Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2010 r. - VI Kadencja
UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r.uchwala I 1 2010 .doc (22528 B)2010-12-07
OpisUCHWAŁA NR I/1/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r.uchwala I 2 2010 .doc (22528 B)2010-12-07
OpisUCHWAŁA NR I/2/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r.uchwala I 3 2010 .doc (22016 B)2010-12-07
OpisUCHWAŁA NR I/3/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR I/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r.uchwala nr I 4 2010 .doc (27136 B)2010-12-07
OpisUCHWAŁA NR I/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Jedliczu oraz ustalenia składów osobowych komisji
UCHWAŁA NR I/5/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r.uchwala I 5 2010 .doc (23040 B)2010-12-07
OpisUCHWAŁA NR I/5/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR I/6/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r.uchwala I 6 2010 .doc (23040 B)2010-12-07
OpisUCHWAŁA NR I/6/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r.uchwala nr III 7 2010 .doc (25088 B)2010-12-23
OpisUCHWAŁA NR III/7/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia JPGKiM Sp. zo.o. w Jedliczu wykonywania na rzecz Gminy Jedlicze zadania własnego w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w Punkcie segregacji odpadów w miejscowości Żarnowiec
UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r.Uchwala III 8 2010 .doc (36864 B)2010-12-23
OpisUCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych
UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r.uchwala III 9 2010 .doc (25600 B)2010-12-23
OpisUCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r.uchwala nr III 10 2010 .doc (29184 B)2010-12-23
OpisUCHWAŁA NR III/10/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR III/10/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r. zalacznik do uch nr III 10 2010 .xls (64000 B)2010-12-23
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR III/10/2010 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.UCHWALA Nr IV 11 2010 .doc (43008 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zalacznik nr 1 do uchwaly nr IV 11 2010 .pdf (35915 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zalacznik nr 2 do uchwaLy nr IV 11 2010 .xls (256361 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR IV/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.Uchwala na 2011 z dnia 29 grudnia 2010 .pdf (911949 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej GminyJedlicze na rok 2011
UCHWAŁA NR IV/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.uchwala nr IV 13 2010.doc (24064 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze - na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.zalacznik do uchwaly nr IV 13 2010 .doc (153600 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze - na 2011 r.
UCHWAŁA NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.uchwala nr IV 14 2010 .doc (24064 B)2011-01-05
Opis UCHWAŁA NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zalacznik do uchwaly nr IV 14 2010 .doc (75264 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2011 r.
UCHWAŁA NR IV/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWALA nr IV 15 2010 .doc (25088 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR IV/16/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.uchwala nr IV 16 2010 29 12 2010 odpady.pdf (66622 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/16/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR IV/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwala IV 17 2010 .doc (27136 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.Zalacznik do uchwaly IV 17 2010 Taryfy .doc (123392 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.uchwala nr IV 18 2010 z dnia 29 grudnia 2010 .doc (27136 B)2011-01-05
Opis UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR IV/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.Uchwala nr IV 19 2010 .doc (65536 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu”
i nadania statutu tej jednostce
oraz wprowadzająca tekst jednolity Statutu
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
UCHWAŁA NR IV/20/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.Uchwala IV 20 2010 z dnia 2010 12 29.pdf (70717 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/20/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.zmieniająca uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
UCHWAŁA NR IV/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.uchwala IV 21 2010 .doc (29184 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu pomieszczeń usytuowanych w Domach Ludowych Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR IV/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.uchwala nr IV 22 2010 .doc (29184 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IV/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zalaczniki do uchwaly IV 22 2010 .xls (61952 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IV/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2010 rok
UCHWAŁA NR IV/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwala Nr IV 23 2010 .doc (24576 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2010 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego twrminu ich dokonywania
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IV/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.zalaczniki do uchwaly nr IV 23 2010 .xls (46080 B)2011-01-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IV/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2010 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego twrminu ich dokonywania
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «