LV/293/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Uchwala nr LV 294 2009.doc (36352 B)2009-06-16
OpisUCHWAŁA NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Zalaczniki do uchwaly nr LV 294 2009.xls (54784 B)2009-06-16
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LV/295/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Uchwala Nr LV 295 2009 .doc (28672 B)2009-06-16
OpisUCHWAŁA NR LV/295/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zaciagnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Potok i Jedlicze wraz z budynkiem hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu - kolektor C"
UCHWAŁA NR LVI/296/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.Uchwala Nr LVI 296 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/296/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Żarnowiec
UCHWAŁA NR LVI/297/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala Nr LVI 297 2009.doc (23552 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/297/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Potok
UCHWAŁA NR LVI/298/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.Uchwala Nr LVI 298 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/298/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Podniebyle
UCHWAŁA NR LVI/299/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.Uchwala nr LVI 299 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/299/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Poręby
UCHWAŁA NR LVI/300/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.Uchwala Nr LVI 300 2009.doc (23552 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/300/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Chlebna
UCHWAŁA NR LVI/301/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.Uchwala nr LVI 301 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/301/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Piotrówka
UCHWAŁA NR LVI/302/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r.Uchwala Nr LVI 302 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/302/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Moderówka
UCHWAŁA NR LVI/303/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala nr LVI 303 2009.doc (22016 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/303/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Jaszczew
UCHWAŁA NR LVI/304/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala Nr LVI 304 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/304/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Dobieszyn
UCHWAŁA NR LVI/305/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala Nr LVI 305 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/305/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Długie
UCHWAŁA NR LVI/306/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala nr LVI 306 2009.doc (78336 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/306/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: "Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu" i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzającąca tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
UCHWAŁA NR LVI/307/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. uchwala nr LVI 307 2009.doc (24064 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/307/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR LVI/308/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala Nr LVI 308 2009.doc (21504 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/308/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
UCHWAŁA NR LVI/309/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. uchwala Nr LVI 309 2009.doc (34304 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/309/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVI/309/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. zalaczniki do uchwaly nr LVI 309 2009 .xls (61952 B)2009-07-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVI/309/2009 RADY MIEJKSIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LVI/310/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. uchwala nr LVI 310 2009 .doc (25088 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/310/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego
UCHWAŁA NR LVI/311/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwala Nr LVI 311 2009.doc (26112 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/311/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
UCHWAŁA NR LVII/313/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Uchwala Nr LVII 313 2009.doc (25600 B)2009-07-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/313/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaconych na cele publiczne, stanowiących własność Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR LVII/314/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Uchwala Nr LVII 314 2009.doc (25600 B)2009-07-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/314/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele publiczne, stanowiących własność Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR LVII/315/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Uchwala Nr LVII 315 2009.doc (24064 B)2009-07-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/315/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
UCHWAŁA NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Uchwala Nr LVII 312 2009 .doc (27648 B)2009-07-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Zalaczniki do Uchwaly Nr LVII 312 2009 .xls (84992 B)2009-07-13
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.uch LVIII 316 2009.doc (36864 B)2009-07-30
OpisUCHWAŁA NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.uch 316 zalaczniki.xls (53248 B)2009-07-30
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
UCHWAŁA NR LVIII/317/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.uchwala LVIII 317 2009.doc (24576 B)2009-07-30
OpisUCHWAŁA NR LVIII/317/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstępienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR LVIII/318/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.uchwala LVIII 318 2009.doc (25088 B)2009-07-30
OpisUCHWAŁA NR LVIII/318/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy w przedmiocie użyczenia na rzecz Ludowego Klubu Sportowego "MODERÓWKA" w Moderówce nieruchomości stanowiacej własność Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR LVIII/320/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.Uchwala LVIII 320 2009 .doc (26624 B)2009-07-30
OpisUCHWAŁA NR LVIII/320/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie opinii do nowej propozycji planu aglomeracji "JEDLICZE"
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVIII/320/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.zalacznik do Uchwaly LVIII 320 2009.pdf (998850 B)2009-07-30
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVIII/320/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie opinii do nowej propozycji planu aglomeracji "JEDLICZE"
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVIII/320/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.(MAPY)mapy.zip (6118823 B)2009-07-31
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVIII/320/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie opinii do nowej propozycji planu aglomeracji "JEDLICZE"
UCHWAŁA NR LVIII/321/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.Uchwala LVIII 321 2009.doc (25600 B)2009-07-31
OpisUCHWAŁA NR LVIII/321/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r.uchwala nr LIX 322 2009 .doc (34304 B)2009-08-04
OpisUCHWAŁA NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r.zal uch LIX 322 2009 .xls (46080 B)2009-08-04
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LIX/323/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r.Uchwala LIX 323 2009.doc (25088 B)2009-08-04
OpisUCHWAŁA NR LIX/323/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn."Remont budynku "Starej szkoły" w Żarnowcu plegający na jego rewaloryzacji i adaptacji"
UCHWAŁA NR LIX/324/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r.Uchwala Nr LIX 324 2009 BIP.doc (33280 B)2009-08-04
OpisUCHWAŁA NR LIX/324/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.uchwala Nr LX 325 2009.doc (29184 B)2009-08-18
OpisUCHWAŁA NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly Nr LX 325 2009.xls (55296 B)2009-08-18
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LX/326/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.Uchwala Nr LX 326 2009.doc (25088 B)2009-08-18
OpisUCHWAŁA NR LX/326/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR LX/327/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.uchwala Nr LX 327 2009.doc (25088 B)2009-08-18
OpisUCHWAŁA NR LX/327/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LX/328/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.UCHWALA nr LX 328 2009.doc (38400 B)2009-08-18
OpisUCHWAŁA NR LX/328/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/124/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyskości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jedlicze
UCHWAŁA NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.Uchwala Nr LXI 329 2009.doc (31744 B)2009-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.zalaczniki do uch Nr LXI 329 2009 .xls (72704 B)2009-09-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXI/330/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.Uchwala Nr LXI 330 2009 .doc (28160 B)2009-09-02
Opis UCHWAŁA NR LXI/330/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w formie udzielenia weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR LXI/331/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.Uchwala nr LXI 331 2009.doc (25088 B)2009-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXI/331/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. „Remont ciągu dróg gminnych w Jedliczu – ul.Betleja, ul.Grabiny, ul.Podlas”
UCHWAŁA NR LXI/332/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.Uchwala Nr LXI 332 2009 .doc (29184 B)2009-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXI/332/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r.Uchwala nr LXIV 333 2009.doc (38400 B)2009-09-23
OpisUCHWAŁA NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r.zalaczniki do uch nr LXIV 333 2009.xls (84480 B)2009-09-23
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXIV/334/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r.Uchwala nr LXIV 334 2009.doc (23040 B)2009-09-23
OpisUCHWAŁA NR LXIV/334/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
UCHWAŁA NR LXV/335/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.Uchwala Nr LXV 335 2009 .doc (23040 B)2009-10-20
OpisUCHWAŁA NR LXV/335/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXV/335/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.Zalacznik do Uchwaly Nr LXV 335 2009.doc (70656 B)2009-10-20
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXV/335/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXV/336/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.uchwala Nr LXV 336 2009 .doc (30720 B)2009-10-20
OpisUCHWAŁA NR LXV/336/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR LXV/337/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.Uchwala Nr LXV 337 2009 .doc (28160 B)2009-10-20
OpisUCHWAŁA NR LXV/337/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. ”Remont drogi wewnętrznej w m. Jedlicze- nr ewid.dz.728”, „Remont drogi wewnętrznej w m. Potok – nr ewid.dz.685” , „Remont drogi wewnętrznej w m. Potok – nr ewid.dz.1140”, „Budowa drogi wewnętrznej Poręby – Góry”, ”Remont chodnika na ul. Kościuszki w Jedliczu”
UCHWAŁA NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.uchwala Nr LXV 338 2008 .doc (29184 B)2009-10-20
OpisUCHWAŁA NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.zalaczniki do uch Nr LVX 338 2009.xls (57856 B)2009-10-20
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXV/339/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.Uchwala Nr LXV 339 2009 .doc (35840 B)2009-10-20
OpisUCHWAŁA NR LXV/339/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r.uchwala nr LXVI 340 2009 .doc (29696 B)2009-10-26
OpisUCHWAŁA NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmniany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r.zalaczniki do uch nr LXVI 340 2009 .xls (53760 B)2009-10-26
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXVI/341/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r.Uchwala nr LXVI 341 2009 .doc (25600 B)2009-10-26
OpisUCHWAŁA NR LXVI/341/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zaciągniecia zobowiązania na realizację inwestycji pn."Budowa przepompowni P2' w Męcince wraz z kolektorem tłocznym"
UCHWAŁA NR LXVI/342/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r.Uchwala LXVI 342 2009.doc (23040 B)2009-10-26
OpisUCHWAŁA NR LXVI/342/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego
UCHWAŁA NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r.Uchwala Nr LXVII 343 2009.doc (28672 B)2009-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r.zalaczniki do uch nr LXVII 343 2009 .xls (55296 B)2009-11-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXVII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r.Uchwala Nr LXVII 344 2009 .doc (26112 B)2009-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXVII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/323/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zaciągniecia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Remont budynku "Starej szkoły" w Żarnowcu polegający na jego rewaloryzacji i adaptacji"
UCHWAŁA NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.uchwala nr LXVIII 345 2009 .doc (35840 B)2009-11-25
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXVIII 345 2009 .xls (65024 B)2009-11-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXVIII/347/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.uchwala nr LXVIII 347 2009.doc (25600 B)2009-11-25
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/347/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR LXVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.uchwala LXVIII 348 2009.doc (25600 B)2009-11-25
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.zalacznik do uchwaly nr LXVIII 348 2009.pdf (217986 B)2009-11-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
UCHWAŁA NR LXIX/349/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.Uchwala Nr LXIX 349 2009.doc (25600 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/349/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXIX/350/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.UCHWALA nr LXIX 350 2009.doc (25088 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/350/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR LXIX/351/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.Uchwala nr LXIX 351 2009 .pdf (78451 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/351/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR LXIX/352/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.Uchwala nrLXIX 352.pdf (69224 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/352/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.uchwala nr LXIX 353 2009 .pdf (91199 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.zalacznik nr 1 do uch 353.doc (28672 B)2009-12-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.zalacznik nr 2 do uch nr 353 .doc (26624 B)2009-12-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.zalacznik nr 3 do uch 353 .doc (37376 B)2009-12-07
Opis ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.zalacznik nr 4 do uch 353 .doc (39936 B)2009-12-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR LXIX/353/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
UCHWAŁA NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.uchwala Nr LXIX 354 2009 .doc (28672 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXIX 354 2009.xls (49664 B)2009-12-07
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXIX/355/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.Uchwala Nr LXIX 355 2009.doc (26624 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/355/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. zo.o. wkładu niepieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego
UCHWAŁA NR LXIX/356/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.uchwla Nr LXIX 356 2009.doc (42496 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/356/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty
UCHWAŁA NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r.uchwala nr LXX 357 2009.doc (27648 B)2009-12-16
OpisUCHWAŁA NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r.zalaczniki do uch nr LXX 357 2009 .xls (45056 B)2009-12-16
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXX/358/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r.uchwala nr LXX 358 2009.docx (15837 B)2009-12-16
OpisUCHWAŁA NR LXX/358/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech (PROW) w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR LXXI/359/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r.uchwala nr LXXI 359 2009 .pdf (79763 B)2009-12-16
OpisUCHWAŁA NR LXXI/359/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r.Uchwala nr LXXI 360 2009.doc (33792 B)2009-12-16
OpisUCHWAŁA NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXI 360 2009 .xls (31232 B)2009-12-16
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXXII/361/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.Uchwala LXXII 361 2009.pdf (647006 B)2010-01-06
OpisUCHWAŁA NR LXXII/361/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2010
UCHWAŁA NR LXXII/362/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.Uchwala nr LXXII 362 2009 .doc (108032 B)2010-01-06
OpisUCHWAŁA NR LXXII/362/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR LXXII/363/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.Uchwala nr LXXII 363 2009 .doc (26112 B)2010-01-06
OpisUCHWAŁA NR LXXII/363/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.uchwala nrLXXII 365 2009.doc (31744 B)2010-01-06
OpisUCHWAŁA NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXII 365 2009.xls (55296 B)2010-01-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXXII/366/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.uchwala nr LXXII 366 2009 .doc (24064 B)2010-01-06
OpisUCHWAŁA NR LXXII/366/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/366/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXII 366 2009 .xls (43520 B)2010-01-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/366/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2010-07-08
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «