Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kw.2011Rb_NDS_Ikw2011.pdf (556859 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2011 r.Rb-N_Ikw2011.pdf (803123 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2011 r.korektaRb-N_Ikw2011korekta.pdf (821495 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2011 r.korekta
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za I kw.2011 r.Rb-Z_Ikw2011.pdf (813235 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za I kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw.2011 r.Rb-27S_Ikw2011.pdf (4416553 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw.2011 r.cz.1Rb-28S_Ikw2011cz1.pdf (5546373 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw.2011 r.cz.1
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw.2011 r.cz.2Rb-28S_Ikw2011cz2.pdf (4733551 B)2011-04-27
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw.2011 r.cz.2
2011-04-27
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2011 r.korekta2Rb-N_Ikw2011korekta2.pdf (766739 B)2011-05-11
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2011 r.korekta2
2011-05-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za II kw.2011 r.RbNDS_IIkw2011.pdf (613087 B)2011-07-20
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za II kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw.2011 r.RbZ_IIkw2011.pdf (890631 B)2011-07-20
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw.2011 r.RbN_IIkw2011.pdf (766354 B)2011-07-20
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kw.2011 r.Rb27S_IIkw2011.pdf (5010380 B)2011-07-20
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw.2011 r.cz.1Rb28S_IIkw2011cz1.pdf (5666324 B)2011-07-20
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw.2011 r.cz.1
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw.2011 r.cz.2Rb28S_IIkw2011cz2.pdf (5307219 B)2011-07-20
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw.2011 r.cz.2
2011-07-20
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Rb_NDS_IIIkw2011.pdf (80687 B)2011-10-28
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadyżce/deficycie za III kwartał 2011r.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2011r. RbZ_IIIkw2011.pdf (128500 B)2011-10-28
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2011r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2011r.RbN_IIIkw2011.pdf (122856 B)2011-10-28
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2011r.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2011r.Rb27S_IIIkw2011.pdf (822801 B)2011-10-28
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2011r.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2011r.Rb28S_IIIkw2011.pdf (1743906 B)2011-10-28
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Sabina Wiśniowska
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2011r.Rb-N_IIIkw2011pdf.pdf (281013 B)2011-11-09
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.inf_rb_2011_126.pdf (90355 B)2012-03-05
OpisInformacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rokrb_28s_2011.pdf (1546038 B)2012-03-05
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rokrb_27s_2011.pdf (1002941 B)2012-03-05
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie w 2011 rokrb_NDS_2011.pdf (251918 B)2012-03-05
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie w 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec VI kwartału 2011 rok rb_Z_2011.pdf (363652 B)2012-03-05
OpisSprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec VI kwartału 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Rb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 2011 rok rb_UZ_2011.pdf (342377 B)2012-03-05
OpisRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2011 rok rb_N_2011.pdf (360872 B)2012-03-05
OpisRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Rb-UN uzupełniające o stanie należności 2011 rok rb_UN_2011.pdf (251947 B)2012-03-05
OpisRb-UN uzupełniające o stanie należności 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 2011 rok rb_ST_2011.pdf (218342 B)2012-03-05
OpisRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 2011 rok

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Rb-PDP sprawozdanie roczne z wykonania dochodów podatkowych 2011 rb_PDP_2011.pdf (248941 B)2012-03-05
OpisRb-PDP sprawozdanie roczne z wykonania dochodów podatkowych 2011

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybarnych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011r.RB-N_IIIkwartal_ 2011.doc (1391616 B)2012-03-08
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Sabina Wiśniowska
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011r.RB-Z_IIIkwartal_ 2011.doc (1754624 B)2012-03-09
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej: Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji publicznej: Sabina Wiśniowska
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.RB-N_IVkwartal_ 2011.doc (1366528 B)2012-03-09
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji publicznej: Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.RB-Z_ IVkwartal_ 2011.doc (1613824 B)2012-03-09
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji publicznej : Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych za 2011r.Rb-UN_ 2011.doc (699904 B)2012-03-09
OpisPodmiot udzielający informację publicznej:
GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji publicznej: Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za 2011r.RB-UZ_2011r.doc (1760256 B)2012-03-09
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną: GMINA JEDLICZE
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Iwona Sołtys
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Sabina Wiśniowska
Zarządzenie 81/2012 z 29 marca 2012 w sprawie sprawozdania z wykoannia budżetu za 2011 rokZarz81_2012.pdf (541493 B)2012-04-30
OpisZarządzenie 81/2012 z 29 marca 2012 w sprawie sprawozdania z wykoannia budżetu za 2011 rok
Wprowadzenie do części opisowejWprowadzenie2011.pdf (3778957 B)2012-04-30
OpisWprowadzenie do części opisowej
Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.Tab1_wykon_dochody2011.pdf (4951305 B)2012-04-30
OpisWykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.
Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za 2011 rokTab2_wykon_wydatki2011.pdf (2489077 B)2012-04-30
OpisWykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za 2011 rok
Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym za 2011 rokTab3_wykon_wyd_inwest2011.pdf (3513652 B)2012-04-30
OpisWykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym za 2011 rok
Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok Tab4_wykon_dochody2011.pdf (1554873 B)2012-04-30
OpisWykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok
Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok Tab5_wykon_wydatki2011.pdf (4249383 B)2012-04-30
OpisWykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok
Przychody i rozchody budżetu za 2011 rokTab6_przychody_rozchody2011.pdf (786195 B)2012-04-30
OpisPrzychody i rozchody budżetu za 2011 rok
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2011 r.Tab7_dochody_zlecone2011.pdf (1260145 B)2012-04-30
OpisWykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2011 r.
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2011 r.Tab7_wydatki_zlecone2011.pdf (1560336 B)2012-04-30
OpisWykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2011 r.
Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2011 r.Zal1_realizacja_dotacje2011.pdf (2136791 B)2012-04-30
OpisRealizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2011 r.
Część opisowa do tabeli Nr 4 "Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 r."tabela4opisowka_dochody2011.pdf (2585482 B)2012-04-30
OpisCzęść opisowa do tabeli Nr 4 "Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 r."
Część opisowa do tabeli Nr 5 "Wykonanie wydatków budżetu gminy według działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 r."tabela5opisowka_wydatki2011.pdf (1645762 B)2012-04-30
OpisCzęść opisowa do tabeli Nr 5 "Wykonanie wydatków budżetu gminy według działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 r."
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok - GBPGBP2011.pdf (1849122 B)2012-04-30
OpisSprawozdanie finansowe za 2011 rok - GBP
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok - GOKGOK2011.pdf (1997498 B)2012-04-30
OpisSprawozdanie finansowe za 2011 rok - GOK
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok - SPG ZOZSPGZOZ2011.pdf (2635179 B)2012-04-30
OpisSprawozdanie finansowe za 2011 rok - SPG ZOZ
2012-04-30
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Bilans skonsolidowany za 2011 rokbilans_skonsolidowany_2011.pdf (1217195 B)2012-06-21
OpisSkonsolidowany bilans Gminy Jedlicze za 2011 r.
Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «