Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2012 r.
UCHWAŁA NR XXVI/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala Nr XXVI 139 2012 z dnia 31 01 2012.docx (14906 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia pisma Wojewody Podkarpackiego dotyczącego przyjęcia repatriantów
UCHWAŁA NR XXVI/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.Uchwala nr XXVI 140 2012 z dnia 31 01 2012.doc (26624 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXVI/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala nr XXVI 141 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Podniebyle na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. uchwala XXVI 142 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Chlebna na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala nr XXVI 143 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Długie na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala XXVI 144 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Jaszczew na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala nr XXVI 145 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Moderówka na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwalaXXVI 146 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Piotrówka na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala XXVI 147 2012 z dnia 31 01 2012.doc (26112 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Żarnowiec na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala Nr XXVI 148 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Dobieszyn na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala nr XXVI 149 2012 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Poręby n na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. uchwala nr XXVI 150 z dnia 31 01 2012.doc (25088 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Potok n na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XXVI/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.UCHWALA XXVI 151 2012 z dnia 31 01 2012.doc (26624 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR XXVI/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.UCHWALA Nr XXVI 152 2012 z dnia 31 01 2012.doc (26112 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXVI/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.Uchwala Nr XXVI 153 2012 z dnia 31 02 2012.doc (32256 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Jedlicze oraz zasad ich wypłaty jak również zwrotu kosztów podróży służbowej
UCHWAŁA NR XXVI/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala Nr XXVI 154 2012 z dnia 31 01 2012.docx (18403 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych
UCHWAŁA NR XXVI/155/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala nr XXVI 155 2012 z dnia 31 01 2012.doc (27648 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/155/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/127/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego terminu ich dokonywania
UCHWAŁA NR XXVI/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r.uchwala nr XXVI 156 2012 z dnia 31 01 2012.doc (33792 B)2012-02-03
OpisUCHWAŁA NR XXVI/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVI/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. zalaczniki do Uchwaly XXVI 156 2012 z dnia 31 01 2012.xls (71168 B)2012-02-03
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVI/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 31 stycznia 2012 r. w zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXVII/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r.uchwala_XXVII 157 2012 z dnia 14 02 2012.doc (30208 B)2012-02-20
OpisUCHWAŁA NR XXVII/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Podniebylu
UCHWAŁA NR XXVII/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. uchwala XXVII 158 2012 z dnia 14 02 2012.doc (30208 B)2012-02-20
OpisUCHWAŁA NR XXVII/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków
UCHWAŁA NR XXVII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. uchwala nr XXVII 159 2012 z dnia 14 lutego 2012.doc (28672 B)2012-02-20
OpisUCHWAŁA NR XXVII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Jedlicze nieruchomości Sakrbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy
UCHWAŁA NR XXVII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. Uchwala nr XXVII 160 2012 z dnia 14 02 2012.doc (26624 B)2012-02-20
Opis UCHWAŁA NR XXVII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niz 3 lata.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXVII 160 2012 z dnia 14 02 2012.doc (40960 B)2012-02-20
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niz 3 lata.
UCHWAŁA NR XXVII/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. uchwala XXVII 161 2012 z dnia 14 02 2012.doc (25600 B)2012-02-20
Opis UCHWAŁA NR XXVII/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy-porozumnienia międzygminnego z dnia 4 maja 1993 roku zawartego pomiędzy Gmina Tarnowiec a Gminą Jedlicze w zakresie podłączenia do istniejącej sieci energetycznej na trasie Łubno Szlacheckie - Piotrówka 7 lamp oświatlenia ulicznego
UCHWAŁA NR XXVII/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. Uchwala nr XXVII 162 2012 z dnia 14 02 2012.pdf (65188 B)2012-02-20
OpisUCHWAŁA NR XXVII/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. zmianiająca Uchwałę Nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Gmina Jedlicze
UCHWAŁA NR XXVII/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. uch XXVII 163 2012 z dnia 14 02 2012.doc (33280 B)2012-02-20
OpisUCHWAŁA NR XXVII/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVII/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. zalaczniki do Uchwaly XXVII 163 2012 z dnia 14 02 2012.xls (56832 B)2012-02-20
Opis ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVII/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. UCHWALA nr XXVIII 164 2012.doc (27648 B)2012-03-19
OpisUCHWAŁA NR XXVIII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przystapienia Gminy Jedlicze do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016"
UCHWAŁA NR XXVIII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. uchwala nr XXVIII 165 2012.doc (34816 B)2012-03-19
OpisUCHWAŁA NR XXVIII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVIII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 rzalaczniki do Uchwaly XXVIII 165 2012.xls (56832 B)2012-03-19
Opis ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVIII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 ruchwala nr 166 z dnia 13 marca 2012.pdf (157417 B)2012-03-19
Opis UCHWAŁA NR XXVIII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r.uchwala nr XXVIII 167 2012 z dnia 13 marca 2012.docx (14030 B)2012-03-19
OpisUCHWAŁA NR XXVIII/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze"
UCHWAŁA NR XXVIII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 rUCHWALA XXVIII 168 2012.doc (26624 B)2012-03-19
OpisUCHWAŁA NR XXVIII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVIII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r.zalaczniki do uchwaly nr XXVIII 168 2012 xls.xls (43008 B)2012-03-19
OpisZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XXVIII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
UCHWAŁA NR XXVIII/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r.BIP Uchwala XXVIII 169 2012 z dnia 13 marca 2012.docx (24128 B)2012-03-19
Opis UCHWAŁA NR XXVIII/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzaiłalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
UCHWAŁY NR XXIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r.uchwala NR XXIX 170 2012.doc (27648 B)2012-04-04
OpisUCHWAŁY NR XXIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu Rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi" w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁY NR XXIX/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r.uchwala nr XXIX 171 2012.doc (32256 B)2012-04-04
OpisUCHWAŁY NR XXIX/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXIX/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r.zaLaczniki do uchwaLy nr XXIX 171 2012.xls (65536 B)2012-04-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXIX/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXIX/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r.UCHWALA nr XXIX 172 2012.doc (26624 B)2012-04-04
OpisUCHWAŁA NR XXIX/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXIX/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXIX 172 2012 wl.xlsx (26467 B)2012-04-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXIX/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
UCHWAŁA NR XXIX/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 rUchwala nr XXIX 173 2012.doc (41984 B)2012-04-04
Opis UCHWAŁA NR XXIX/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania związanego z remontem cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Jaszczew i Potok
UCHWAŁA NR XXX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r. Uchwala nr XXX 174 2012 z dnia 11 kwietnia 2012.doc (28160 B)2012-04-13
OpisUCHWAŁA NR XXX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niz 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r.Zalacznik do uchwaly XXX_174_2012.jpg (264861 B)2012-04-13
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niz 3 lata
UCHWAŁA NR XXX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r.uchwala nr 175 2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.doc (31232 B)2012-04-13
Opis UCHWAŁA NR XXX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r.zalaczniki do uchwaly nr XXX 175 2012 z dnia 11 kwietnia 2012.xls (54272 B)2012-04-13
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala XXXII 176 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.doc (24576 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jedlicze
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. zalacznik nr XXXII 176 2012 z dnia 26 04 2012.pdf (605094 B)2012-05-02
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jedlicze
UCHWAŁA NR XXXII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala nr XXXII 177 2012 z dnia 26 04 2012.doc (36352 B)2012-05-02
Opis UCHWAŁA NR XXXII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Jedlicze nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy
UCHWAŁA NR XXXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala nr XXXII 178 2012 z dnia 26 04 2012.doc (28672 B)2012-05-02
Opis UCHWAŁA NR XXXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XXXII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala nr XXXII 179 2012 z dnia 26 04 2012.doc (28672 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. zalacznik do uchwaly nr XXXII 179 2012.jpg (262272 B)2012-05-02
OpisZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XXXII/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwala Nr XXXII 180 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. .pdf (70968 B)2012-05-02
Opis UCHWAŁA NR XXXII/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizaujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze
UCHWAŁA NR XXXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala nr XXXII 181 2012 z dnia 26 04 2012.docx (15904 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Podniebylu
UCHWAŁA NR XXXII/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala nr XXXII 182 2012 z dnia 26 04 2012.doc (28160 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XXXII/183/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r.uchwala nr XXXII 183 2012 z dnia 26 04 2012 r..doc (26624 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/183/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XXXII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r.Uchwala Nr XXXII 184 2012 z dnia 26 04 2012.pdf (67350 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/237/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania loklai wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXXII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwala nr XXXII 185 2012 z dnia 26 04 2012.doc (33792 B)2012-05-02
OpisUCHWAŁA NR XXXII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXXII 185 2012.xls (79872 B)2012-05-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXIII/186/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r. uchwala nr XXXIII 186 2012 z dnia 8 maja 2012.doc (32256 B)2012-05-14
OpisUCHWAŁA NR XXXIII/186/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIII/186/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r.zalaczniki do Uchwaly 186 2012 z dnia 8 maja 2012.xls (58880 B)2012-05-14
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIII/186/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXIII/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r.uchwala XXXIII 187 2012 z dnia 8 maja 2012.doc (30720 B)2012-05-14
Opis UCHWAŁA NR XXXIII/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR XXXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r.uchwala nr XXXIII 188 2012 z dnia 8 maja 2012.doc (31232 B)2012-05-14
OpisUCHWAŁA NR XXXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012-2022
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXXIII 188 2012 z dnia 8 maja 2012 r.xls (56832 B)2012-05-14
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012-2022
UCHWAŁA NR XXXIV/189/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. uchwala nr XXXIV 189 2012 z dnia 18 06 2012.doc (26112 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/189/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za rok 2011 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. uchwala Nr XXXIV 190 2012 z dnia 18 06 2012.doc (26624 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy ansolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
UCHWAŁA NR XXXIV/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. uchwala nr XXXIV 191 2012.doc (30208 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej
UCHWAŁA NR XXXIV/192/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. uchwala nr XXXIV 192 2012.doc (28672 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/192/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XXXIV/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. uchwala XXXIV 193 2012.doc (54784 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. zalacznik nr 1 do uchwaly nr XXIV 193 2012.jpg (3691135 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. uchwala XXXIV 194 2012.docx (16074 B)2012-06-25
Opis UCHWAŁA NR XXXIV/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2011
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. zalacznik do uchwaly _XXXIV 194 2012.pdf (2820823 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2011
UCHWAŁA NR XXXIV/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. Uchwala nr XXXIV 195 2012.docx (14213 B)2012-06-25
Opis UCHWAŁA NR XXXIV/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/99 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piotrówce
UCHWAŁA NR XXXIV/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r.Uchwala_XXXIV1962012.pdf (68446 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz określenia granic ich obwodów
UCHWAŁA NR XXXIV/197/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r.XXXIV 197 2012 z dnia 18 06 2012 SPG ZOZ uchwala statut.docx (15791 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/197/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/197/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. zal Statut SPG ZOZ NR XXXIV 197 2012 18 06 2012 - Kopia.doc (92160 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/197/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIK NR 1 do statutu SPG ZOZzalacznik nr 1 do Statutu SPG ZOZ XXXIV 197 2012.doc (35840 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Uchwała nr NR XXXIV/197/2012
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Statutu SPG ZOZzalacznik nr 2 do statutu SPG ZOZ XXXIV 197 2012.docx (15525 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Uchwała nr NR XXXIV/197/2012
UCHWAŁA NR XXXIV/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r.XXXIV 198 2012 z dnia 18 06 2012 Regulamin Rady Spolecznej.docx (15619 B)2012-06-25
OpisUCHWAŁA NR XXXIV/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Jedliczu
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r.zalacznik Do uchwaly _XXXIV 198 2012.pdf (523801 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIV/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XXXIV/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r.uchwala nr XXXIV 199 2012.doc (36352 B)2012-06-25
Opis UCHWAŁA NR XXXIV/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIV/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. zalacznik do UchwaLy XXXIV 199 2012.xls (67584 B)2012-06-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIV/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXV/200/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r.Uchwala XXXV 200 2012 z dnia 24 lipca 2012.pdf (71284 B)2012-07-27
OpisUCHWAŁA NR XXXV/200/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr L/387/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materilanej dla uczniów o chrakterze socjalnym
UCHWAŁA NR XXXV/201/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r.uchwala nr XXXV 201 2012.doc (29184 B)2012-07-27
OpisUCHWAŁA NR XXXV/201/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze.
UCHWAŁA NR XXXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r.Uchwala nr XXXV 202 2012.doc (27648 B)2012-07-27
OpisUCHWAŁA NR XXXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 rzaLacznik do uchwaLy XXXV 202 2012.gif (47744 B)2012-07-27
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości
UCHWAŁA NR XXXV/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 ruchwala XXXV 203 2012.doc (28160 B)2012-07-27
Opis UCHWAŁA NR XXXV/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XXXV/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r.uchwala nr XXXV 204 2012.doc (35328 B)2012-07-27
Opis UCHWAŁA NR XXXV/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXV/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXXV 204 2012.xls (68096 B)2012-07-27
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXV/204/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXVI/205/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2012 r.zalaczniki do Uchwaly.doc (32768 B)2012-08-17
OpisUCHWAŁA NR XXXVI/205/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXVI/205/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2012 r. zalaczniki do Uchwaly nr XXXVI 205 2012.xls (57856 B)2012-08-17
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXVI/205/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2012 r. uchwala nr XXXVI 206 2012.doc (28672 B)2012-08-17
OpisUCHWAŁA NR XXXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XXXVII/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. uchwala nr XXXVII 207 2012.doc (31744 B)2012-09-03
OpisUCHWAŁA NR XXXVII/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r.zalacznik nr XXXVII 207 2012.xls (41768 B)2012-09-03
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. zalacznik nr 2 do XXXVII 207 2012.xls (62657 B)2012-09-03
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXXVII/208/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r.uchwala nr XXXVII 208 2012.docx (15393 B)2012-09-03
OpisUCHWAŁA NR XXXVII/208/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXVII/208/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. Uchwala nr XXXVII 208 2012 z dnia 28 08 2012.pdf (2585133 B)2012-09-03
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXVII/208/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
UCHWAŁA NR XXXVII/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r.uchwala nr XXXVII 209 2012.doc (28160 B)2012-09-03
Opis UCHWAŁA NR XXXVII/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXVII/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. zalacznik do uchwaly XXXVII 209 2012.JPG (32703 B)2012-09-03
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXVII/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XXXVII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. uchwala nr XXXVII 210 2012.doc (28160 B)2012-09-03
OpisUCHWAŁA NR XXXVII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie współdziałania z Gmina Krosno w realizacji zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Krosno
UCHWAŁA NR XXXVII/211/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. Uchwala nr XXXVII 211 2012.doc (36864 B)2012-09-03
OpisUCHWAŁA NR XXXVII/211/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy jedlicze do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze" w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 września 2012 r.uchwala nr XXXVIII 212 2012.docx (14862 B)2012-09-19
OpisUCHWAŁA NR XXXVIII/212/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 września 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 września 2012 r.uchwala nr XXXVIII 213 2012.doc (34816 B)2012-09-19
OpisUCHWAŁA NR XXXVIII/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżece Gminy Jedlicze
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXVIII/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 września 2012 r.zalaczniki do Uchwaly XXXXVIII 213 2012.xls (58880 B)2012-09-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXVIII/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżece Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XXXIX/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. Uchwala nr XXXIX 214 2012.doc (29696 B)2012-10-05
OpisUCHWAŁA NR XXXIX/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r.zalacznik do uchwaly XXXIX 214 2012.gif (103139 B)2012-10-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR XXXIX/215/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 rUchwala XXXIX 215 2012.pdf (65506 B)2012-10-05
Opis UCHWAŁA NR XXXIX/215/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr LIV/286/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013
UCHWAŁA NR XXXIX/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r.uchwala nr XXXIX 216 2012 _.doc (28160 B)2012-10-05
OpisUCHWAŁA NR XXXIX/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/105/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXXIX 216 2012.doc (76288 B)2012-10-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/105/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli
UCHWAŁA NR XXXIX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. uchwala nr XXXIX 217 2012.doc (34304 B)2012-10-05
OpisUCHWAŁA NR XXXIX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXXIX 217 2012.xls (55296 B)2012-10-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r.uchwala XXXIX 218 2012.docx (15778 B)2012-10-05
Opis UCHWAŁA NR XXXIX/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012-2022
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIX/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XXXIX 218 2012.pdf (864286 B)2012-10-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIX/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012-2022
UCHWAŁA NR XL/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 października 2012 r. uchwala nr XL 219 2012.doc (31744 B)2012-10-08
OpisUCHWAŁA NR XL/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XL/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 października 2012 r.zalaczniki do Uchwaly 219 2012.xls (60416 B)2012-10-08
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XL/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 r.
UCHWAŁA NR XLI/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI 220 2012.doc (29184 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XLI/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.Uchwala Nr XLI 221 2012.doc (29184 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 rzalacznik do uchwaly nr XLI 221 2012.gif (109761 B)2012-11-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR XLI/222/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 rUchwala nr XLI 222 2012.doc (30208 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/222/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Jedlicze nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 1152, położonej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XLI/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 rUchwala XLI 223 2012.doc (29184 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.zalacznik do uchwaly XLI 223 2012.gif (82858 B)2012-11-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR XLI/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala nr XLI 224 2012 PGNiG.doc (30208 B)2012-11-05
Opis UCHWAŁA NR XLI/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.zalacznik do uchwaly nr XLI 2242012.jpg (1812917 B)2012-11-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XLI/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.Uchwala XLI_225_2012 oplaty cmentarne 2.pdf (96171 B)2012-11-05
Opis UCHWAŁA NR XLI/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych
UCHWAŁA NR XLI/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala nr XLI 226 2012.doc (33280 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLI/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.zalaczniki do uchwaly XLI 226 2012.xls (70656 B)2012-11-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLI/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XLI/227/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI2272012 w sprawie oplaty od posiadania psow.pdf (94222 B)2012-11-05
Opis UCHWAŁA NR XLI/227/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
UCHWAŁA NR XLI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI2282012 w sprawie podatku od srodkow transportowych.pdf (102938 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XLI/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI2292012 w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.pdf (100057 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XLI/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala nr XLI 230 2012 cena zyta.pdf (96567 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jedlicze w 2013 r.
UCHWAŁA NR XLI/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI 231 2012 pomniki przyrody Moderowka.pdf (196331 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
UCHWAŁA NR XLI/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI 232 2012 Deklaracja na odbior smieci.pdf (1834136 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunlanymi
UCHWAŁA NR XLI/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.Uchwala okregi wyborcze XLI 233 2012.pdf (181105 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR XLI/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI 234 2012 Strategia Piotrowka.docx (16415 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Piotrówka
ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. Zalacznik do uchwaly Nr XLI 234 2012 Solecka strategia Piotrowka.docx (157415 B)2012-11-05
OpisZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Piotrówka
UCHWAŁA NR XLI/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. uchwala nr XLI 235 2012.docx (16068 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.zalaczniki do uchwaly XLI 235 2012.docx (44107 B)2012-11-05
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR XLI/236/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala nr XLI 236 2012.doc (27648 B)2012-11-05
Opis UCHWAŁA NR XLI/236/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie realizacji projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 PN. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
UCHWAŁA NR XLI/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.uchwala XLI 237 2012 wpf.docx (16059 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLI/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. zalacznik do uchwaly nr XLI 237 2012 przedsiewziecia_2012.xls (99328 B)2012-11-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLI/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
UCHWAŁA NR XLI/238/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. Uchwala nr XLI 238 2012.doc (32768 B)2012-11-05
Opis UCHWAŁA NR XLI/238/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn.”Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Długiem i Piotrówce” w ramach
działania 5.1- Infrastruktura edukacyjna, schemat B-system oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
UCHWAŁA NR XLI/239/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.UCHWAla nr XLI 239 2012.doc (28160 B)2012-11-05
OpisUCHWAŁA NR XLI/239/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2012 r.zmieniającą uchwałę Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR XLII/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. XLII_240_2012_458.pdf (120226 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XLII/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r.XLII_241_2012_459.pdf (119734 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR XLII/242/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r.XLII_242_2012_460.pdf (226701 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/242/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XLII/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r.XLII_243_2012_461.pdf (120897 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XLII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. XLII_244_2012_465.pdf (854406 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLII/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r.XLII_245_2012_457.pdf (378446 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR XLII/246/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. XLII_246_2012_467.pdf (144466 B)2012-12-07
OpisUCHWAŁA NR XLII/246/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA NR XLII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. uchwala nr XLII 247 2012.doc (32768 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. zalacznik Uchwaly XLII 247 2012 30 11 2012.xls (78336 B)2012-12-31
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XLII/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. uchwala XLII 248 2012 z dnia 30 11 2012 WPF.doc (27136 B)2012-12-31
Opis UCHWAŁA NR XLII/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wileoletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLII/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. WPF 1_30_11_2012 zalacznik do uchwaly nr XLII 248 2012.xls (51712 B)2012-12-31
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLII/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wileloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. WPF 2 przedsiew_30_11_2012 zal XLII 248 2012.xls (420807 B)2012-12-31
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wileloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2012 - 2022
UCHWAŁA NR XLIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 ruchwala XLIII 249 2012 w sprawie doplaty do sciekow.pdf (350234 B)2012-12-31
Opis UCHWAŁA NR XLIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalość gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLIII/250/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r.Uchwala nr XLIII 250 2012 z dnia 21 12 2012.doc (29184 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLIII/250/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLIII/250/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. zalacznik do uchwaly nr XLIII 250 2012 z dnia 21 12 2012.png (226910 B)2012-12-31
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLIII/250/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR XLIII/251/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. uchwala XLIII 251 2012 z dnia 21 12 2012 r.rtf (67406 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLIII/251/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia z Gminną Biblioteką Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r.Uchwala XLIII 252 2012 z dnia 21 12 2012.pdf (202993 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR XLIII/253/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r.uchwala XLIII 253 2012 z dnia 21 12 2012.pdf (97828 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLIII/253/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociagowo - kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XLIII/254/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r.XLIII 254 2012 Regulamin utrzymania czystosci.pdf (195175 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLIII/254/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLIII/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. uchwala XLIII 255 2012 z dnia 21 12 2012.doc (38912 B)2012-12-31
OpisUCHWAŁA NR XLIII/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLIII/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 rzalacznik do Uchwaly nr XLIII 255 2012.xls (75776 B)2012-12-31
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLIII/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XLIV/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala nr XLIV 256 2012.pdf (139490 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.zalacznik 1 do Uchwala 256 2012.pdf (234290 B)2013-01-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. zalacznik nr 2 do Uchwaly 256.pdf (245295 B)2013-01-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok
UCHWAŁA NR XLIV/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.budzet 2013 uchwala XLIV 257 2012 z dnia 28 12 2012.pdf (870011 B)2013-01-07
Opis UCHWAŁA NR XLIV/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2013
UCHWAŁA NR XLIV/258/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 258 2012 z dnia 28 12 2012 ZEASiP.pdf (236266 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/258/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniajaca uchwałę nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich wykorzystania
UCHWAŁA NR XLIV/259/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.Uchwala nr XLIV 259 2012 z dnia 28 12 2012.pdf (99253 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/259/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
UCHWAŁA NR XLIV/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.Uchwala Nr XLIV 260 2012 z dnia 28 12 2012.pdf (100080 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
UCHWAŁA NR XLIV/261/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.UCHWALA XLIV 261 2012.pdf (141073 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/261/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu "Czas na aktywność w Gminie Jedlicze" w ramach Działania 7.1, Podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA NR XLIV/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala nr XLIV 262 2012.pdf (231514 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2012 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz określenie ostatecznego terminu ich dokonywania
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. zalaczniki do uchwaly nr XLIV 262 2012.pdf (233054 B)2013-01-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2012 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz określenie ostatecznego terminu ich dokonywania
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. zalaczniki 2 do uchwaly nr XLIV 262 2012.pdf (236129 B)2013-01-07
OpisZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenie ostatecznego terminu ich dokonywania
UCHWAŁA NR XLIV/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 rUchwala XLIV 263 2012 z dnia 2012 12 28 WPF.pdf (540666 B)2013-01-07
Opis UCHWAŁA NR XLIV/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR XLIV/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 264 2012.pdf (181662 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLIV/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 265 2012.pdf (181730 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLIV/266/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV266 2012.pdf (181744 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/266/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLIV/267/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwala XLIV 267 2012.pdf (180842 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/267/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLIV/268/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 268 2012.pdf (180912 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/268/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLIV/269/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 269 2012.pdf (180521 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/269/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLIV/270/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 270 2012.pdf (139695 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/270/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR XLIV/271/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwala XLIV 271 2012.pdf (139626 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/271/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR XLIV/272/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 272 2012.pdf (139503 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/272/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR XLIV/273/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 273 2012.pdf (139831 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/273/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR XLIV/274/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwala XLIV 274 2012.pdf (139708 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/274/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR XLIV/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwala XLIV 275 2012.pdf (140379 B)2013-01-07
OpisUCHWAŁA NR XLIV/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «