Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2014 r.
UCHWAŁA NR LXIV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 rUchwala_Nr_LXIV_409_2014.pdf (560961 B)2014-01-14
OpisUCHWAŁA NR LXIV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie : przyjęcia realizacji wieloletniego programu osłonowego pomocy społecznej „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” dla Gminy Jedlicze na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR LXIV/410/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 rUchwala_Nr_LXIV_410_2014.pdf (205803 B)2014-01-14
OpisUCHWAŁA NR LXIV/410/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwoty dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności
UCHWAŁA NR LXIV/411/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 r.Uchwala_Nr_LXIV_411_2014.pdf (115824 B)2014-01-14
OpisUCHWAŁA NR LXIV/411/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. Uchwala_Nr_LXV_412_2014.pdf (420091 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2014-2016
UCHWAŁA NR LXV/413/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r.Uchwala_Nr_LXV_413_2014.pdf (96242 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/413/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXV/414/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 rUchwala_Nr_LXV_414_2014.pdf (190356 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/414/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej
umowy.
UCHWAŁA NR LXV/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r.Uchwala_Nr_LXV_415_2014.pdf (260618 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na okres 1 roku
UCHWAŁA NR LXV/416/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. Uchwala_Nr_LXV_416_2014.pdf (122494 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/416/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. Uchwala_Nr_LXV_417_2014.pdf (197161 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
UCHWAŁA NR LXV/418/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 rUchwala_Nr_LXV_418_2014.pdf (119137 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/418/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków
otrzymanych w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013 w formie weksla
"in blanco" wraz z deklaracją wekslową dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku
Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej"
UCHWAŁA NR LXV/419/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r.Uchwala_Nr_LXV_419_2014.pdf (117509 B)2014-02-13
OpisUCHWAŁA NR LXV/419/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków
otrzymanych w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013 w formie weksla
"in blanco" wraz z deklaracją wekslową dla zadania pn. "Przebudowa budynku oraz wewnętrznej
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce"
UCHWAŁA NR LXVI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r.Uchwala_Nr_LXVI_420_2014.pdf (376359 B)2014-03-13
OpisUCHWAŁA NR LXVI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie: dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXVI/421/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r.Uchwala_Nr_LXVI_421_2014.pdf (1644174 B)2014-03-13
OpisUCHWAŁA NR LXVI/421/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r.Uchwala_Nr_LXVI_422_2014.pdf (141121 B)2014-03-13
OpisUCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXVI/423/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. Uchwala_Nr_LXVI_423_2014.pdf (572686 B)2014-03-13
OpisUCHWAŁA NR LXVI/423/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/360/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXVII/424/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_424_2014.pdf.pdf (98455 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/424/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
UCHWAŁA NR LXVII/425/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. uchwala_Nr_LXVII_425_2014.pdf.pdf (97918 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/425/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania aportem elektronicznej wagi samochodowej Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXVII/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_426_2014.pdf.pdf (298004 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXVII/427/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. uchwala_Nr_LXVII_427_2014.pdf.pdf (94381 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/427/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Potok
UCHWAŁA NR LXVII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. uchwala_Nr_LXVII_428_2014.pdf.pdf (93960 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Podniebyle
UCHWAŁA NR LXVII/429/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_429_2014.pdf.pdf (94539 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/429/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Piotrówka
UCHWAŁA NR LXVII/430/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. uchwala_Nr_LXVII_430_2014.pdf.pdf (93818 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/430/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Poręby
UCHWAŁA NR LXVII/431/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_431_2014.pdf.pdf (93934 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/431/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Chlebna
UCHWAŁA NR LXVII/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_432_2014.pdf.pdf (94171 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Żarnowiec
UCHWAŁA NR LXVII/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_433_2014.pdf.pdf (93951 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Jaszczew
UCHWAŁA NR LXVII/434/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_434_2014.pdf.pdf (93555 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/434/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Dobieszyn
UCHWAŁA NR LXVII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_435_2014.pdf.pdf (94502 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Długie
UCHWAŁA NR LXVII/436/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_436_2014.pdf.pdf (94326 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/436/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących
fundusz sołecki sołectwa Moderówka
UCHWAŁA NR LXVII/437/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_437_2014.pdf.pdf (127127 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/437/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXVII/438/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. uchwala_Nr_LXVII_438_2014.pdf.pdf (102675 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/438/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.„Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce" oraz „Budowa oświetleniadrogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej„ w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
UCHWAŁA NR LXVII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_439_2014.pdf.pdf (97675 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
UCHWAŁA NR LXVII/440/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_440_2014.pdf.pdf (1119556 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/440/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR LXVII/441/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_441_2014.pdf.pdf (194921 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/441/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR LXVII/442/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r.uchwala_Nr_LXVII_442_2014.pdf (1123795 B)2014-04-11
OpisUCHWAŁA NR LXVII/442/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Jedlicze.
UCHWAŁA NR LXVIII/443/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwala_Nr_LXVIII_443_2014.pdf (536100 B)2014-04-30
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/443/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego
UCHWAŁA NR LXVIII/444/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXVIII_444_2014.pdf (183064 B)2014-04-30
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/444/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/136/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
UCHWAŁA NR LXVIII/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXVIII_445_2014.pdf (99753 B)2014-04-30
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie Burmistrzowi Gminy Jedlicze odznaczenia I stopnia – Złoty Krzyż Zasługi
UCHWAŁA NR LXVIII/446/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXVIII_446_2014.pdf (110041 B)2014-04-30
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/446/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXVIII/447/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 rUchwala_Nr_LXVIII_447_2014.pdf (96756 B)2014-04-30
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/447/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia zadania publicznego Gminie Krosno.
UCHWAŁA NR LXIX/448/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXIX_448_2014.pdf (283883 B)2014-05-13
OpisUCHWAŁA NR LXIX/448/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR LXIX/449/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXIX_449_2014.pdf (104649 B)2014-05-13
OpisUCHWAŁA NR LXIX/449/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 marca 2014 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce” oraz „ Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej” w ramach działania 313,322,323 ” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
UCHWAŁA NR LXIX/450/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXIX_450_2014.pdf (96333 B)2014-05-13
OpisUCHWAŁA NR LXIX/450/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krosno
UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXIX_451_2014.pdf (122378 B)2014-05-13
OpisUCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXIX/452/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r.Uchwala_Nr_LXIX_452_2014.pdf (665151 B)2014-05-13
OpisUCHWAŁA NR LXIX/452/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024
Uchwała nr LXX/453/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 453 2014.pdf (254185 B)2014-05-27
OpisUchwała nr LXX/453/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku.
UCHWAŁA NR LXX/454/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 454 2014.pdf (99263 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/454/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Potok" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka"
UCHWAŁA NR LXX/455/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 455 2014.pdf (100238 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/455/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego.
UCHWAŁA NR LXX/456/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 456 2014.pdf (100215 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/456/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXX/457/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala nr LXX 457 2014.pdf (4734422 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/457/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2013
UCHWAŁA NR LXX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 458 2014.pdf (99939 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
UCHWAŁA NR LXX/459/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 459 2014.pdf (112300 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/459/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r.Uchwala Nr LXX 460 2014.pdf (117858 B)2014-05-27
OpisUCHWAŁA NR LXX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinasowanie oraz w przypadku pozytywnej decyzji podpisanie umowy o dofinasowanie i udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
UCHWAŁA NR LXXI/461/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r.uchwala LXXI 461 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (92716 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/461/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
UCHWAŁA NR LXXI/462/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r.uchwala LXXI 462 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (95407 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/462/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
UCHWAŁA NR LXXI/463/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwala LXXI 463 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (97497 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/463/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat
UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 464 2014 z dnia 17.06.2014.pdf (138483 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXI/465/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 465 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (992729 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/465/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR LXXI/466/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 466 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (97367 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/466/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potoku imienia Edmunda Łozińskiego
UCHWAŁA NR LXXI/467/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 467 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (97704 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/467/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Gimnazjum w Potoku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potoku imienia Edmunda Łozińskiego
UCHWAŁA NR LXXI/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r.uchwala LXXI 468 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (95333 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXXI/469/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 469 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (319924 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/469/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Jaszczwi
UCHWAŁA NR LXXI/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 470 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (100342 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Jaszczwi do Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Jaszczwi oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Jaszczwi na Zespół Szklono - Przedszkolny w Jaszczwi
UCHWAŁA NR LXXI/471/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwala LXXI 471 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (98186 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/471/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR LXXI/472/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwala LXXI 472 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (96473 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/472/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
UCHWAŁA NR LXXI/473/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 473 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (103419 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/473/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXI/474/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 474 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (187348 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/474/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR LXXI/475/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 475 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (365223 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/475/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze
IV" w mieście Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXI/476/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwala LXXI 476 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (98428 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/476/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
UCHWAŁA NR LXXI/477/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwala LXXI 477 2014 z dnia 17 06 2014.pdf (97061 B)2014-06-24
OpisUCHWAŁA NR LXXI/477/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR LXXII/478/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2014 r. uchwala nr LXXII 478 2014 z dnia 26 06 2014.pdf (301519 B)2014-07-02
OpisUCHWAŁA NR LXXII/478/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Jaszczew
UCHWAŁA NR LXXII/479/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2014 r. uchwala nr LXXII 479 2014 z dnia 26 06 2014.pdf (118981 B)2014-07-02
OpisUCHWAŁA NR LXXII/479/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinasowanie zadania pn. „Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew, oraz zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Dobieszynie”, oraz wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa w rozwoju wsi” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
UCHWAŁA NR LXXII/480/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2014 r. uchwala LXXII 480 2014 z dnia 26 06 2014.pdf (119484 B)2014-07-02
OpisUCHWAŁA NR LXXII/480/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXIII/481/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 lipca 2014 r. uchwala nr LXXIII 481 2014 z dnia 25 07 2014.pdf (132881 B)2014-07-30
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/481/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXIII/482/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 lipca 2014 r. Uchwala LXXIII 482 2014 z dnia 25 lipca 2014.pdf (98425 B)2014-07-30
OpisUCHWAŁA NR LXXIII/482/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat
UCHWAŁA NR LXXIV/483/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 483 2014 SPG ZOZ statut.pdf (324985 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/483/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu i wprowadzająca tekst jednolity statutu
UCHWAŁA NR LXXIV/485/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. uchwala LXXIV 485 2014 statut Gminy Jedlicze.pdf (735407 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/485/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXIV/486/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 496 2014.pdf (989382 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/486/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty
UCHWAŁA NR LXXIV/487/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. uchwala LXXIV 487 2014 z dnia 14 08 2014.pdf (324518 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/487/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR LXXIV/488/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 488 2014.pdf (98888 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/488/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXI/471/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu
UCHWAŁA NR LXXIV/489/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. uchwala LXXIV 489 2014.pdf (258801 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/489/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXIV/490/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. uchwala LXXIV 490 2014.pdf (104501 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/490/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/260/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
UCHWAŁA NR LXXIV/491/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 491 2014.pdf (98632 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/491/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr LIX/371/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2014 - 2018
UCHWAŁA NR LXXIV/492/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 492 2014 ustalenie sieci gimnazjow.pdf (99218 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/492/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalania planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXIV/493/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 493 2014.pdf (103323 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/493/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz określenia granic ich obwodów
UCHWAŁA NR LXXIV/494/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. uchwala LXXIV 494 2014 ustalenia sieci szkol.pdf (99731 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/494/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXIV/495/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 495 2014.pdf (127166 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/495/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/496/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXIV 496 2014.pdf (989382 B)2014-08-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/496/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 rady miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 - 2024
UCHWAŁA NR LXXV/497/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r.uchwala nr LXXV 497 2014.pdf (109225 B)2014-08-29
OpisUCHWAŁA NR LXXV/497/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy jelcze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXV/498/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r.Uchwala LXXV 498 2014.pdf (1016098 B)2014-08-29
OpisUCHWAŁA NR LXXV/498/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXV/499/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r.Uchwala LXXV 499 2014.pdf (1151855 B)2014-08-29
OpisUCHWAŁA NR LXXV/499/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXV/500/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXV 500 2014.pdf (1392471 B)2014-08-29
OpisUCHWAŁA NR LXXV/500/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXV/501/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXV 501 2014.pdf (1319896 B)2014-08-29
OpisUCHWAŁA NR LXXV/501/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXV/502/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. Uchwala LXXV 502 2014.pdf (1227854 B)2014-08-29
OpisUCHWAŁA NR LXXV/502/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXVI/503/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 września 2014 r.uchwala nr LXXVI 503 2014 z dnia 3 wrzesnia 2014.pdf (116533 B)2014-09-05
OpisUCHWAŁA NR LXXVI/503/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXVII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 września 2014 r. uchwala nr LXXVII 504 2014 z dnia 10 09 2014.zipx (163799 B)2014-09-16
OpisUCHWAŁA NR LXXVII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/484/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. 2014-09-24
OpisUCHWAŁA NR LXXIV/484/2014 RADY MEIJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, Pieczęci Ozdobnych, Łańcuchów Burmistrza Gminy Jedlicze i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu, sztandaru Gminy Jedlicze oraz regulaminu używania symboli

PLIK UCHWAŁY DO POBRANIA
UCHWAŁA NR LXXVIII/505/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. Uchwala nr LXXVIII 505 2014 regulamin.pdf (235386 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/505/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR LXXVIII/506/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. Uchwala LXXVIII 506 2014 pomniki przyrody w Moderowce.pdf (96807 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/506/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
UCHWAŁA NR LXXVIII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r.Uchwala LXXVIII 507 2014.pdf (479805 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXVIII/508/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. Uchwala LXXVIII 508 2014.pdf (750027 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/508/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXVIII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r.Uchwala LXXVIII 509 2014 Moderowka.pdf (547360 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na korzystanie z rzeczy i pobieranie pożytków na okres 25 lat
UCHWAŁA NR LXXVIII/510/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r.Uchwala LXXVIII 510 2014.pdf (131356 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/510/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 r.
UCHWAŁA NR LXXVIII/511/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r.Uchwala LXXVIII 511 2014.pdf (99358 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/511/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu
UCHWAŁA NR LXXVIII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r.Uchwala LXXVIII 512 2014 WPF.pdf (98997 B)2014-10-07
OpisUCHWAŁA NR LXXVIII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 - 2024
UCHWAŁA NR LXXIX/513/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2014 r.uchwala LXXIX 513 2014.pdf (112161 B)2014-10-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIX/513/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXIX/514/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2014 r.Uchwala LXXIX 514 2014.pdf (99155 B)2014-10-21
OpisUCHWAŁA NR LXXIX/514/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/278/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
UCHWAŁA NR LXXX/515/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 października 2014 r. uchwala nr LXXX 515 2014 z dnia 21 101 2014.pdf (97952 B)2014-10-28
OpisUCHWAŁA NR LXXX/515/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
UCHWAŁA NR LXXXI/516/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. Uchwala LXXXI 516 2014.pdf (103895 B)2014-11-04
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/516/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/389/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn."Wielofunkcyjne lodowisko sztucznie mrożone"
UCHWAŁA NR LXXXI/519/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. uchwala LXXXI 519 2014.pdf (126149 B)2014-11-04
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/519/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXXI/520/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. Uchwala LXXXI 520 2014.pdf (1061786 B)2014-11-04
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/520/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 - 2024
UCHWAŁA NR LXXXI/521/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. uchwala LXXXI 521 2014.pdf (146818 B)2014-11-04
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/521/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
UCHWAŁA NR LXXXI/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. uchwala LXXXI 522 2014.pdf (1213122 B)2014-11-04
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020
UCHWAŁA NR LXXXI/523/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r.uchwala LXXXI 523 2014.pdf (107501 B)2014-11-04
OpisUCHWAŁA NR LXXXI/523/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlicze do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
UCHWAŁA NR LXXXII/524/2014 RADY MIEJSKIEJ WJEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r.uchwala LXXXII 524 2014.pdf (105320 B)2014-11-18
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/524/2014 RADY MIEJSKIEJ WJEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Burmistrza Gminy Jedlicze na rok 2015 i zabezpieczenia środków na zadanie: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" oraz zadanie "prowadzenia i administrowania punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych"
UCHWAŁA NR LXXXII/525/2014 RADY MIEJSKIEJ WJEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r.Uchwala LXXXII 525 2014.pdf (719077 B)2014-11-18
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/525/2014 RADY MIEJSKIEJ WJEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/526/2014 RADY MIEJSKIEJ WJEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r.Uchwala LXXXII 526 2014.pdf (1142883 B)2014-11-18
OpisUCHWAŁA NR LXXXII/526/2014 RADY MIEJSKIEJ WJEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 - 2024
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «