Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe za 2012 rok
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kw.2012 r.RbNDS_Ikw2012.pdf (935234 B)2012-04-27
Opis
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2012 r.RbN_Ikw2012.pdf (1151409 B)2012-04-27
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za I kw.2012 r.RbZ_Ikw2012.pdf (1300466 B)2012-04-27
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za I kw.2011 r.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw.2012 r.Rb27S_Ikw2012.pdf (6555672 B)2012-04-27
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw.2012 r.Rb28S_Ikw2012.pdf (1481126 B)2012-04-27
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw.2012 r.
2012-04-27
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw.2012 r.Rb27S_IIkw2012_korekta.pdf (3578576 B)2012-07-24
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kw.2012 r.Rb28S_IIkw2012.pdf (3615756 B)2012-07-24
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za II kw.2012 r.RbZ_IIkw2012.pdf (1233229 B)2012-07-24
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za II kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw.2012 r.RbN_IIkw2012.pdf (1141387 B)2012-07-24
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za II kw.2012 r.RbNDS_IIkw2012.pdf (893536 B)2012-07-24
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za II kw.2012 r.
2012-07-24
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 211/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.sprawozdanie opisowe Ipolrocze2012 cz1.pdf (3730539 B)2012-09-05
OpisZarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 211/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
część 1
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 211/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.sprawozdanie opisowe Ipolrocze2012 cz2.pdf (5125521 B)2012-09-05
OpisZarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 211/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
część 2
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 211/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 rsprawozdanie opisowe Ipolrocze2012 cz3.pdf (5999376 B)2012-09-05
OpisZarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 211/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
część 3
2012-09-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Korekta sprawozdania Rb-27S za II kw 2012 r.Rb27S_IIkw2012_korekta.pdf (3578576 B)2012-10-15
OpisKorekta sprawozdania Rb-27S za II kw 2012 r.


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kw.2012 r.RB28S_3kw_2012.pdf (3905594 B)2012-10-22
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw.2012 r.RB27S_3kw_2012.pdf (1774338 B)2012-10-22
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kw.2012 r.RbNDS_3kw2012.pdf (346826 B)2012-10-22
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za III kw.2012 r.RbZ_3kw2012.pdf (467925 B)2012-10-22
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za III kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw.2012 r.RbN_3kw2012.pdf (438120 B)2012-10-22
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw.2012 r.
2012-10-22
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw.2012 r.Rb27S_IVkw2012.pdf (842072 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kw.2012 r.Rb28S_IVkw2012.pdf (1683644 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kw.2012 r.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw.2012 r.RbN_IVkw2012.pdf (400573 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw.2012
Sprawozdanie Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych za 2012 Rb_UN_IVkw2012.pdf (189566 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych za 2012
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za IV kw.2012 r.Rb_Z_IVkw2012.pdf (461387 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji za IV kw.2012
Sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2012 Rb_UZ_IVkw2012.pdf (517877 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2012
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kw.2012 r.Rb_NDS_IVkw2012.pdf (340141 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kw.2012
Sprawozdanie Rb-PDP roczne z wykonania dochodów podatkowych za 2012 rokRb_PDP_IVkw2012.pdf (279057 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-PDP roczne z wykonania dochodów podatkowych za 2012 rok
Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jst za 2012 rokRb_ST_2012.pdf (219558 B)2013-03-05
OpisSprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jst za 2012 rok
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2012 rokDotacje2012.pdf (179635 B)2013-03-05
OpisInformacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2012 rok
2013-03-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Sprawozdanie Rb-WSa za 2012 r.Rb_WSa_2012.pdf (1469308 B)2013-04-05
OpisSprawozdanie Rb-WSa za 2012 r.-roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jst.


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Zarządzenie 91/2013 z 28 marca 2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok2013-04-12
OpisZarządzenie 91/2013 z 28 marca 2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

PLIK ZARZĄDZENIA DO POBRANIA


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze sporządzony na dzień 31.12.2012 r.bilans_skonsolidowany_2012.pdf (2694853 B)2013-06-13
OpisSkonsolidowany bilans Gminy Jedlicze sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «