Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Inne ogłoszenia

Ogłoszenia w sprawach ochrony środowiska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie 03.06.2009.doc (31744 B)2009-06-04
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni P2' w Męcince wraz z kolektorem tłocznym,gmina Jedlicze.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wydania postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej ...OS_6220_13_2011_MT_406.pdf (128948 B)2012-11-13
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wydania postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania
"Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej ..."

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
28. Obwieszczenie 28.Decyzja srodowiskowa - 19.11.2012.doc (25088 B)2012-11-19
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RKŚ.6220.6.2012.MT o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego na terenie działek: 1686/1, 1686/2, 1690/4, 1690/5, 1690/7, 1690/8, 1691/2, 1691/3, 1694/1, 1694/3, 1695/7, 1695/8, 1700/4, 1702, 1704, 1705/2, 1706, 1707/2, 1707/3 w Jedliczu” .

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzawiadomienie_23_11_2012_432.pdf (264210 B)2012-11-23
OpisZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa instalacji do produkcji płynów niskokrzepnacych z budową budynku produkcyjno-magazynowego"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKŚ.6220.10.2012.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.29.Zawiadomienie o wszczeciu postepowania - ZORZA.doc (31744 B)2012-11-28
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKS.6220.10.2012.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Huty Szkła ZORZA”

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKS.6220.11.2012.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 30.Zawiadomienie o wszczeciu postepowania - RAF-EKOLOGIA.doc (30720 B)2012-11-28
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKS.6220.11.2012.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącego budynku magazynowego, wyposażonego w agregat chłodzący, przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wymagających przetrzymywania w obniżonej temperaturze nieprzekraczającej 10°C””

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko RKS_6220_10_2012_MT_24_01_2013513.pdf (120940 B)2013-01-24
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Huty Szkła ZORZA"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRKS_6220_11_2012_MT_25_01_2013514.pdf (132291 B)2013-01-25
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojacego budynku magazynowego, wyposażonego w agregat chłodzący, przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych nież niebezpieczne, wymagających przetrzymywania w obniżonej tempraturze nieprzekraczającej 10 st. C"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącego budynku magazynowego ...20130215144857518.pdf (208965 B)2013-02-15
OpisZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącego budynku magazynowego, wyposażonego w agregat chłodzący, przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wymagających przetrzymywania w obniżonej temperaturze nieprzekraczającej 10 st C"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Huty Szkła ZORZA"20130215144849627.pdf (190800 B)2013-02-15
OpisZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Huty Szkła ZORZA"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na działce nr ew. 1490 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze.20130308150626780.pdf (440768 B)2013-03-08
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na działce nr ew. 1490 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Huty Szkła ZORZA"20130308150647098.pdf (194586 B)2013-03-08
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Huty Szkła ZORZA"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącego budynku magazynowego, wyposażonego w agregat chłodzący, przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych 20130308150639390.pdf (215298 B)2013-03-08
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącego budynku magazynowego, wyposażonego w agregat chłodzący, przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne ..."

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18 marca 2013 r. o przedłożeniu raportu, wystąpieniu o uzgodnienie do RDOŚ, wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postepowaniu na prawach strony - znak: GK.622.12.20121. Obwieszczenie - Gmina Korczyna.pdf (340262 B)2013-03-25
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18 marca 2013 r. o przedłożeniu raportu, wystąpieniu o uzgodnienie do RDOŚ, wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postepowaniu na prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologiznymi wykonywanymi przy uzyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1.000 m" w celu przedłużenia koncesji " Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2011/p"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wójt Gminy Korczyna
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18.03.2013 r. sp. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologiznymi"2. Obwieszczenie - 25-03-2013.pdf (244009 B)2013-03-25
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18 marca 2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologiznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1.000 m" w celu przedłużenia koncesji " Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2011/p"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wójt Gminy Korczyna
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie dot. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami buirowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny".4.Obwieszczenie - decyzja srodowiskowa - 10.04.2013.pdf (297788 B)2013-04-10
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami buirowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny" - znak spr. OŚ.6220.13.2011.MT


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania pn. "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb w Żarnowcu - RKŚ.6220.5.2013.MŚZawiadominenie - przebudow drogi znak.RKS.6220.5.2013.MS.pdf (237403 B)2013-04-29
OpisZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 2341, 2344, 2430/17, 2448 w Jedliczu i działkach o nr ew. 1419 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze "

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 8. Obwieszczenie - RKS.6220.8.2012.MT.pdf (197296 B)2013-05-16
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie instalacji do produkcji płynów niskokrzepnących z budową budynku produkcyjno-magazynowego"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Utworzeniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" 9. Zawiadominie -PSZOK.pdf (198896 B)2013-05-24
OpisZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Utworzeniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
10. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 10. Obwieszczenie dot. przebudowy drogi nr G114712R w Jedliczu i Zarnowcu.pdf (203681 B)2013-05-27
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 2341, 2344, 2430/17, 2448 w Jedliczu i działkach o nr ew. 1419 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego ...20130531124341699.pdf (544191 B)2013-05-31
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego ...

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na relaizację przedsięwzięcia polegającego na: "Utworzeniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" 11.Obwieszczenie -Decyzja- PSZOK.pdf (196823 B)2013-06-04
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na relaizację przedsięwzięcia polegającego na: "Utworzeniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed. pn: " Przebudowie instalacji do produkcji płynów niskokrzepnacych z budową budynku produkcyjno - magazynowego" 12. Zawiadomienie - znak- RKS.6220.8.2012.MT.pdf (198030 B)2013-06-07
OpisZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie instalacji do produkcji płynów niskokrzepnacych z budową budynku produkcyjno - magazynowego".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb w Jedliczu i Żarnowcu.15. Zawiadowmienie - przebudowa drogi.pdf (203845 B)2013-06-18
OpisZawiadomienie o możliwości zapoznania sie z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 2341, 2344, 2430/17, 2448 w Jedliczu i działkach o nr ew. 1419 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze "

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie instalacji do produkcji płynów niskokrzepnących z budową budynku produkcyjno-magazynowego" 16. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. plynow.pdf (198503 B)2013-06-18
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie instalacji do produkcji płynów niskokrzepnących z budową budynku produkcyjno-magazynowego"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.17.Obwieszczenie - 20..0.2013.pdf (269230 B)2013-06-20
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Zmiana koncesji nr 55/92 w zakresie jej rozszerzenia o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Jaszczew uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego "

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb, zlokalizowanej na dz. o nr ew. 2341, 2344, 2430/17, 2448 w Jedliczu i dz. o nr ew. 1419 w Żarnowcu.18. Obwieszczenie - prezbudowa drogi.pdf (197161 B)2013-06-27
OpisObwieszczenie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr G114712R - na długości 2092mb, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 2341, 2344, 2430/17, 2448 w Jedliczu i działkach o nr ew. 1419 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze "
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego w Jedliczu.19. Obwieszczenie- Mobruk..pdf (205732 B)2013-06-27
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego na terenie działek: 1686/1, 1686/2, 1690/4, 1690/5, 1690/7, 1690/8, 1691/2, 1691/3, 1694/1, 1694/3, 1694/4, 1695/7, 1695/8, 1700/4, 1702, 1704, 1705/2, 1705/3, 1706, 1707/2, 1707/3 w Jedliczu” .

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
20. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zb. do mag. parafiny. 20. Obwieszczenie - Zniczplast.pdf (311889 B)2013-07-09
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny" - znak spr. OŚ.6220.13.2011.MT


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego do konfekcjonowania w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu"21 zawiadomienie o wszczeciu postepowania - Orlen Oil.pdf (449408 B)2013-07-10
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego do konfekcjonowania w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
24. Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego w Jedliczu.24. Zawiadomienie - Mo-Bruk - 22.07.2013.pdf (219815 B)2013-07-23
OpisZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego na terenie działek: 1686/1, 1686/2, 1690/4, 1690/5, 1690/7, 1690/8, 1691/2, 1691/3, 1694/1, 1694/3, 1694/4, 1695/7, 1695/8, 1700/4, 1702, 1704, 1705/2, 1705/3, 1706, 1707/2, 1707/3 w Jedliczu” .

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce"20130802140459182.pdf (433173 B)2013-08-02
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach28. Obwieszczenie - Mo-Bruk 8.08.2013.r.pdf (217786 B)2013-08-08
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji podsuszonego paliwa alternatywnego na terenie działek: 1686/1, 1686/2, 1690/4, 1690/5, 1690/7, 1690/8, 1691/2, 1691/3, 1694/1, 1694/3, 1694/4, 1695/7, 1695/8, 1700/4, 1702, 1704, 1705/2, 1705/3, 1706, 1707/2, 1707/3 w Jedliczu” .

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa w miejscowości Moderówka 31. Obieszczenie - rozprawa administracyjna.pdf (257332 B)2013-08-12
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotycz. wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny" na działce nr ew. 2001/2 w miejscowości Moderówka - znak spr. OŚ.6220.13.2011.MT

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego do konfekcjonowania w Zakła. Prod. Orlen Oil w Jedliczu33.Obwieszczenie z 21.08.2013..pdf (195878 B)2013-08-21
OpisZawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego do konfekcjonowania w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn."Zmiana koncesji nr 55/92 w zakresie jej rozszerzenia o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Jaszczew.40. Obwieszczenie - 27.09.2013r..tif (65028 B)2013-09-30
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Zmiana koncesji nr 55/92 w zakresie jej rozszerzenia o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Jaszczew uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".41.Obwieszczenie RDOS w Rzeszowie.jpg (493312 B)2013-10-08
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego do konfekcjonowania w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu"42. Obwieszczenie - Orlen Oil.pdf (50553 B)2013-10-08
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 zbiorników manipulacyjnych produktu gotowego do konfekcjonowania w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisł. Rop. Jas43 . obwieszczenie z 8.10.2013.pdf (54577 B)2013-10-10
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie dot. "Budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny"44. Zawiadomienie - 15.10.2013.pdf (48724 B)2013-10-16
OpisZawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny" - znak spr. OŚ.6220.13.2011.MT

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym do postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi ..."20131018123226487.pdf (315099 B)2013-10-18
OpisObwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym do postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi ..."

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Korczyna
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie - RDOŚ48. Obwieszczenie - RDOS.pdf (76738 B)2013-10-22
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wezwaniu w dniu 15.10.2013 r. Inwestora do uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
RDOŚ w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Ministra Środowiska49.Obwiesczenie Ministra Srodowiska.pdf (69469 B)2013-10-28
Opis Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania dot. zmiany koncesji Nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Potok" dla PGNiG SA

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Minister Gospodarki
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Minister Gospodarki
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych"50.wszczecie postepowania-Bepolplast I.pdf (99936 B)2013-10-29
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn."Zmiana koncesji nr 55/92 w zakresie jej rozszerzenia o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Jaszczew uzyskiwanych w trakcie wydoby. ropy naftowej i gazu 51.Obwieszczenie-PGNiG S.A.pdf (485134 B)2013-11-04
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Zmiana koncesji nr 55/92 w zakresie jej rozszerzenia o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Jaszczew uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego "

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pol. na: "Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszcz. biurow. oraz zbiornikami do magazy. parafiny..." w Moderówce.54.Obwieszczenie-ZNICZPLAST.pdf (485134 B)2013-11-18
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zbiornikami do magazynowania parafiny" w miejscowości Moderówka.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Produkcji środków poprawiających właściwości gleby na działkach nr ew. 404/9, 404/12, 404/14 w m. Moderówka55.Zawiadomienie o wszczeciu-Ziemia Polska.pdf (969909 B)2013-11-19
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Moderówka, gmina Jedlicze, powiat krośnieński realizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 404/9, 404/12, 404/14.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych dla Rafinerii Nafty Jedlicze SA56.Ogloszenie - Rafineria Nafty Jedlicze.pdf (485134 B)2013-11-19
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych dla Rafinerii Nafty Jedlicze SA.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 57.Obwieszczenie Wojta Gminy Korczyna.pdf (376785 B)2013-11-26
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 19 listopada 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1.000 m" w celu przedłużenia koncesji " Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2011/p"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Wójt Gminy Korczyna
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
58. Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zakończenia postępowania dot. zmiany koncesji Nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Potok" dla PGNiG SA58.Obwieszczenie.pdf (276591 B)2013-11-27
OpisObwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zakończenia postępowania dot. zmiany koncesji Nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Potok" dla PGNiG SA

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Minister Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Minister Środowiska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce"61 Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej- 27.11.2013.pdf (201999 B)2013-11-27
OpisZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Slusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKS.6220.18.2013.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia dla Huty Szkła ZORZA w Jedliczu64.Zawiadomienie o wszczeciu postepowania- Zorza.pdf (432887 B)2013-12-10
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKS.6220.18.2013.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wanny szklarskiej o pojemności 10 Mg masy szklarskiej z umieszczoną na sklepieniu odprężarką tunelową na terenie Huty Szkła „ZORZA” Spółka Cywilna Jacek Ginalski & Przemysław Kędzior, 38-460 Jedlicze, ul. Rejtana 51, działka
nr ewid. 1353 gmina Jedlicze, powiat Krosno, woj. Podkarpackie”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zakupie i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych"65.Obwieszczenie-zakup instalacji do reglamulacji tworzyw termoplastycznych.pdf (174786 B)2013-12-17
OpisZawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zakupie i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie dot. wydania postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"Produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Moderówka 66. Obwieszczenie-Ziemia polska.pdf (231363 B)2013-12-19
OpisObwieszczenie dot. wydania postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"Produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Moderówka, gmina Jedlicze, powiat krośnieński realizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 404/9, 404/12, 404/14.


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o Wszczęciu postępowania adm. dot. rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót, Jedlicze dz. nr 1879/1 i 1880/220131220132105706.pdf (277616 B)2013-12-20
OpisZawiadomienie o Wszczęciu postępowania adm. dot. rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót, Jedlicze dz. nr 1879/1 i 1880/2

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltanicznej "Moderówka" wraz z infrastrukturą..."20131231122132827.pdf (264248 B)2013-12-31
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltanicznej "Moderówka" wraz z infrastrukturą..."

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych".1.Zawiadomienie.pdf (189926 B)2014-01-08
OpisZawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zakupie i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych"6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 21.01.2014r..pdf (186674 B)2014-01-22
OpisZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zakupie i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".7. Obwieszczenie- RDOS - dot. ul. Klonowej w Krosnie.pdf (307452 B)2014-01-23
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" 15.RDOS.Obwieszczenie.pdf (340322 B)2014-02-11
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - dla firmy HUTA SZKŁA ZORZA - w Jedliczu 22.Obwieszczenie- Zorza.pdf (204306 B)2014-02-28
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wanny szklarskiej o pojemności 10 Mg masy szklarskiej z umieszczoną na sklepieniu odprężarką tunelową na terenie Huty Szkła „ZORZA” Spółka Cywilna Jacek Ginalski & Przemysław Kędzior, 38-460 Jedlicze, ul. Rejtana 51, działka
nr ewid. 1353 gmina Jedlicze, powiat Krosno, woj. Podkarpackie”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakup24. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania-BEPOLPLAST I.pdf (442237 B)2014-03-07
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakupu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Optymalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I Spółka Jawna 27.Zawiadomienie o wszczeciu postepowania - Bepolplast.pdf (423586 B)2014-03-20
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Optymalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacji na działce nr ew. 1499/1 położonej w Żarnowcu, gmina Jedlicze"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014r. o możliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH18001.28. Obwieszczenie Jasiolka PLH180011.pdf (1343052 B)2014-03-21
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014r. o możliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH18001.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Wszczecie postępowania dot. „Budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Gminy Jedlicze powiat krośnieński, województwo podkarpackie, miejscowość Potok na działce o nr ew. 1254/2, 1255, 1259, 1260.29. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania- RGK.622.8.2014.MT.pdf (412183 B)2014-03-24
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RKS.6220.8.2014.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Gminy Jedlicze powiat krośnieński, województwo podkarpackie, miejscowość Potok na działce o nr ew. 1254/2, 1255, 1259, 1260".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii..31. Obwieszczenie RGK.6220.6.2014.MT.pdf (207384 B)2014-03-27
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakup w związku z realizacją projektu "Inwestycja w innowacyjne technologie - źródłem sukcesu firmy sektora wysokiej szansy ZPH Bepolplast I Sp. J"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającej Rafinerii Nafty Jedlicze SA pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych. 34. Ogloszenie Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego- z dnia 26.03.2014r..pdf (272799 B)2014-04-01
OpisOgłoszenie w sprawie wydania decyzji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającej Rafinerii Nafty Jedlicze SA pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dotyczącym postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltanicznej "Moderówka" wraz z infrastrukturą.. 39. Obwieszczenie RKS.6220.19.2013.MT.pdf (236544 B)2014-04-07
OpisObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dotyczącym postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltanicznej "Moderówka" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze, w miejscowości Moderówka, działka nr ew. 2000"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice".44. Obwieszczenie.pdf (332982 B)2014-04-23
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakupu. 45. Obwieszczenie RGK.6220.6.2014.MT.pdf (206863 B)2014-04-23
OpisZawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakupu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakupu. Obwieszczenie-RGK.6220.6.2014.MT.pdf (209487 B)2014-04-29
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup i instalacja linii do regranulacji tworzyw termoplastycznych" poprzez uwzględnienie pozostałych urządzeń zaplanowanych do zakupu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Optymalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I Spółka Jawna .."51. Obwieszczenie RGK.6220.9.2014.MT.pdf (207496 B)2014-04-30
OpisObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Optymalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacji" na działce nr ew. 1499/3 położonej w Żarnowcu, gmina Jedlicze.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie o oprac. przez Republikę Słowacką proj.: "Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020(SPRDI SR 2020" orazStrategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej ..." 52. Obwieszczenie RDOS.pdf (377736 B)2014-05-06
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opracowaniu przez Republikę Słowacką projektów: "Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020(SPRDI SR 2020" oraz " Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020(SRVOND SR 2020)".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie57. Obwieszczenie.pdf (210144 B)2014-05-08
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej "Moderówka"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybusk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Ewelina Sajdak
Obwieszczenie64. Obwieszczenie RGK.6220.12.2014.MT.pdf (232613 B)2014-05-26
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających oraz montażu ściany stalowej"


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Ewelina Sajdak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 65. Obwieszczenie RGK.6220.13.2014.MT.pdf (228040 B)2014-05-30
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakup kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie67. obwieszczenie.pdf (282700 B)2014-06-04
OpisOBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "OPTYMALIZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH W FIRMIE ZPH BEPOPLAST I SP. J. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACJI"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Ewelina Sajdak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Potok.73. obwieszczenie o wszczeciu postepowania.pdf (375849 B)2014-06-18
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Potok.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2014 r. znak: WOOŚ.4200.14.2013.AH-36 dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".74. obwieszczenie regionalnego dyrektora.pdf (480769 B)2014-06-24
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2014 r. znak: WOOŚ.4200.14.2013.AH-36 dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu ..."76. obwieszczenie o wszczeciu postepowania.pdf (360495 B)2014-06-26
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających i montażu ściany stalowej oraz zakupie kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Slusarczyk
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania administracyjnego82.Obwieszczenie o wszczeciu postepowania RGK.6220.20.2014.MT.pdf (263193 B)2014-07-14
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:" Budowia farmy fotowoltaicznej Żarnowiec wraz z infrastruktura towarzyszącą....".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania RGK.6220.19.2014.MT86. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania-RGK.6220.19.2014.MT.pdf (237183 B)2014-07-18
OpisObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Jaszczew".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RGK.6220.22.2014.MT 90. Obwieszczenie fotowoltaika - Zarnowiec.pdf (230690 B)2014-08-04
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działce nr ew. 279/2 w miejscowości Żarnowiec"
".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Slusarczyk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach92. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.pdf (192629 B)2014-08-19
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Gminy Jedlicze, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, miejscowość Potok na działkach o nr ew. 1254/2,1255,1259,1260".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r.96.Obwieszczenie-RDOS w Rzeszowie.pdf (2040992 B)2014-08-25
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego97. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania administracyjnego.pdf (247400 B)2014-08-26
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowie farmy fotowoltaicznej „Jedlicze” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach nr ew. 1324, 1332/1, 1333, 1334 i 1336 w miejscowości Jedlicze"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania101. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania.pdf (253675 B)2014-09-10
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 września 2014 r. dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej Moderówka 2 wraz z infrastrukturą towarzysząca zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ew. 2000 w Moderówce”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.20.2014.MT111. Obwieszczenie RGK.6220.20.2014.MT.pdf (613650 B)2014-10-06
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 października 2014 r. dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Żarnowiec” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działkach o nr ew.: 256, 258, 259, 260, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 312, 313, 240, 231, 230 w miejscowości Żarnowiec”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.16.2014.MT112. Obwieszczenie RGK.6220.16.2014.MT.pdf (601324 B)2014-10-09
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 7 października 2014 r. dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Potok".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego113. Obwieszczenie RGK.6220.25.2014.MT.pdf (683206 B)2014-10-13
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 13 października 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej do wytwarzania konstrukcji stalowych wyposażonej w suwnice wraz z przyłączami wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej.”

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
117. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie117. Obwieszczenie RDOS.pdf (1018307 B)2014-10-30
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania w dniu 23 października 2014 r. postanowienia, w którym wyrażono stanowisko że realizacja przedsięwzięcia pn. „ poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.20.2014.MT119. Obwieszczenie.pdf (697823 B)2014-11-04
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 listopada 2014 r. o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej „Żarnowiec” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działkach o nr ew.: 256, 258, 259, 260, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 312, 313, 240, 231, 230 w miejscowości Żarnowiec”

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.24.2014.MT120. Obwieszczenie.pdf (632725 B)2014-11-04
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 listopada 2014 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej Moderówka 2 wraz z infrastrukturą towarzysząca zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ew. 2000 w Moderówce”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Zawiadomienie121. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania.pdf (985228 B)2014-11-05
OpisZawiadomienie o wszczęciu postepowania i ogłoszenie o rozprawie administracyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosku Rafinerii Jedlicze S.A. w Jedliczu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu do rzeki Jasiołki w km 18+940 w m. Jedlicze.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Potok.124. Obwieszczenie z dnia 6.11.2014r..pdf (240066 B)2014-11-07
OpisObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Potok.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie RGK.6220.19.2014.MT125. Obwieszczenie RGK.6220.19.2014.MT.pdf (586372 B)2014-11-13
OpisObwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2014 r. postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Jaszczew”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 128. Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014r..pdf (217130 B)2014-11-24
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21 listopada 2014 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Żarnowiec” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działkach o nr ew.: 256, 258, 259, 260, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 312, 313, 240, 231, 230 w miejscowości Żarnowiec”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie RDOS129. Obwieszczenie RDOS.pdf (1002301 B)2014-12-01
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2014 r. dotyczące postepowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez Ukrainę polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.24.2014.MT130. Obwieszczenie RGK.6220.24.2014.MT.pdf (733848 B)2014-12-03
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 2 grudnia 2014 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:” Budowie farmy fotowoltaicznej Moderówka 2 wraz z infrastrukturą towarzysząca zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ew. 2000 w Moderówce”

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.16.2014.MT131. Obwieszczenie RGK.6220.16.2014.MT.pdf (594823 B)2014-12-03
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 grudnia 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:” Zmiana koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Potok.”

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.19.2014.MT132. Obwieszczenie RGK.6220.19.2014.MT.pdf (703612 B)2014-12-05
OpisObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Jaszczew” .

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Jaszczew”. 137. Obwieszczenie - PGNiG - Decyzja.pdf (204476 B)2014-12-30
OpisObwieszczenie o wydaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Jaszczew”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Obwieszczenie RGK.6220.24.2014.MTObwieszczenie RGK.6220.24.2014.MT.pdf (400051 B)2015-01-12
OpisObwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Moderówka 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ew. 2000 w miejscowości Moderówka".


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RDOŚObwieszczenie RDOS.pdf (1123846 B)2015-02-02
OpisObwieszczenie RDOŚ z Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2015 r. dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.4.2015.MT8. Obwieszczenie RGK.6220.4.2015.MT.pdf (682474 B)2015-02-12
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 12 lutego 2015 r. dotyczące wszczęcia na wniosek PRO-STEEL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Punkt zbierania złomu, surowców wtórnych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RGK.6220.25.2014.MT10. Obwieszczenie RGK.6220.25.2014.MT.pdf (693117 B)2015-03-03
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 marca 2015 r. znak: RGK.6220.25.2014.MT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjnej do wytwarzania konstrukcji stalowych wyposażonej w suwnice wraz z przyłączami wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RDOS12. Obwieszczenie RDOS.pdf (1124165 B)2015-03-05
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. znak: WOOŚ.442.7.2014.AW-148 dot. przekazania przez stronę ukraińską dokumentu stanowiącego część Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postepowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej przez Ukrainę realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 20 marca 2015 r.Obwieszczenie RDOS z dnia 20 marca 2015 r..pdf (1163606 B)2015-03-25
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 marca 2015 r. znak: WOOŚ.442.7.2014.AW-163 dot. przekazania przez stronę ukraińską dokumentu stanowiącego całość Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postepowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej przez Ukrainę realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Monika Trybus
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego20150415143613724.pdf (223295 B)2015-04-15
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi gminnej nr G114655R" w Moderówce.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko20150424115620646.pdf (235904 B)2015-04-24
OpisObwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej "Jedlicze" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr ew.:1324,1332/1 1333, 134 i 1336 w miejscowości Jedlicze"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedlicze za rok 2014. analiza30-04-2015.pdf (5642369 B)2015-04-30
OpisAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedlicze za rok 2014.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 20150507121330411.pdf (222971 B)2015-05-07
OpisObwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G114655R w Moderówce".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 55/92 20150514092905240.pdf (274768 B)2015-05-14
OpisObwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 55/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża "Jaszczew", położonego na terenie miasta i gminy Jedlicze oraz gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Sławomir Marek-Brodziński
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr G114655R w Moderówce20150522122135768.pdf (214760 B)2015-05-22
OpisObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr G114655R w Moderówce

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 20150526111259452.pdf (238942 B)2015-05-26
OpisObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej "Jedlicze" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 1324, 1332/1, 1333, 1334 i 1336 w miejscowości Jedlicze.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr G114655R w Moderówce 20150611130347095.pdf (227545 B)2015-06-11
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr G114655R w Moderówce

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania złomu, surowców wtórnych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego"20150623130543252.pdf (233459 B)2015-06-23
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania złomu, surowców wtórnych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Mariusz Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Potok", położonego na terenie miasta i gminy Jedlicze oraz miasta Krosna w województwie20150702155500972.pdf (267033 B)2015-07-02
OpisObwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Potok", położonego na terenie miasta i gminy Jedlicze oraz miasta Krosna w województwie podkarpackim.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Sławomir Marek-Brodziński
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej "Jedlicze" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.20150703113308344.pdf (238350 B)2015-07-03
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej "Jedlicze" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Monika Trybus
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «