Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w 2015 r.
UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwala V 24 2015 z dnia 27 01 2015.pdf (833649 B)2015-02-03
OpisUCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2015
UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. uchwala V 25 2015 z dnia 27 01 2015.pdf (1174478 B)2015-02-03
OpisUCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015 - 2024
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. uchwala V 26 2015 z dnia 27 01 2015.pdf (107442 B)2015-02-03
OpisUCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwala V 27 2015 z dnia 27 01 2015.pdf (117032 B)2015-02-03
OpisUCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany z budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 28 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (3302682 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i gminy Jedlicze (część I) uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XXII/236/200 z dnia 15 września 2000 r. w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 29 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (4227744 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego "farmy fotowoltaiczne w miejscowościach: Jedlicze, Moderówka i Żarnowiec" - część I
UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. uchwala VI 30 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (215392 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 31 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (433260 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Jedlicze - miejscowość Potok
UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. uchwala VI 32 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (105164 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej.
UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 33 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (105012 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej
UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 34 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (275767 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku
UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 35 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (104342 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej
UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 36 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (100405 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki
UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 37 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (107555 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze
UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 38 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (110622 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 39 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (200996 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. uchwala VI 40 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (141102 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r.uchwala VI 41 2015 z dnia 2 marca 2015.pdf (103463 B)2015-03-05
OpisUCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015 - 2024
UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 marca 2015 r.uchwala VII 42 2015 z dnia 9 marca 2015.pdf (105373 B)2015-03-12
OpisUCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 marca 2015 r.Uchwala VII 43 2015 z dnia 2015 03 09.pdf (120173 B)2015-03-12
OpisUCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 marca 2015 r.Uchwala VII 44 2015 2015 03 09.pdf (678711 B)2015-03-12
OpisUCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015 - 2024
UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 marca 2015 r20150325103738656.pdf (178147 B)2015-03-25
OpisUCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwala IX 46 2015 z dnia 30 04 2015.pdf (3530896 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2014
UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.Uchwala IX 47 2015 2015-04-30.pdf (132791 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.Uchwala IX 48 2015 z dnia 30 04 2015.pdf (102712 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.Uchwala IX 49 2015 z dnia 30 04 2015.pdf (106786 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. "Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jedlicze i Chlebna"
UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.uchwala nr IX 50 2015 30 04 2015.pdf (146541 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa, Działania 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.uchwala IX 51 2015 z dnia 30 04 2015.pdf (105670 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.Uchwala IX 52 2015 2015-04-30.pdf (674362 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024
UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.Uchwala IX 53 2015 z dnia 30 04 2015.pdf (110140 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
UCHWAŁA NR IX/54 /2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r.uchwala IX 54 2015 z dnia 30 04 2015 r..pdf (212454 B)2015-05-06
OpisUCHWAŁA NR IX/54 /2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu
UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. uchwala nr X 55 2015.pdf (102983 B)2015-05-27
OpisUCHWAŁA NR X/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. uchwala nr X 56 2015.pdf (107876 B)2015-05-27
OpisUCHWAŁA NR X/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jedlicze i Chlebna"
UCHWAŁA NR X/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. Uchwala nr X 57 2015.pdf (688822 B)2015-05-27
OpisUCHWAŁA NR X/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015 - 2024
UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. uchwaly nr X 58 2015.pdf (122063 B)2015-05-27
OpisUCHWAŁA NR X/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.uchwala Nr XI 59 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (226189 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Jedlicze z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.uchwala nr XI 60 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (159105 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 61 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (106204 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR XI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.uchwala Nr XI 62 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (104278 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jedlicze
UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.uchwala nr XI 63 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (104125 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
UCHWAŁA NR XI/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwala XI 64 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (5923988 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 65 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (303228 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat
UCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 66 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (103865 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup bezkontaktowego analizatora służącego do szybkiego pomiaru obecności alkoholu w wydychanym powietrzu "AlcoBlow" dla Komisariatu Policji w Jedliczu
UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 67 2015 z dnia 25 czerwca 2015.pdf (107915 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 68 2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 1.pdf (197362 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala kredyt dlug 2015-06-25.pdf (104039 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 70 2015 2015-06-25 zm w budz.pdf (136452 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.XI 71 2015 skarga 1.pdf (213499 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa oraz Pracownika Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu
UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.XI 72 2015 skarga 2.pdf (211761 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy
UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 73 2015 sprawozdanie.pdf (99060 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za rok 2014 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwala XI 74 2015 absolutorium.pdf (101290 B)2015-07-01
OpisUCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 lipca 2015 r. Uchwala XII 75 2015 z dnia 2 lipca 2015 r.pdf (113800 B)2015-07-07
OpisUCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «