Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2013 r.
UCHWAŁA NR XLV/276/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. uchwala XLV 276 2013 narkomania.pdf (197607 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/276/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdzialania narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2013 r.
UCHWAŁA NR XLV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r.uchwala XLV 277 2013 alkohol.pdf (241115 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowch dla Gminy Jedlicze - na 2013 r.
UCHWAŁA NR XLV/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. uchwala XLV 278 2013.pdf (416291 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLV/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r.Uchwala XLV 279 2013 MUKS.pdf (98425 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
UCHWAŁA NR XLV/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r.Uchwala XLV 280 2013 w sprawie uchylenia Regulaminu.pdf (93568 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r.XLV 281 2013 Regulamin czystosci.pdf (174479 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLV/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r.uchwala XLV 282 2013 w sprawie powierzenia JPGKiM.pdf (99085 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LXXXIX/462/2010 rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Jedliczu zadń własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
UCHWAŁA NR XLV/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r.Uchwala XLV 283 2013 zmiany w budzecie.pdf (123453 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR XLV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. XLV 284 2013 WPF.pdf (265509 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-2023
UCHWAŁA NR XLV/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwala XLV 285 2013 Kodeks Etyki.pdf (185689 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XLV/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 rUchwala XLV 286 2013 komisja etyki.pdf (198013 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu ds. Etyki Radnego
UCHWAŁA NR XLV/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 ruchwala XLV 287 2013 GOK.pdf (203548 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr LIV/287/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrdoka Kultury w Jedliczu
UCHWAŁA NR XLV/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. uchwala XLV 288 2013 regulamin kaplicy.pdf (183410 B)2013-02-05
OpisUCHWAŁA NR XLV/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Jedliczu.
UCHWAŁA NR XLVI/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. uchwala XLVI 289 2013 statut biblioteka.pdf (198182 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu
UCHWAŁA NR XLVI/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwala XLVI 290 2013.pdf (449953 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR XLVI/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwaa XLVI 291 2013 uchylajaca uzyczenie.pdf (96858 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/251/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia z Gminną Biblioteką Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLVI/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwala XLVI 292 2013.pdf (97778 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XLVI/293/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwala XLVI 293 2013 dzierzawa GOK.pdf (1204398 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/293/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XLVI/294/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwala XLVI 294 2013.pdf (261742 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/294/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XLVI/295/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. XLVI 295 2013 taryfy krosno potok.pdf (243732 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/295/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
UCHWAŁA NR XLVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. XLVI 296 2013 Program opieki nad zwierzetami.pdf (214975 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR XLVI/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 ruchwala XLVI 297 2013 o obwodach.pdf (194202 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XLVI/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r.uchwala XLVI ZGDW 27 02 2013.pdf (95662 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
UCHWAŁA NR XLVI/299/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r.Uchwala XLVI 299 2013 zmiany w budzecie.pdf (116251 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/299/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR XLVI/300/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r.------------------ ( B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/300/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r.

W sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlicze” – opracowanych na lata 2013-2028

PLIK UCHWAŁY
UCHWAŁA NR XLVI/301/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r.Uchwala XLVI 301 2013 WPF.pdf (374502 B)2013-03-06
OpisUCHWAŁA NR XLVI/301/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR XLVII/302/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2013 r.Uchwala XLVII 302 2013 07 03 2013.pdf (108689 B)2013-03-12
OpisUCHWAŁA NR XLVII/302/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżece Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR XLVII/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2013 r.Uchwala XLVII 303 2013 07 03 2013.pdf (374145 B)2013-03-12
OpisUCHWAŁA NR XLVII/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR XLVIII/304/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 304 2013 27 03 2013.pdf (127099 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/304/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR XLVIII/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 305 2013 2013 03 27.pdf (397105 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-2023
UCHWAŁA NR XLVIII/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 306 2013 27 03 2013.pdf (116650 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramch dzialania "Odnowa i rozwój wsi" w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową dla zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Potoku"
UCHWAŁA NR XLVIII/307/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 rUchwala XLVIII 307 2013 27 03 2013.pdf (138079 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/307/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystnia środków otrzymanych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007 - 2013 tzw. Małych Projektów w fromie weksli "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 ruchwala XLVIII 308 2013 27 03 2013 GOPS.pdf (95984 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jedlicze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 309 2013 27 03 2013.pdf (256285 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/309/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 310 2013.pdf (95143 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/310/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/264/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
UCHWAŁA NR XLVIII/311/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r.Uchwala XLVIII 311 2013 27 03 2013.pdf (95529 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/311/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/265/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
UCHWAŁA NR XLVIII/312/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 312 2013 27 03 2013.pdf (94745 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/312/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIV/266/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
UCHWAŁA NR XLVIII/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r.Uchwala XLVIII 313 2013 27 03 2013.pdf (97794 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XLVIII/314/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XVIII 314 2013.pdf (97297 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/314/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XLVIII/315/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 315 2013 27 03 2013.pdf (97198 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/315/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XLVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. Uchwala XLVIII 316 2013 27 03 2013.pdf (95777 B)2013-04-03
OpisUCHWAŁA NR XLVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego sołectw Gminy Jedlicze na rok budżetowy 2014
UCHWAŁA Nr XLIX/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. uchwala nr XLIX 317 2013.pdf (103267 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA Nr XLIX/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, zmienioną Uchwałą Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010r.
UCHWAŁA Nr XLIX/318/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. Uchwala XLIX 318 2013.pdf (95635 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA Nr XLIX/318/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/293/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lutego 2013 r. dot. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA Nr XLIX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. Uchwala XLIX 319 2013.pdf (99432 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA Nr XLIX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmiany uchwały Nr XLIV/260/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
UCHWAŁA Nr XLIX/320/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r.Uchwala XLIX 320 2013.pdf (256110 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA Nr XLIX/320/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze oraz ustalenia tekstu jednolitego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR XLIX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r.Uchwala nr XLIX 321 2013.pdf (132393 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA NR XLIX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XLIX/322/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 rUchwala XLIX 322 2013.pdf (93690 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA NR XLIX/322/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XLIX/323/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r.Uchwala XLIX 323 2013.pdf (407280 B)2013-04-26
OpisUCHWAŁA NR XLIX/323/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 kwietnia 2013 r.zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-2023.
UCHWAŁA NR L/324/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 maja 2013 r. Uchwala L 324 2013 z dnia 14 maja 2013.pdf (118368 B)2013-05-20
OpisUCHWAŁA NR L/324/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR L/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 maja 2013 r. Uchwala nr L 325 2013 z dnia 14 05 2013.pdf (408249 B)2013-05-20
OpisUCHWAŁA NR L/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 maja 2013 r. zmianiająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR L/326/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 maja 2013 r. Uchwala nr L 326 2013 z dnia 14 maja 2013 r..pdf (100950 B)2013-05-20
OpisUCHWAŁA NR L/326/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 maja 2013 r. zmieniejąca uchwałę Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsprcia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR LI/327/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 maja 2013 r. uchwala nr LI 327 2013 z dnia 28 maja 2013.pdf (98224 B)2013-06-05
OpisUCHWAŁA NR LI/327/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/244/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LI/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 maja 2013 r. Uchwala nr LI 328 2013 z dnia 28 maja 2013 r..pdf (96773 B)2013-06-05
OpisUCHWAŁA NR LI/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Poręby do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016"
UCHWAŁA NR LI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 maja 2013 r. Uchwala nr LI 329 2013 z dnia 28 maja 2013.pdf (100993 B)2013-06-05
OpisUCHWAŁA NR LI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LII/330/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 czerwca 2013 r.20130624124905509.pdf (1192410 B)2013-06-24
OpisUCHWAŁA NR LII/330/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LII/331/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 czerwca 2013 r.20130624110121991.pdf (2717446 B)2013-06-24
OpisUCHWAŁA NR LII/331/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt wraz z odpowiedzią na skargę
UCHWAŁA NR LIII/332/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwala Nr LIII 332 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (89234 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/332/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Gminy Jedlicze za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
UCHWAŁA NR LIII/333/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwala Nr LIII 333 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (92609 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/333/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gmimy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budzetu za rok 2012
UCHWAŁA NR LIII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwala Nr LIII 334 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (1636762 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za 2012 r.
UCHWAŁA NR LIII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 335 2013 z dnia 25 CZERWCA 2013.pdf (98135 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR LIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 336 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (95496 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
UCHWAŁA NR LIII/337/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 337 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (97202 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/337/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/286/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013
UCHWAŁA NR LIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 338 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (115030 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LIII/339/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala LIII 339 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (297955 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/339/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. zmianiająca uchwałę Nr XLIV/263/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR LIII/340/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 340 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (98235 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/340/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn. "Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
UCHWAŁA NR LIII/341/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 341 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (98190 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/341/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
UCHWAŁA NR LIII/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 342 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (2474508 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrówka na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR LIII/343/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 343 2013 z dnia 25 czerwca 2013.pdf (2468327 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/343/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobieszyn na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR LIII/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r.Uchwala Nr LIII 344 2013 z dnia 25 czerwca 2013 r..pdf (2472334 B)2013-07-02
OpisUCHWAŁA NR LIII/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebna na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR LIV/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 Uchwala LIV 345 2013.pdf (123444 B)2013-07-24
OpisUCHWAŁA NR LIV/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LIV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 WPF Uchwala LIV 346 2013.pdf (414140 B)2013-07-24
OpisUCHWAŁA NR LIV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR LIV/347/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 uchwala nr LIV 347 2013.pdf (149304 B)2013-07-24
OpisUCHWAŁA NR LIV/347/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LIV/348/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 Uchwala LIV 348 2013.pdf (95792 B)2013-07-24
OpisUCHWAŁA NR LIV/348/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR LIV/349/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 Uchwala nr LIV 349 2013.pdf (97346 B)2013-07-24
OpisUCHWAŁA NR LIV/349/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 lipca 2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlicze za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Jedlicze za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR LV/350/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 sierpnia 2013 r. Uchwala LV 350 2013 z dnia 1 08 2013.pdf (98789 B)2013-08-06
OpisUCHWAŁA NR LV/350/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn. „The Word is our playground, let’s share our games” („Świat jest naszym miejscem zabaw, podzielmy się nim”) przez Szkołę Podstawową w Długiem w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół
UCHWAŁA NR LV/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 sierpnia 2013 r. Uchwala LV 351 2013 z dnia 1 08 2013.pdf (109821 B)2013-08-06
OpisUCHWAŁA NR LV/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LVI/352/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r.Uchwala LIV 352 2013 SPGZOZ Jedlicze.pdf (95635 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/352/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LVI/353/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r.Uchwala LVI 353 2013 2013 08 07.pdf (98048 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/353/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LVI/354/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r.Uchwala LIV 354 2013 Jaszczew telekomun.pdf (94701 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/354/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR LVI/355/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. uchwala nr LVI 355 2013.pdf (1623363 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/355/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LVI/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 ruchwala nr LVI 356 2013.pdf (1673658 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarownia Przestrzennego "Farmy fotowoltaiczne w miejscowościach: Jedlicze, Moderówka i Żarnowiec
UCHWAŁA NR LVI/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 rUchwala LVI 357 2013 zmiany w budzecie.pdf (110005 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LVI/358/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 rUchwala LVI 358 2013 zmien uch wielol.pdf (96991 B)2013-08-13
OpisUCHWAŁA NR LVI/358/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013 - 2023
UCHWAŁA NR LVII/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej20130913141906940.pdf (316503 B)2013-09-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
UCHWAŁA NR LVII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jedliczu20130913141847431.pdf (302947 B)2013-09-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jedliczu
UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, położonych na terenie Gminy Jedlicze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlicze....20130913141924877.pdf (945293 B)2013-09-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, położonych na terenie Gminy Jedlicze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlicze....
UCHWAŁA NR LVII/362/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze20130913142009970.pdf (1305203 B)2013-09-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/362/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LVIII/363/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/253/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wod-kan20131014145302611.pdf (202435 B)2013-10-14
Opis UCHWAŁA NR LVIII/363/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/253/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR LVIII/364/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/361/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych....20131014145317360.pdf (191398 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/364/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/361/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, położonych na terenie Gminy Jedlicze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlicze, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
UCHWAŁA NR LVIII/365/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze a gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno20131014145351657.pdf (144094 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/365/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze a gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno
UCHWAŁA NR LVIII/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości20131014145408194.pdf (543186 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LVIII/367/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi ...20131014145430157.pdf (705301 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/367/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
UCHWAŁA NR LVIII/368/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok20131014145507938.pdf (1969809 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/368/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LVIII/369/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-202320131014145526108.pdf (2106199 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/369/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-2023
UCHWAŁA NR LVIII/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/174/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia..20131014145534441.pdf (185841 B)2013-10-14
OpisUCHWAŁA NR LVIII/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 1 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/174/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2014-201820131113144449920.pdf (1939460 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2014-2018
UCHWAŁA NR LIX/372/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/342/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrówka na lata 2013-202020131113144423150.pdf (969909 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/372/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/342/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrówka na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR LIX/373/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/343/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobieszyn na lata 2013-202020131113144400676.pdf (969909 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/373/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/343/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobieszyn na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR LIX/374/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/344/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebna na lata 2013-202020131113144341934.pdf (969909 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/374/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/344/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebna na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR LIX/375/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze.......20131113144320205.pdf (485134 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/375/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
UCHWAŁA NR LIX/376/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Fund20131113144302869.pdf (485134 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/376/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
UCHWAŁA NR LIX/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW20131113144250841.pdf (485134 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 tzw. Małych Projektów w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
UCHWAŁA NR LIX/378/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Poręby20131113143511877.pdf (2294622 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/378/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Poręby
UCHWAŁA NR LIX/379/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 20131113143333006.pdf (4363335 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/379/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
UCHWAŁA NR LIX/380/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Jedlicze na 2013 rok20131113143254866.pdf (3393785 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/380/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LIX/381/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze20131113143103177.pdf (3456814 B)2013-11-20
OpisUCHWAŁA NR LIX/381/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-2023
UCHWAŁA NR LX/382/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jedlicze na lata 2014-2017UchwalaNrLX3822013.pdf (5887144 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/382/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jedlicze
na lata 2014-2017
UCHWAŁA NR LX/383/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jedlicze w 2014 r.UchwalaNrLX3832013.pdf (97177 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/383/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Jedlicze w 2014 r.
UCHWAŁA NR LX/384/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Jedlicze na lata 2014-2016UchwalaNrLX3842013.pdf (404658 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/384/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Jedlicze na lata
2014-2016
UCHWAŁA NR LX/385/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowychUchwalaNrLX3852013.pdf (103851 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/385/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR LX/386/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwalaNrLX3862013.pdf (100183 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/386/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR LX/387/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 dla Gminy JedliczeUchwalaNrLX3872013.pdf (346333 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/387/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 dla Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LX/388/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jedlicze na lata 2014 - 2020UchwalaNrLX3882013.pdf (675007 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/388/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Jedlicze na lata 2014 - 2020
UCHWAŁA NR LX/389/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.”Wielofunkcyjne lodowisko sztucznie mrożone „UchwalaNrLX3892013.pdf (95540 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/389/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.”Wielofunkcyjne lodowisko sztucznie mrożone „
UCHWAŁA NR LX/390/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rokUchwalaNrLX3902013.pdf (133174 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/390/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LX/391/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznejUchwalaNrLX3912013.pdf (178077 B)2013-12-04
OpisUCHWAŁA NR LX/391/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
UCHWAŁA NR LXI/392/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego20131210144423230.pdf (162716 B)2013-12-10
OpisUCHWAŁA NR LXI/392/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
UCHWAŁA NR LXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok20131210144414189.pdf (1117066 B)2013-12-10
OpisUCHWAŁA NR LXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LXII/394/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok20131231111013796.pdf (2188918 B)2013-12-31
OpisUCHWAŁA NR LXII/394/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok
UCHWAŁA NR LXII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej20131231111029238.pdf (251962 B)2013-12-31
OpisUCHWAŁA NR LXII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową oraz zgody na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Potok"
UCHWAŁA NR LXII/396/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 20131231111034535.pdf (253667 B)2013-12-31
OpisUCHWAŁA NR LXII/396/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę siedziby Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXIII/397/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_397_2013.pdf (709739 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/397/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2014
UCHWAŁA NR LXIII/398/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_398_2013.pdf (626615 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/398/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR LXIII/399/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_399_2013.pdf (325777 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/399/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla
Gminy Jedlicze – na 2014 r.
UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_400_2013.pdf (299360 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2014r.
UCHWAŁA NR LXIII/401/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwala_Nr_LXIII_401_2013.pdf (260857 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/401/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr ewid. 1944/1 położonej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXIII/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 rUchwala_Nr_LXIII_402_2013.pdf (103314 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze
bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty
UCHWAŁA NR LXIII/403/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_403_2013.pdf (6247841 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/403/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jedlicze"
UCHWAŁA NR LXIII/404/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_404_2013.pdf (169014 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/404/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR LXIII/405/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_405_2013.pdf (484124 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/405/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
UCHWAŁA NR LXIII/406/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_406_2013.pdf (103201 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/406/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
UCHWAŁA NR LXIII/407/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r.Uchwala_Nr_LXIII_407_2013.pdf (104736 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/407/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2013 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz okresem ostatecznego terminu ich dokonywania
UCHWAŁA NR LXIII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwala_Nr_LXIII_408_2013.pdf (575253 B)2014-01-08
OpisUCHWAŁA NR LXIII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2013-2023
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «