Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2011 r.
UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r.uchwala nr V 24 2011 z dnia 11 stycznia 2011 .doc (36864 B)2011-01-18
OpisUCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r.zalacznik do Uchwaly V 24 2011 .xls (40448 B)2011-01-18
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-01-18
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r.uchwala nr VI 25 2011 .doc (38912 B)2011-02-02
OpisUCHWAŁA NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. zalaczniki do uchwaly nr VI 25 2011.xls (58880 B)2011-02-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. uchwala nr VI 26 2011 .doc (29696 B)2011-02-02
Opis UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. zalacznik nr 1 do uchwaLy nr VI 26 2011 .xls ( B)2011-02-02
OpisZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. zalacznik nr 2 do uchwaly nr VI 26 2011 .xls (265944 B)2011-02-02
OpisZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. objasnienia do uchwaly VI 26 2011 .doc (26112 B)2011-02-02
OpisOBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. Uchwala nr VI 27 2011.doc (35840 B)2011-02-02
Opis UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: "Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu" i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzającej tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu
UCHWAŁA NR VII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r.uchwala nr VII 28 2011.doc (37888 B)2011-02-17
OpisUCHWAŁA NR VII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
UCHWAŁA NR VII/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r.Uchwala nr VII 29 2011 .doc (29184 B)2011-02-17
OpisUCHWAŁA NR VII/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w formie udzielenia weksla "In blanco" wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR VII/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r.uchwala nr VII 30 2011.doc (39424 B)2011-02-17
OpisUCHWAŁA NR VII/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jedlicze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r.uchwala nr VII 31 2011 .doc (31232 B)2011-02-17
OpisUCHWAŁA NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. zalaczniki do Uchwaly VII 31 2011.xls (51712 B)2011-02-17
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR VII/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. uchwala nr VII 32 2011.doc (23552 B)2011-02-17
Opis UCHWAŁA NR VII/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmniny Jedlicze na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR VIII/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r.uchwala Nr VIII 33 2011 z dnia 7 marca 2011 r .doc (27136 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. ZALACZNIK NR 1 do uchwaly nr VIII 33 2011.pdf (79006 B)2011-03-11
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR VIII/34/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. uchwala nr VIII 34 2011 .doc (27648 B)2011-03-11
Opis UCHWAŁA NR VIII/34/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR VIII/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. Uchwala nr VIII 35 2011 03 07.pdf (69047 B)2011-03-11
Opis UCHWAŁA NR VIII/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jedlicze w dziedzinach dotyczących działalości statutowej tych organizacji
UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. uchwala nr VIII 36 2011 .doc (28160 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. Uchwala nr VIII 37 2011 z dnia 7 marca 2011 .doc (26624 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania czlonków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR VIII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. Uchwala nr VIII 38 2011.doc (23552 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Krosno, dotyczącego przejęcia przez Gminę Krosno praw i obowiązków Gminy Jedlicze w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. uchwala nr VIII 39 2011 .doc (32768 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r.zalaczniki do uchwaly nr VIII 39 2011 .xls (65024 B)2011-03-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR VIII/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r.Uchwala Nr VIII 41 2011 z dnia 7 marca 2011 .doc (24576 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR IX/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.Uchwala nr IX 42 2011.doc (26112 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niz 3 lata
UCHWAŁA NR IX/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.uchwala IX 43 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Podniebyle na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. uchwala IX 44 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Chlebna na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.uchwala IX 45 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Długie na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. uchwala IX 46 2011 .doc (22016 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Dobieszyn na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. uchwala Nr IX 47 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Poręby na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.uchwala IX 48 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Piotrówka na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.uchwala IX 49 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Moderówka na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.uchwala IX 50 2011 .doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Żarnowiec na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.uchwala IX 51 2011.doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Jaszczew na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. uchwala IX 52 2011.doc (22528 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Potok na rok budżetowy 2012
UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. uchwala nr IX 53 2011 .doc (34816 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.zalaczniki do Uchwaly IX 53 2011.xls (67584 B)2011-04-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.Uchwala Nr IX 54 2011.doc (29696 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.3.4., Działania 3.3., Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR X/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r.uchwala nr X 55 2011 z dnia 27 kwietnia 2011 .doc (27136 B)2011-05-02
OpisUCHWAŁA NR X/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Jedlicze lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 6 w Jedliczu
UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r.uchwala nr X 56 2011 z dnia 27 04 2011 .doc (24576 B)2011-05-02
OpisUCHWAŁA NR X/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie deklaracji UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. ”Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
UCHWAŁA NR X/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r.uchwala nr X 57 2011 z dnia 27 04 2011 .doc (30720 B)2011-05-02
OpisUCHWAŁA NR X/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR X/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r.zalaczniki do Uchwaly X 57 2011 z dnia 27 04 2011 .xls (72192 B)2011-05-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR X/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR X/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r.Uchwala nr X 58 2011 z dnia 27 04 2011 .doc (24576 B)2011-05-02
Opis UCHWAŁA NR X/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Indeks – klucz do dobrej gminy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet V.: Dobre rządzenie, Działanie 5.2.1: Projekty innowacyjne testujące POKL
2011-05-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala nr XI 59 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (25600 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala nr XI 60 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (26624 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR XI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XI 60 2011 .JPG (1026676 B)2011-06-02
OpisZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR XI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala nr XI 61 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (31744 B)2011-06-02
Opis UCHWAŁA NR XI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XI 61 2011 z dnia 26 maja 2011 .pdf (5592725 B)2011-06-02
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XI/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala_nr_XI_62_2011_przeksztalcenia_Przedszkola_w_Jedl.doc (37888 B)2011-06-02
Opis UCHWAŁA NR XI/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Przedszkola w Jedliczu
UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala_nr_XI_63_2011_utworzenia_Przedszkola_w_Zarnowcu_.doc (139264 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie założenia Samorzadowego Przedszkola w Żarnowcu
UCHWAŁA NR XI/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala_nr_XI_64_2011_utworzenia_Zespolu_Szkolno_-_Przed.doc (81408 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu i nadania mu statutu
UCHWAŁA NR XI/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.uchwala nr XI 65 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (76800 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 dla Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.uchwala nr XI 66 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (29184 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR XI/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.uchwala nr XI 67 2011 z dnia 26 maja 2011 .docx (15656 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr LXXXVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze za 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.uchwala 68 2011 Z DNIA 26 MAJA 2011 .pdf (185809 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i tyrbu finasowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
UCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.uchwala nr XI 69 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (30720 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmianyw budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.zazlczniki do uchwaly nr XI 69 2011 z dnia 26 maja 2011 .xls (71680 B)2011-06-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmianyw budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.Uchwala nr XI 70 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (36864 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Jedlicze w zakresie wspólnej realizacji budowy chodnika na drodze krajowej nr 28 w m. Potok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. zalacznik do uchwaLy nr XI 70 2011 .doc (36864 B)2011-06-02
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Jedlicze w zakresie wspólnej realizacji budowy chodnika na drodze krajowej nr 28 w m. Potok
2011-06-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XII/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r.uchwala nr XII 71 2011 z dnia 21 06 2011 .doc (21504 B)2011-06-28
OpisUCHWAŁA NR XII/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za 2010 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
UCHWAŁA NR XII/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r.uchwala nr XII 72 2011 z dnia 21 06 2011 .doc (23040 B)2011-06-28
OpisUCHWAŁA NR XII/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
UCHWAŁA NR XII/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. Uchwala XII 73 2011 2011 06 21.pdf (60626 B)2011-06-28
OpisUCHWAŁA NR XII/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
UCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. Uchwala nr XII 75 2011 z dnia 21 06 2011 .doc (29696 B)2011-06-28
OpisUCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r.zalaczniki do Uchwaly nr XII 75 2011 z dnia 21 06 2011 .xls (57856 B)2011-06-28
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r.Uchwala nr XII 76 2011 z dnia 21 06 2011.doc (24576 B)2011-06-28
Opis UCHWAŁA NR XII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej wJedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁy NR XII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. Zalacznik do Uchwaly nr XII 76 2011 z dnia 21 06 2011.xls (50688 B)2011-06-28
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁy NR XII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej wJedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
2011-06-28
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r.uchwala XIII 77 2011 z dnia 7 lipca 2011 r. .doc (28672 B)2011-07-12
OpisUCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r.zalaczniki do uchwaly nr XIII 77 2011 z dnia 7 lipca 2011 .xls (57856 B)2011-07-12
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r.uchwala nr XIII 78 2011 z dnia 7 lipca 2011 .doc (26112 B)2011-07-12
OpisUCHWAŁA NR XIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. zalacznik nr 1 do uchwaly nr XIII 78 2011 z dnia 7 lipca 2011 .xls (43520 B)2011-07-12
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. zalacznik nr 2 do uchwaly nr XIII 78 2011 .xls (25088 B)2011-07-12
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
2011-07-12
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XIV/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.UCHWALA nr XIV 79 2011.doc (26112 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr X/105/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 wrzesnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.uchwala nr XIV 80 2011 .doc (29696 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze
UCHWAŁA NR XIV/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.Uchwala_XIV_81_2011.pdf (682317 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie okreslenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowści ich wykorzystania
UCHWAŁA NR XIV/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.UchwalaNr_XIV_82_2011.pdf (504059 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
UCHWAŁA NR XIV/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.Uchwala nr XIV 83 2011 .doc (26112 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu opinującego kandydatów na ławników
UCHWAŁA NR XIV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.uchwala nr XIV 84 2011.doc (25088 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XIV/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. Uchwala nr XIV 85 2011.doc (25088 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIV/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.zalacznik do uchwaLy nr XIV 85 2011.pdf (241107 B)2011-08-11
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIV/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁaA NR XIV/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.Uchwala nr XIV 86 2011 .doc (31744 B)2011-08-11
Opis UCHWAŁA NR XIV/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXXI/413/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze roku budżetowego
UCHWAŁA NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.uchwala nr XIV 87 2011.doc (28160 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XIV 87 2011 .xls (74240 B)2011-08-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XIV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.Uchwala nr XIV 88 2011 .doc (27136 B)2011-08-11
Opis UCHWAŁA NR XIV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011 - 2018
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.zaLacznik nr 1 do uchwaLy nr XIV 88 2011 .xls (48640 B)2011-08-11
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011 - 2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. zaLacznik nr 2 do uchwaLy nr XIV 88 2011..xls (25600 B)2011-08-11
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011 - 2018
UCHWAŁA NR XIV/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. Uchwala nr XIV 89 2011 .doc (22528 B)2011-08-11
Opis UCHWAŁA NR XIV/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
2011-08-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XV/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r.Uchwala nr XV 90 2011 .doc (25600 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości
ZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XV/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. zalacznik do uchwaly nr XV 90 2011 .pdf (316324 B)2011-08-31
OpisZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XV/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. Uchwala nr XV 91 2011 .doc (28160 B)2011-08-31
Opis UCHWAŁA NR XV/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zgody na nabycie na własność Gminy Jedlicze lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 6 w Jedliczu
UCHWAŁA NR XV/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. Uchwala nr XV 92 2011 .doc (45056 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu i nadania mu statutu
UCHWAŁA NR XV/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. Uchwala nr XV 93 2011.doc (29696 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociagowo-kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XV/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. Uchwala XV 94 2011 .pdf (500930 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/81/2011 Rady miejsiej w jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
UCHWAŁA NR XV/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. Uchwala nr XV 95 2011.doc (23552 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011 - 2018
UCHWAŁA NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. uchwala nr XV 96 2011.doc (35328 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r.zalaczniki do Uchwaly XV 96 2011 .xls (60416 B)2011-08-31
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-08-31
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wioletta Schneider
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r.uchwala nr XVI 97 2011 .doc (28672 B)2011-09-13
OpisUCHWAŁA NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XVI 97 2011 .xls (47104 B)2011-09-13
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-09-13
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. uchwala nr XVII 98 2011 21 09 2011 .doc (31232 B)2011-09-27
OpisUCHWAŁA NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. zalaczniki do uchwaly nr XVII 98 2011 z dnia 21 09 2011 .xls (59392 B)2011-09-27
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-09-27
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XVIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 września 2011 r. Uchwala XVIII 99 2011 z dnia 29 09 2011 do BIP.doc (44032 B)2011-10-05
OpisUCHWAŁA NR XVIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skragi na działalość Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XVIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 września 2011 r. uchwala nr XVIII 100 2011 z dnia 29 09 2011 .doc (26624 B)2011-10-05
OpisUCHWAŁA NR XVIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁY NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r.uchwala nr XIX 101 2011 z dnia 17 10 2011 .doc (31744 B)2011-10-21
OpisUCHWAŁY NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. zalacznik do uchwaly nr XIX 101 2011 z dnia 17 10 2011 .xls (60928 B)2011-10-21
Opis ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XIX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r.Uchwala nr XIX 102 2011 z dnia 17 10 2011 .doc (25600 B)2011-10-21
Opis UCHWAŁA NR XIX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. zalczanik do uchwaly nr XIX 102 2011 z dnia 17 10 2011 .jpg (187527 B)2011-10-21
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XX/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.Uchwala Nr XX1032011.doc (29184 B)2011-10-28
OpisUCHWAŁA NR XX/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania imienia Wincentego Manierskiego Szkole Podstawowej w Jedliczu wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu
UCHWAŁA NR XX/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.uchwala nr XX 104 2011 .doc (28672 B)2011-10-28
OpisUCHWAŁA NR XX/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 -2015 r.
UCHWAŁA NR XX/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.Uchwala nr XX 105 2011.doc (28160 B)2011-10-28
OpisUCHWAŁA NR XX/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XX/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.Zalacznik do Uchwaly nr XX 105 2011 .JPG (200156 B)2011-10-28
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XX/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.uchwala nr XX 106 2011 .doc (30208 B)2011-10-28
Opis UCHWAŁA NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.ZaLAczniki Uchwala XX 106 2011.xls (58880 B)2011-10-28
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XXI/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r.Uchwala XXI 107 2011.pdf (75715 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
UCHWAŁA NR XXI/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r.uchwala nr XXI 108 2011.docx (15804 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze na 2012 rok z organizacajami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXI/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r.zalcznik do uchwaly nr XXI 108 2011.docx (43767 B)2011-12-01
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXI/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze na 2012 rok z organizacajami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR XXI/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. Uchwala XXI 109 2011.doc (27648 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XXI/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwala XXI 110 2011.pdf (69246 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jedlicze w 2012 r.
UCHWAŁA NR XXI/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwala XXI 111 2011.pdf (73289 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXI/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwala XXI 112 2011.pdf (70331 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXI/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwala XXI 113 2011.pdf (76726 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXI/114/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwaa XXI 114 2011.pdf (72993 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/114/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/242/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXI/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. Uchwala XXI 115 2011.doc (25600 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchylająca Uchwałę Nr IX/88/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie loklanego transportu zbiorowego
UCHWAŁA NR XXI/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. Uchwala Nr XXI 116 2011.doc (32256 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/288/2009 Rady Miejskiej w jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu
UCHWAŁA NR XXI/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWALA Nr XXI 117 2011.doc (27136 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/36/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wspracia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR XXI/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwala XXI 118 2011.pdf (73880 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
UCHWAŁA NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. zalcznik do uchwaly nr XXI 108 2011.docx (43767 B)2011-12-01
OpisUCHWAŁA NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. zalaczniki do Uchwaly XXI 119 2011.xls (63488 B)2011-12-01
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r.BIP Uchwala nr XXII 120 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.doc (37888 B)2011-12-15
OpisUCHWAŁA NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. BIP Uchwala nr XXII 120 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.xls (64000 B)2011-12-15
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XXII/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. BIP Uchwala nr XXII 121 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.docx (18069 B)2011-12-15
Opis UCHWAŁA NR XXII/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. w rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Jaszczwi
UCHWAŁA NR XXIII/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2011 r. Uchwala XXIII 122 2011 w sprawie deklaracji 2011 12 12.pdf (1364027 B)2011-12-15
Opis UCHWAŁA NR XXIII/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/118/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomosci, podatku rolnego oraz podatku leśnego
UCHWAŁA NR XXIII/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2011 r. uchwala XXIII 123 2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie zwolnien.pdf (1036310 B)2011-12-15
OpisUCHWAŁA NR XXIII/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXIV/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 20 grudnia 2011 r. XXIV 124 2011 z dnia 21 12 2011 Zmiana programu gospodarowania lokalami.pdf (1038165 B)2011-12-22
OpisUCHWAŁA NR XXIV/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/286/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013.
UCHWAŁA NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 125 2011.doc (35328 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.zalaczniki do uchwaly nr XXV 125 2011.xls (69120 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
UCHWAŁA NR XXV/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 126 2011.doc (26624 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XXV 126 2011.xls (51712 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR XXV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 127 2011.doc (27648 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2011 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego terminu ich dokonywania
ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XXV 127 2011.xls (43008 B)2012-01-05
OpisZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2011 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego terminu ich dokonywania
UCHWAŁA NR XXV/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. budzet 2012 uchwala nr XXV 128 2011 do BIP.pdf (1686524 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2012
UCHWAŁA NR XXV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwala nr XXV 129 2011.doc (31232 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.zalaczniki do uchwaly XXV 129 2011 wpf na 2012 2022.xls (88576 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIK nr 2 DO UCHWAŁY NR XXV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. zalacznik 2 do uchwaly nr XXV 129 2011.docx (14598 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIK nr 2 DO UCHWAŁY NR XXV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
UCHWAŁA NR XXV/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchw_XXV_130_2011.doc (98816 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR XXV/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Uchw_XXV_131_2011.doc (39424 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dopłaty dla wybarnych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XXV/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.Uchwala XXV 132 2011.docx (19297 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR XXV/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.UCHWAlA Nr XXV 133 2011.doc (30208 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wspracia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu zmienianej uchwałą Nr XXI/117/2011 Rady Miejsiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr VIII/36/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na fundusz Wspracia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR XXV/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 134 2011.doc (24576 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁA NR XXV/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. zalacznik do uchwaly nr XXV 134 2011.doc (53760 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁA NR XXV/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2012 r.
UCHWAŁA NR XXV/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwala nr XXV 135 2011.doc (24576 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze - na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. zalacznik do uchwaly nr XXV 135 2011.doc (82944 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Jedlicze - na 2012 r.
UCHWAŁA NR XXV/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwala do statutu XXV 136 2011.doc (26624 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. zalacznik do uchwaly nr XXV 136 2011.doc (58368 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.STRUKTURA ORGANIZACYJNA gops XXV 136 2011.doc (27648 B)2012-01-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu (STRUKTURA ORGANIZACYJNA)
UCHWAŁA NR XXV/137/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 137 2011.docx (15983 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/137/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowtnej w Jedliczu trzech koncentratorów tlenu i pompy infuzyjnej
UCHWAŁA NR XXV/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 138 2011.docx (16018 B)2012-01-05
Opis UCHWAŁA NR XXV/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu sprzętu i aparatury medycznej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «