Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
Sprawozdanie Rb-27S za I kw.2010 r.Rb-27s_Ikw2010.pdf (4044549 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-27S za I kw.2010 r. z wykonania planu dochodów budżetowych jst.
Sprawozdanie Rb-28S za I kw.2010 r. cz.1Rb-28s_Ikw2010_cz_1.pdf (5364494 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-28S za I kw.2010 r. cz.1 z wykonania planu wydatków budżetowych jst.
Sprawozdanie Rb-28S za I kw.2010 r. cz.2Rb-28s_Ikw2010_cz_2.pdf (4543393 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-28S za I kw.2010 r. cz.2 z wykonania planu wydatków budżetowych jst.
Sprawozdanie Rb-Z za I kw.2010 r.Rb-Z_Ikw2010.pdf (846088 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-Z za I kw.2010 r. łączne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jest
Sprawozdanie Rb-N za I kw.2010 r.Rb-N_Ikw2010.pdf (786988 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-N za I kw.2010 r. łączne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.
Sprawozdanie Rb-NDS za I kw.2010 r.Rb-NDS_Ikw2010.pdf (584117 B)2010-04-22
OpisSprawozdanie Rb-NDS za I kw.2010 r. o nadwyżce/deficecie jst.
2010-07-07
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-NDS za II kw.2010 r.Rb-NDS_za II kw.2010.pdf (176822 B)2010-07-22
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst. za II kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-Z za II kw.2010 r.RbZ_II kw.2010.pdf (476659 B)2010-07-22
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-N za II kw.2010 r.Rb-N_za II kw.2010.pdf (214873 B)2010-07-22
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-27S za II kw.2010 r.Rb-27S_za II kw.2010.pdf (4068070 B)2010-07-22
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-28S za II kw.2010 r. cz.1Rb-28S_za II kw.2010_cz1.pdf (1840728 B)2010-07-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw.2010 r.-cz.1
Sprawozdanie Rb-28S za II kw.2010 r. cz.2Rb-28S_za II kw.2010_cz2.pdf (1695104 B)2010-07-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kw.2010 r. - cz.2
2010-07-22
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 rokuzarzadzenie_186_2010.pdf (274353 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - Zarządzenie Nr 186/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wprowadzeniewprowadzenie.pdf (661928 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - wprowadzenie.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie dochodówdochody wg zrodel i dzialow.pdf (1610895 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie dochodów wg źródeł i działów
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatkówwydatki wg dzialow i rozdzialow.pdf (1608797 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków inwestycyjnychwykonanie wydatkow zadan inwestycyjnych.pdf (927054 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne wraz z zakresem rzeczowym
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 10 roku-wykonanie dochodówwykonanie dochodow dzial rozdzial paragraf.pdf (1877061 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie dochodów wg działów,rozdziałów i paragrafów
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 10 roku-wykonanie wydatków cz.1wykonanie wydatkow dzial rozdzial paragraf cz. 1.pdf (3525221 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów cz.1
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 10 roku-wykonanie wydatków cz.2wykonanie wydatkow dzial rozdzial paragraf cz. 2.pdf (3202920 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów cz.2
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-przychody rozchodyprzychody rozchody.pdf (435979 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-przychody i rozchody
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-dochody zadań zleconychdochody zadania zlecone.pdf (532604 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-dochody związane z realizacją zadań zleconych
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wydatki zadania zleconewydatki zadania zlecone.pdf (797322 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-realizacja dotacjirealizacja dotacji.pdf (1056645 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jedlicze
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie dochodów część opisowaczesc opisowa tabeli 4.pdf (4483534 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie dochodów wg działów,rozdziałów i paragrafów-część opisowa
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków częśc opisowa cz.1wykonanie wydatkow dzial rozdzial paragraf cz. 1.pdf (3525221 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków częśc opisowa cz.1
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków część opisowa cz.2wykonanie wydatkow dzial rozdzial paragraf cz. 2.pdf (3202920 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie wydatków częśc opisowa cz.2
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-spg zozzoz.pdf (995079 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - sprawozdanie spg zoz
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie planu finansowego GOKgok - wykonanie planu finansowego.pdf (487404 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie planu finanoswego - Gminny Ośrodek Kultury
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-sprawozdanie opisowe GOKgok - sprawozdanie opisowe.pdf (357912 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - sprawozdanie opisowe GOK
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-wykonanie planu finansowego GBPbiblioteka - wykonanie planu finansowego.pdf (477960 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - wykonanie planu finansowego GBP
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku-sprawozdanie opisowe GBPbiblioteka - sprawozdanie opisowe.pdf (225351 B)2010-09-02
OpisInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - sprawozdanie opisowe GBP
2010-09-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-NDS za III kw.2010 r.Rb-NDS_IIIkw2010.pdf (626351 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za III kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-N za III kw.2010 r.Rb-N_IIIkw2010r.pdf (716296 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-Z za III kw.2010 r.Rb-Z_IIIkw2010r.pdf (867177 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kw.2010 r.
Sprawozdanie Rb-27S za III kw.2010 r.Rb-27S_IIIkw2010r.pdf (5083190 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2010 r. cz.1Rb-28S_IIIkw2010cz1.pdf (4286086 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2010 r. cz.2Rb_28S_IIIkw2010cz2.pdf (4703386 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2010 r. cz.3Rb-28S_IIIkw2010cz3.pdf (3514217 B)2010-10-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r.
2010-10-22
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2010 r. korekta cz.1Rb-28S_IIIkw2010cz1korekta.pdf (4763037 B)2010-10-28
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw.2010 r. - cz.1.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2010 r. korekta cz.2Rb-28S_IIIkw2010cz2korekta.pdf (4922715 B)2010-10-28
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw.2010 r. - cz.2.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw.2010 r. korekta cz.3Rb-28S_IIIkw2010cz3korekta.pdf (3076019 B)2010-10-28
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw.2010 r. - cz.3.
2010-10-28
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Korekta sprawozdania Rb-N za II kwartał 2010 r.Rb-N_IIkw2010_korekta2.pdf (763251 B)2010-11-04
OpisKorekta sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2010 r.
2010-11-04
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Korekta sprawozdania Rb-27S za III kw.2010 r.Rb-27S_IIIkw2010korekta.pdf (5137773 B)2011-02-01
OpisKorekta sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za III kw.2010 r.
2011-02-01
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw.2010 r.RbNDS IV kw2010.pdf (592763 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010 r.RbZ IV kw2010.pdf (780036 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Sprawozdanie Rb-UZ roczne za 2010 r.RbUZ roczne2010.pdf (926988 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2010 rRbN IV kw2010.pdf (731442 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Sprawozdanie Rb-UN roczne za 2010RbUN roczne2010.pdf (421815 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-UN roczne uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Sprawozdanie Rb-ST roczne za 2010RbST roczne2010.pdf (386337 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jst
Sprawozdanie Rb-PDP roczne za 2010RbPDP roczne2010.pdf (513528 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-PDP roczne z wykonania dochodów podatkowych gminy.
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2010 r.Rb27S IV kw2010.pdf (5350175 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2010 r. cz.1Rb28S IV kw2010 cz1.pdf (4702647 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst cz.1
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2010 r. cz.2Rb28S IV kw2010 cz2.pdf (4706181 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst cz.2
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2010 r. cz.3Rb28S IV kw2010 cz3.pdf (2889074 B)2011-02-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst cz.3
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do innych jednostek samorządu terytorialnego2011-02-22
OpisW 2010r. Gmina Jedlicze otrzymała od jednostki samorządu terytorialnego dotacje:
- w dziale 800,rozdz.80104 § 2310 na kwotę 5.623,77 zł od Gminy Krosno, na kwotę 5.727,11 zł od Gminy Chorkówka na pokrycie przez Gminę Jedlicze środków przekazanych dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Arch.Im.Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek.

W 2010r. Gmina Jedlicze udzieliła dotacji jednostkom samorządu terytorialnego:
- w dziale 801,rozdz.80104 § 2310 na kwotę 39.147,00 zł dla Miasta Krosna-Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa,
-w dziale 852,rozdz.85295 § 2710 na kwotę 2.000,00 zł dla Gminy Dębica z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią w 2010r.

W 2010r. Gmina Jedlicze nie udzieliła żadnych poręczeń, gwarancji.
2011-02-22
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-28S korekta za IV kwartał 2010 r. cz.1Rb28S IV kw2010kor cz1.pdf (4644459 B)2011-03-29
OpisKorekta sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2010 rok.
Sprawozdanie Rb-28S korekta za IV kwartał 2010 r. cz.2Rb28S IV kw2010kor cz2.pdf (4746936 B)2011-03-29
OpisKorekta sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków jst za 2010 rok.
Sprawozdanie Rb-28S korekta za IV kwartał 2010 r. cz.3Rb28S IV kw2010kor cz3.pdf (2894923 B)2011-03-29
OpisKorekta sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst. za 2010 rok.
2011-03-29
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Zarządzenie 66/2011 z 30 marca 2011 - informacja opisowaZarzadzenie66_2011.pdf (495915 B)2011-04-21
OpisZarządzenie 66/2011 z 30 marca 2011 w sprawie sprawozdania z wykoannia budżetu za 2010 rok
Wprowadzenie do części opisowejwprowadzenie2010.pdf (2170777 B)2011-04-21
OpisWprowadzenie do części opisowej
Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe za 2010 r.dochody2010_biezace_inwestycyjne.pdf (2361340 B)2011-04-21
OpisWykonanie dochodów wg działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe za 2010 r.
Wykonanie dochodów wg źródeł i działów za 2010 r.dochody2010_zrodla.pdf (2506616 B)2011-04-21
OpisWykonanie dochodów wg źródeł i działów za 2010 r.
Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i inwestycyjne za 2010 rokwydatki_biezaceinwestycyjne.pdf (2361340 B)2011-04-21
OpisWykonanie wydatków wg działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i inwestycyjne za 2010 rok
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z zakresem rzeczowym za 2010 rokwydatki_inwestycyjne2010.pdf ( B)2011-04-21
OpisWykonanie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z zakresem rzeczowym za 2010 rok
Wykonanie dochodów za 2010 rok dochody2010_paragrafy.pdf (3203494 B)2011-04-21
OpisWykonanie dochodów za 2010 rok
Wykonanie wydatków za 2010 rok cz.1wydatki2010_paragrafy_cz1.pdf (5398180 B)2011-04-21
OpisWykonanie wydatków za 2010 rok cz.1
Wykonanie wydatków za 2010 rok cz.2wydatki2010_paragrafy_cz2.pdf (4681813 B)2011-04-21
OpisWykonanie wydatków za 2010 rok cz.2
Przychody i rozchody budżetu za 2010 rokprzychody_rozchody2011.pdf (526294 B)2011-04-21
OpisPrzychody i rozchody budżetu za 2010 rok
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 r.dochody_zlecone2010.pdf (945074 B)2011-04-21
OpisWykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 r.
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 r.wydatki_zlecone2010.pdf (1270998 B)2011-04-21
OpisWykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 r.
Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2010 r.rozliczenie_dotacje2010.pdf (1403919 B)2011-04-21
OpisRealizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2010 r.
Część opisowa wykonania dochodów budżetu gminy za 2010 r.opis_dochody2010.pdf (7716040 B)2011-04-21
OpisCzęść opisowa wykonania dochodów budżetu gminy za 2010 r.
Część opisowa wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 r. cz.1opis_wydatki2010cz1.pdf (6164011 B)2011-04-21
OpisCzęść opisowa wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 r. cz.1
Część opisowa wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 r. cz.2opis_wydatki2010cz2.pdf (7297314 B)2011-04-21
OpisCzęść opisowa wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 r. cz.2
Część opisowa wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 r. cz.3opis_wydatki2010cz3.pdf (6172719 B)2011-04-21
OpisCzęść opisowa wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 r. cz.3
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - GBPsprGBP2010.pdf (1055845 B)2011-04-21
OpisSprawozdanie finansowe za 2010 rok - GBP
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - GOKsprGOK2010.pdf (1092400 B)2011-04-21
OpisSprawozdanie finansowe za 2010 rok - GOK
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - SPG ZOZsprSPGZOZ2010.pdf (1478259 B)2011-04-21
OpisSprawozdanie finansowe za 2010 rok - SPG ZOZ
2011-04-21
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2010r. Korekta nr 1Rb-27S korekta nr 1 2010r..doc (3368448 B)2011-11-23
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2010r. Korekta nr 1RB-PDP korekta nr1 2010r. .doc (284672 B)2011-11-23
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «