Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe za 2009 rok
Sprawozdanie za I kw. 2009 r. Rb-NSprawozdanie Rb-N I kw. 2009 korekta.pdf (605180 B)2009-04-26
OpisSpraw. I kw. 2009 r. Rb-N
Sprawozdanie za I kw. 2009 r. Rb-ZSprawozdanie Rb-Z I kw. 2009.pdf (874347 B)2009-04-26
OpisSpraw.I kw. 2009 r. Rb-Z
Sprawozdanie za I kw. 2009 r. Rb-NDSSprawozdanie Rb-NDS I kw. 2009.pdf (581687 B)2009-04-26
OpisSpraw. I kw. 2009 r. Rb-NDS
Sprawozdanie za I kw. 2009 r. Rb-27SSprawozdanie Rb-27S I kw. 2009.pdf (4135574 B)2009-04-26
OpisSpraw. I kw. 2009 r. Rb-27S
Sprawozdanie za I kw.2009 r. Rb-28S cz.1Sprawozdanie Rb-28S I kw.2009 cz.1.pdf (3742086 B)2009-04-27
OpisSpraw. I kw.2009 r. Rb-28S cz.1
Sprawozdanie za I kw.2009 r. Rb-28S cz.2Sprawozdanie Rb-28S I kw.2009 cz.2.pdf (4117822 B)2009-04-27
OpisSpraw. I kw.2009 r. Rb-28S cz.2
Sprawozdanie za I kw.2009 r. Rb-28S cz.3Sprawozdanie Rb-28S I kw.2009 cz.3.pdf (2941004 B)2009-04-27
OpisSpraw. I kw.2009 r. Rb-28S cz.3
Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2009 r.Rb-N II kw. 09.pdf (633442 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie za II kw. 2009 r. Rb-N
Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2009 r.RB-Z II kw. 09.pdf (885529 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-Z za II kw. 09 r.
Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2009 r.Rb-NDS II kw. 09.pdf (625285 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-NDS za II kw. 09 r.
Sprawozdanie Rb-PDP za I półrocze 2009 r.Rb-PDP I polrocze 09.pdf (573778 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-PDP za I półrocze 09 r.
Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2009 r.Rb-27S II kw. 09.pdf (4637738 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-27S za II kw. 09 r.
Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2009 r. cz.1Rb-28S II kw. 09 cz.1.pdf (4309396 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-28S za II kw. 09 r. cz.1
Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2009 r. cz.2Rb-28S II kw. 09 cz.2.pdf (4291103 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-28S za II kw. 09 r. cz.2
Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2009 r. cz.3Rb-28S I kw. 09 cz.3.pdf (3064708 B)2009-07-27
OpisSprawozdanie Rb-28S za II kw. 09 r. cz.3
Sprawozdanie Rb-NDS za III kw.2009 r.Rb-NDS_3kw2009.pdf (354453 B)2009-10-27
OpisSprawozdanie Rb-NDS za III kw.2009 r. o nadwyżce/deficycie jst.
Sprawozdanie Rb-N za III kw.2009 r.Rb-N_3kw2009.pdf (361766 B)2009-10-27
OpisSprawozdanie Rb-N za III kw.2009 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.
Sprawozddanie Rb-Z za III kw.2009 r.Rb-Z_3kw2009.pdf (538026 B)2009-10-27
OpisSprawozddanie Rb-Z za III kw.2009 r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Sprawozdanie Rb-27S za III kw.2009 r.Rb-27S_3kw2009.pdf (2906705 B)2009-10-27
OpisSprawozdanie Rb-27S za III kw.2009 r. z wykonania planu dochodów budżetowych jst.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2009 r.Rb-28S_3kw2009.pdf (7024466 B)2009-10-27
OpisSprawozdanie Rb-28S za III kw.2009 r. z wykonania planu wydatków budżetowych jst.
Sprawozdanie Rb-27S za 2009 r.Rb27S.pdf (5012432 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdanie Rb-NDS za 2009 r.RbNDS.pdf (565829 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst.
Sprawozdanie Rb-PDP za 2009 r.RbPDP.pdf (529568 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy.
Sprawozdanie Rb-N za 2009 r.RbN.pdf (582411 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.
Sprawozdanie Rb-UN za 2009 r.RbUN.pdf (324696 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-UN uzupełniające o stanie należności-zbiorcze jst.
Sprawozdanie Rb-Z za 2009 r.RbZ.pdf (853542 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczęń jst.
Sprawozdanie Rb-UZ za 2009 r.RbUZ.pdf (865102 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych-zbiorczo jst.
Sprawozdanie Rb-28S za 2009 r.Rb28S.pdf (6303438 B)2010-02-24
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst.
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do innych jednostek samorządu terytorialnego------------------ ( B)2010-02-24
OpisW 2009 r. Gmina Jedlicze otrzymała od jst dotacje:
- w dziale 800, rozdziale 80104 §2310 kwotę 5274,13 zł od Gminy Krosno na pokrycie przez Gminę Jedlicze środków przekazanych dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św.Michała Archanioła im.Sługi Bożej Matki Anny Kaworek;
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 6330 kwotę 733100,00 zł od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie inwestycji dot.zadania pn."Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce - obejmuje drogi nr 114683R, 114662R, 114663R, 114665R".
W 2009 r. Gmina Jedlicze udzieliła dotacji jst:
- w dziale 800, rozdziale 80104 § 2310 na kwotę 25488,00 zł dla Miasta Krosna - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa.
W 2009 r. Gmina Jedlicze nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.
Sprawozdanie Rb-WS za 2009 r.Rb-WS za 2009.pdf (2066814 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-WS za 2009 r. o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.zarz 57.pdf (535828 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2009 rok
Zarządzenie Nr 57/2010 z 19 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 1 dochodyzarz57zal001.pdf (2670917 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok- zał.nr 1 dochody
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 2 dochody wg źródełzarz57zal002.pdf (2305366 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok- zał.nr 2 dochody wg źródeł powstania
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 3 dochody ogółemzarz57zal003.pdf (1045520 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok- zał.nr 3 dochody ogółem
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 4 przychody i rozchodyzarz57zal004.pdf (514771 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok- zał.nr 4 przychody i rozchody
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 5 cz.1 wydatkizarz57zal005_cz1.pdf (4780436 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok- zał.nr 5 wydatki wg działu,rozdziału,paragrafu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 5 cz.2 wydatkizarz57zal005_cz2.pdf (4132128 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok- zał.nr 5 cz.2 wydatki wg działu,rozdziału,paragrafu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 6 dochodyzarz57zal006.pdf (596277 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 6 dochody związane z realizacją zadań zleconych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 7 wydatkizarz57zal007.pdf (634675 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 7 wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 8 dotacje celowezarz57zal008.pdf (541799 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 8 dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 9 dochody szkołyzarz57zal009.pdf (935474 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 9 dochody w szkołach podstawowych i gminazjach wg działu,rozdziału i paragrafu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 10 wydatkizarz57zal010.pdf (6742996 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 10 wydatki w szkołach i gimnazjach wg działów,rozdziałów i paragrafów
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 11 wydatkizarz57zal011.pdf (1356249 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 11 wydatki na zadania inwestycyjne
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 12 wieloletnie programy inwestycyjnezarz57zal012.pdf (179379 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 12 limity na wieloletnie programy inwestycyjne
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 13 GFOŚiGWzarz57zal013.pdf (210341 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 13 przychody i wydatki GFOŚiGW
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 14 wykonanie dochodówzarz57zal014.pdf (6183558 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 14 uzasadnienie do wykonania dochodów
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 15 cz.1 wykonanie wydatkówzarz57zal015_cz1.pdf (6791135 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 15 cz.1 uzasadnienie wykonania wydatków
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 15 cz.2 wydatkizarz57zal015_cz2.pdf (6746837 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - zał.nr 15 cz.2 uzasadnienie wykonania wydatków
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - GBPbiblioteka.pdf (1258767 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - spraw.z wykonania planu finansowego - GBP
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - GOKgok.pdf (1550940 B)2010-04-29
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - spraw.z wykonania planu finansowego - GOK
Bilans skonsolidowany Gminy Jedlicze za 2009 r.bilans_skonsolid_2009.pdf (568767 B)2010-06-17
OpisBilans skonsolidowany Gminy Jedlicze za 2009 rok.
------------------ ( B)2010-07-08
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.-SPG ZOZ sprawozdanie_zoz_2009.pdf (1002136 B)2010-09-28
OpisSprawozdanie z wykonania planu finansowego SPG ZOZ za 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.-wprowadzeniewprowadzenie2009.pdf (1148151 B)2010-11-04
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok - wprowadzenie
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego . Korekta numer 1 za 2009r.Rb-27S korekta nr 1 2009.doc (3187200 B)2011-11-23
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2009r. Korekta nr 1Rb-PDP korekta nr 1 2009.doc (318976 B)2011-11-23
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «