Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2010r.
UCHWAŁA NR LXXII/367/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010r.UCHWALA nr LXXIII 367 2010.doc (23552 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXII/367/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/367/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010r.zalacznik do uchwaly nr LXXIII 367 2010.doc (77312 B)2010-02-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/367/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwadziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2010 r.
UCHWAŁA NR LXXIII/368/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.uchwala nr LXXIII 368 2010.doc (24064 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/368/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązwyania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze - na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIII/368/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.zalacznik do uchwaly nr LXXIII 368 2009.doc (119296 B)2010-02-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIII/368/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze - na 2010 r.
UCHWAŁA NR LXXIII/369/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.uchwala nr LXXIII 369 2010.doc (26112 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/369/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR LXXIII/370/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.uchwala LXXIII 370 2010 .pdf (71634 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/370/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XXVI/136/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego) oraz opłaty od posiadania psów
UCHWAŁA NR LXXIII/371/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.uchwala nr LXXIII 371 2009.doc (23040 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/371/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Jedlicze do złożenia rezygnacji z członkostwa Gminy Jedlicze w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski" z siedzibą w Krośnie
UCHWAŁA NR LXXIII/372/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.uchwala nr LXXIII 372 2010.doc (30208 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/372/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIII/372/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. zalaczniki do uchwaly LXXIII 372 2009.xls (60928 B)2010-02-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIII/372/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXIII/373/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r.uchwala nr LXXIII 373 2010.doc (23040 B)2010-02-04
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/373/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2010 Nr LXXIII/361/2009 Rady Miejksiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2009r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIII/373/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. zalaczniki do uchwaly nr LXXIII 373 2010.xls (88064 B)2010-02-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIII/373/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2010 Nr LXXIII/361/2009 Rady Miejksiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2009r.
UCHWAŁA NR LXXIV/374/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala n r LXXIV 374 2010 zarnowiec .doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/374/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Żarnowiec
UCHWAŁA NR LXXIV/375/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 375 2010 Moderowka .doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/375/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Moderówka
UCHWAŁA NR LXXIV/376/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 376 2010 Jaszczew.doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/376/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Jaszczew
UCHWAŁA NR LXXIV/377/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 377 2010 Potok.doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/377/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Potok
UCHWAŁA NR LXXIV/378/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 378 2010 Piotrowka.doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/378/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Piotrówka
UCHWAŁA NR LXXIV/379/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 379 2010 Podniebyle .doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/379/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Podniebyle
UCHWAŁA NR LXXIV/380/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 380 2010 Poreby.doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/380/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Poręby
UCHWAŁA NR LXXIV/381/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. uchwala nr LXXIV 381 2010 Dobieszyn.doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/381/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Dobieszyn
UCHWAŁA NR LXXIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. uchwala nr LXXIV 382 2010 Chlebna.doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Chlebna
UCHWAŁA NR LXXIV/383/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 383 2010 Dlugie .doc (21504 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/383/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Długie
UCHWAŁA NR LXXIV/384/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 384 2010 .doc (25600 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/384/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy w przedmiocie użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlicze-Męcinka nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.uchwala nr LXXIV 385 2010.doc (31744 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 rzalaczniki do uch nr LXXIV 385 2010 .xls (88064 B)2010-04-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/386/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.Uchwala nr LXXIV 386 2010.doc (32256 B)2010-04-06
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/386/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2010 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. ”Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszczew, Gmina Jedlicze, powiat Krośnieński”
UCHWAŁA NR LXXV/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 kwietnia 2010 r.Uchwala nr LXXV 387 2010 z dnia 14 04 2010 .doc (25600 B)2010-04-19
OpisUCHWAŁA NR LXXV/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niz 3 lata
UCHWAŁA NR LXXV/388/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 kwietnia 2010 r.Uchwala nr LXXV 388 2010 z dnia 14 04 2010 .doc (23552 B)2010-04-19
OpisUCHWAŁA NR LXXV/388/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/126/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"
UCHWAŁA NR LXXVI/389/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 rUCHWALA Nr LXXVI 389 2010 .doc (22528 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/389/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok
UCHWAŁA NR LXXVI/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 rUchwala Nr LXXVI 390 2010.doc (36352 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVI/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 rzalaczniki do uchwaly nr LXXVI 390 2010 .xls (74240 B)2010-05-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVI/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXVI/391/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r.Uchwala nr LXXVI 391 2010.doc (25088 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/391/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXXVI/392/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r.uchwala nr LXXVI 392 2010 .doc (34304 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/392/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdowotnej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVI/392/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. Zalaczniki do uchwaly Nr LXXVI 392 2010.pdf (8310795 B)2010-05-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVI/392/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXXVI/393/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. uchwala nr LXXVI 393 2010.doc (31744 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/393/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/288/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXXVI/394/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. Uchwala nr LXXVI 394 2010.doc (27648 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/394/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXVI/394/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 rzalacznik do uchwaly nr LXXVI 394 2010.jpg (610087 B)2010-05-06
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXVI/394/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXXVI/395/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r.Uchwala Nr LXXVI 395 2010.doc (22016 B)2010-05-06
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/395/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Podniebyle"
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXVI/395/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r.zalacznik do uchwaly nr LXXVI 395 2010 .doc (870912 B)2010-05-06
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXVI/395/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Podniebyle"
UCHWAŁA NR LXXVII/396/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r.uchwla nr LXXVII 396 2010.doc (33280 B)2010-05-19
OpisUCHWAŁA NR LXXVII/396/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Jedlicze w zakresie wspólnej realizacji budowy chodnika na drodze krajowej nr 28 w m. Potok.
UCHWAŁA NR LXXVII/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r.uchwala nr LXXVII 397 2010.doc (32768 B)2010-05-19
OpisUCHWAŁA NR LXXVII/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Jedlicze w zakresie wspólnej realizacji remontu chodnika na drodze krajowej nr 28 w m. Moderówka
UCHWAŁA NR LXXVII/398/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r.uchwala nr LXXVII 398 2010 .doc (31232 B)2010-05-19
OpisUCHWAŁA NR LXXVII/398/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVII/398/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010 r.zalaczniki do Uchwaly LXXVII 398 2010.xls (61440 B)2010-05-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVII/398/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXVIII/399/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala nr LXXVIII 399 2010 z dnia 2 czerwca 2010.doc (22528 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/399/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Palnu Odnowy Miejscowości Poręby"
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVIII/399/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Zalacznik do Uchwaly nr LXXVIII 399 2010 z dnia 2 czerwca 2010 r .doc (864768 B)2010-06-10
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVIII/399/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Poręby"
UCHWAŁA NR LXXVIII/400/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.uchwala nr LXXVIII 400 2010 z dnia 2 czerwca 2010 r .doc (67072 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/400/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. z dnia
2 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XXII/236/00 z dnia 15 września 2000 r.
UCHWAŁA NR LXXVIII/401/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala MPZP Poto III LXXVIII 401 2010 .pdf (578175 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/401/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Potok III"
UCHWAŁA NR LXXVIII/402/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala nr LXXVIII 402 2010 z dnia 2 czerwca 2010 .doc (26112 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/402/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym "NURT" Potok nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXVIII/403/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala nr LXXVIII 403 2010 dnia 2 czerwca 2010 .doc (26112 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/403/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXVIII/404/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala nr LXXVIII 404 2010 z dnia 2 czerwca 2010 .doc (26112 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/404/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym "CHLEBIANKA" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXVIII/405/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala nr LXXVIII 405 2010 z dnia 2 czerwca 2010 .doc (25600 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/405/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXXVIII/406/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Uchwala nr LXXVIII 406 2010 z dnia 2 czerwca 2010 .doc (22528 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/406/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
UCHWAŁA NR LXXVIII/407/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.uchwala nr LXXVIII 407 2010 z dnia 2 czerwca 2010 .doc (28672 B)2010-06-10
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/407/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVIII/407/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r.Zalaczniki do uchwaly nr LXXVIII 407 2010 .xls (43520 B)2010-06-10
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXVIII/407/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXIX/408/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 czerwca 2010 r.uchwala nr LXXIX 408 2010 .doc (23552 B)2010-06-14
OpisUCHWAŁA NR LXXIX/408/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. zo.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze z zakresu gospodarki odpadami.
UCHWAŁA NR LXXXI/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.uchwala nr LXXXI 409 2010.doc (23040 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu analizatora hematologicznego
UCHWAŁA NR LXXXI/410/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.Uchwala 410 2010 .doc (23040 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/410/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finasowej dla Gminy Dębica
UCHWAŁA NR LXXXI/411/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.Uchwala 411 2010 .doc (24064 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/411/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na budowę Komisariatu Policji w Jedliczu na Fundusz Wspracia Policji
UCHWAŁA NR LXXXI/412/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.uchwala 412 2010 .doc (71680 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/412/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finasowego osób prawnych zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze roku budżetowego
UCHWAŁA NR LXXXI/413/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.Uchwala 413 2010 .doc (28160 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/413/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze roku budżetowego
UCHWAŁA NR LXXXI/414/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.uchwala 414 2010 .doc (29184 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/414/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR LXXXI/415/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.uchwala 415 2010 .doc (29696 B)2010-06-30
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/415/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXI/415/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r.zalaczniki do uchwaly 415 2010 .xls (64512 B)2010-06-30
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXI/415/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/416/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.uchwala nr LXXXII 416 2010 .doc (29184 B)2010-08-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/416/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXII/416/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXXII 416 2010 .xls (68608 B)2010-08-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXII/416/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok.
UCHWAŁA NR LXXXII/417/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.Uchwala LXXXII 417 2010 .doc (29696 B)2010-08-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/417/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w latach 2011-2012

UCHWAŁA NR LXXXII/418/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.uchwala LXXXII 418 2010 .doc (25088 B)2010-08-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/418/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz na udzielenie pełnomocnictwa przez Gminę Jedlicze na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej”
UCHWAŁA NR LXXXII/419/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.Uchwala nr LXXXII 419 2010 2010-07-23 dla BIP.pdf (350660 B)2010-08-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/419/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania
z wód.
UCHWAŁA NR LXXXII/420/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.uchwala nr LXXXII 420 2010 .doc (24576 B)2010-08-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/420/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Jedlicze projektu pn.. „Organizacja uroczystości 100-lecia śmierci Marii Konopnickiej połączona z obchodami 50-lecia szkoły
i nadaniem sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu”
w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
UCHWAŁA NR LXXXIII/421/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r.uchwala nr 421 2010 z dnia 19 08 2010 .doc (24064 B)2010-08-25
OpisUCHWAŁA NR LXXXIII/421/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r.
UCHWAŁA NR LXXXIII/422/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r.uchwala nr 422 2010 z dnia 19 08 2010 .doc (31232 B)2010-08-25
OpisUCHWAŁA NR LXXXIII/422/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXIII/422/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r. zal do uch nr 422 2010 z dnia 19 08 2010 .xls (54784 B)2010-08-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXIII/422/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXIII/423/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r.uchwala nr 423 2010 z dnia 19 08 2010 .doc (29184 B)2010-08-25
OpisUCHWAŁA NR LXXXIII/423/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR LXXXIII/424/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r.uchwala nr 424 2010 z dnia 19 08 2010 .doc (30208 B)2010-08-25
OpisUCHWAŁA NR LXXXIII/424/2010 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
2010-08-25
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR LXXXIV/425/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r.Uchwala NR LXXXIV 425 2010 z dnia 2010-08-26.pdf (65372 B)2010-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXIV/425/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXXII/419/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód
UCHWAŁA NR LXXXIV/426/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r.Uchwala LXXXIV4262010.pdf (24036 B)2010-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXIV/426/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXIV/426/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r. Uchwala LXXXIV4262010 zalaczniki.pdf (23213 B)2010-09-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXIV/426/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXIV/427/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 rUchwala nr LXXXIV 427 2010 z dnia 26 08 2010.pdf (136331 B)2010-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXXXIV/427/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy
UCHWAŁA NR LXXXV/428/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.Uchwala nr 428 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010.pdf (25191 B)2010-09-15
OpisUCHWAŁA NR LXXXV/428/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXXXV/429/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.Uchwala nr 429 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .doc (46080 B)2010-09-15
OpisUCHWAŁA NR LXXXV/429/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXXV/430/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.uchwala nr LXXXV 430 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .doc (24064 B)2010-09-15
OpisUCHWAŁA NR LXXXV/430/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian "Planu Odnowy Miejscowości Podniebyle"
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXXV/430/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.zalacznik do uchwaly nr LXXXV 430 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .pdf (323766 B)2010-09-15
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXXV/430/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian "Planu Odnowy Miejscowości Podniebyle"
UCHWAŁA NR LXXXV/431/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.Uchwala nr LXXXV 431 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 r .pdf (26387 B)2010-09-15
Opis UCHWAŁA NR LXXXV/431/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian "Planu Odnowy Miejscowości Poręby"
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXV/431/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXXV 431 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 i.pdf (256888 B)2010-09-15
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXV/431/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian "Planu Odnowy Miejscowości Poręby"
UCHWAŁA NR LXXXV/432/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.uchwala nr LXXXXV 432 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .doc (25088 B)2010-09-15
Opis UCHWAŁA NR LXXXV/432/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXXXV/433/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.uchwala nr LXXXV 433 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .pdf (26255 B)2010-09-15
OpisUCHWAŁA NR LXXXV/433/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu autoklawu, lampy polimeryzacyjnej i holtera ciśnieniowego
UCHWAŁA NR LXXXV/434/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.uchwala nr LXXXV 434 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .pdf (26179 B)2010-09-15
OpisUCHWAŁA NR LXXXV/434/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu oraz wyrażenia zgody na rozszerzenie jego działalności
UCHWAŁA NR LXXXV/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.uchwala nr 435 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .doc (30720 B)2010-09-15
OpisUCHWAŁA NR LXXXV/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXXV/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r.zalacznik do uchwaly nr 435 2010 z dnia 8 wrzesnia 2010 .xls (57344 B)2010-09-15
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXXV/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXVI/436/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r.Uchwala nr LXXXVI 436 2010 .doc (25600 B)2010-09-29
OpisUCHWAŁA NR LXXXVI/436/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Remont ciągu dróg gminnych w Jedliczu - ul. Betleja, ul. Grabiny, ul. Podlas"
UCHWAŁA NR LXXXVI/437/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r.uchwala Nr LXXXVI 437 2010 z dnia 24 wrzesnia 2010 .doc (27136 B)2010-09-29
OpisUCHWAŁA NR LXXXVI/437/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVI/437/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r.zalacznik do uchwaly nr LXXXVI 437 2010 .pdf (182170 B)2010-09-29
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVI/437/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
UCHWAŁA NR LXXXVI/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r.Uchwala Nr LXXXVI 438 2010 z dnia 24 wrzesnia 2010 .doc (24576 B)2010-09-29
Opis UCHWAŁA NR LXXXVI/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku położonego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY NR LXXXVI/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 rzalacznik 1 do uchwaly nr LXXXVI 438 2010 .pdf (257024 B)2010-09-29
Opis ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY NR LXXXVI/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku położonego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
ZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY NR LXXXVI/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r.zalacznik 2 do uchwaly nr LXXXVI 438 2010 .pdf (350430 B)2010-09-29
OpisZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY NR LXXXVI/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku położonego w Jedliczu przy ulicy Sienkiewicza 16 wraz z częścią działek nr ew. 1077 i 1082/2
UCHWAŁA NR LXXXVI/439/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r.uchwala LXXXVI 439 2010 .doc (31232 B)2010-09-29
Opis UCHWAŁA NR LXXXVI/439/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVI/439/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. zalaczniki do uchwaly nr LXXXVI 439 2010 .xls (65536 B)2010-09-29
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVI/439/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXVI/440/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. uchwala nr LXXXVI 440 2010 .doc (42496 B)2010-09-29
Opis UCHWAŁA NR LXXXVI/440/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXXVII/441/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.uchwala LXXXVII 441 2010 .pdf (69705 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/441/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR LXXXVII/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.uchwala nr LXXXVII 442 2010.pdf (65792 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR LXXXVII/443/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.uchwala Nr LXXXVII 443 2010 z dnia 15 10 2010 .doc (22528 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/443/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
UCHWAŁA NR LXXXVII/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.uchwala nr LXXXVII 444 2010 .doc (24576 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR LXXXVII/445/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.Uchwala Nr LXXXVII 445 2010 z dnia 2010-10-15.pdf (91221 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/445/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzelania tych ulg.
UCHWAŁA NR LXXXVII/446/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.uchwala Nr LXXXVII 446 2010 .doc (33280 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/446/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Jedlicze w zakresie wspólnej realizacji budowy chodnika na drodze krajowej nr 28 w m. Potok
UCHWAŁA NR LXXXVII/447/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r.uchwala LXXXVII 447 2010 .doc (26624 B)2010-10-22
OpisUCHWAŁA NR LXXXVII/447/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVII/447/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. zalaczniki do uch LXXXVII 447 2010 .xls (48128 B)2010-10-22
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVII/447/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXVIII/448/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. uchwala nr LXXXVIII 448 2010.pdf (26401 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/448/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze na 2011 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXXVIII/448/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r.program wspolpracy zalacznik do uchwaly nr LXXXVIII 448 2010.pdf (68378 B)2010-11-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXXXVIII/448/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR LXXXVIII/449/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r.Uchwala Nr LXXXVIII 449 2010 z dnia 29 10 2010 r .doc (69120 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/449/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XXII/236/00 z dnia 15 września 2000r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXXVIII/400/2010 z dnia 2 czerwca 2010r.
UCHWAŁA NR LXXXVIII/450/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. Uchwala LXXXVIII 450 2010 z dnia 29 10 2010 1 .pdf (1435926 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/450/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Palnu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze III" w mieście Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXXVIII/451/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. Uchwala Nr LXXXVII 451 2010 z dnia 29 10 2010 .doc (33792 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/451/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Jedlicze – analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta
i Gminy Jedlicze w latach 2007 – 2010.
UCHWAŁA NR LXXXVIII/452/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r.statut Gminy Jedlicze 29 10 2010.pdf (332662 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/452/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXXVIII/453/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r.Uchwala LXXXVIII 453 2010 2010 10 29.pdf (140786 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/453/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
UCHWAŁA NR LXXXVIII/454/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r.uchwala nr LXXXVIII 454 2010 z dnia 29 10 2010 .doc (29696 B)2010-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXXXVIII/454/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVIII/454/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXXVIII 454 2010 z dnia 29 10 2010 .xls (59392 B)2010-11-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXVIII/454/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXIX/455/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r.Uchwala Nr LXXXIX 455 2010.doc (36352 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/455/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr X/67/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych
UCHWAŁA NR LXXXIX/456/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r.Uchwala Nr LXXXIX 456 2010 regulamin.pdf (73410 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/456/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Domu Przedpogrzebowego w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXXXIX/457/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r.uchwala nr LXXXIX 457 2010.doc (25600 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/457/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXXXIX/458/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. uchwala nr LXXXIX 458 2010 .doc (26624 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/458/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LXXXIX/459/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. uchwala nr LXXXIX 459 2010 .doc (27648 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/459/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedliczew w drodze bezprzetragowej
UCHWAŁA NR LXXXIX/460/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. Uchwala Nr LXXXIX 460 2010 Rozwoj sportu .pdf (84819 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/460/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finasowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
UCHWAŁA NR LXXXIX/461/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. UCHWAlA nr LXXXIX 461 2010 .doc (24064 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/461/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Jedlicze do realizacji projektu pn. „Remont Domu Ludowego w Podniebylu i Porębach”
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
UCHWAŁA NR LXXXIX/462/2010 RADY MIEJSKEIJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r.Uchwala Nr LXXXIX 462 2010.doc (27648 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/462/2010 RADY MIEJSKEIJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze
o charakterze użyteczności publicznej
UCHWAŁA NR LXXXIX/463/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. uchwala 463 2010 z dnia 10 listopada 2010 .doc (29696 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/463/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXIX/463/2010 RADY MIEJSKEIJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r.zalaczniki do uch 463 2010 .xls (71168 B)2010-11-17
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXXIX/463/2010 RADY MIEJSKEIJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR LXXXIX/464/2010 RADY MIEJSKEIJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r.Uchwala nr LXXXIX 464 2010 B.pdf (28240 B)2010-11-17
OpisUCHWAŁA NR LXXXIX/464/2010 RADY MIEJSKEIJ W JEDLICZU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy
2010-11-17
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «