Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Inne ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące gospodarki przestrzennej
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenugminy Jedlicze dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGMINA JEDLICZE - ECO 12.pdf (439292 B)2008-03-13
OpisOpracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenugminy Jedlicze dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Barbara Gołębiowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Barbara Gołębiowska
ObwieszczenieOBWIESZCZENIE SKAN.pdf (217429 B)2014-10-14
OpisObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze IV" w mieście Jedlicze
Obwieszczenieskan__2014_12_16_10_17_05_937.pdf (262200 B)2014-12-16
OpisOBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze (część I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowiskoPrognoza oddzialywania na srodowisko.pdf (1943394 B)2014-12-17
OpisZmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze- Prognoza oddziaływania na środowisko
prognoza oddziaływania na środowisko - zał. graf. nr 1Prognoza oddzialywania na srodowisko - zal. graf.- 1 -polozenie i system przyrodniczy.jpg (5923137 B)2014-12-17
Opisprognoza oddziaływania na środowisko - zał. graf. nr 1 - położenie i system przyrodniczy
prognoza oddziaływania na środowisko - zał. graf. nr 22014-12-17
Opisprognoza oddziaływania na środowisko - zał. graf. nr 2


PLIK PROGNOZY DO POBRANIA
Projekt uchwałyProjekt uchwaly.doc (31232 B)2014-12-17
OpisProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i gminy Jedlicze (część I)
załącznik nr 1 do projektu uchwałyUwarunkowania - zal. nr 1.pdf (237822 B)2014-12-17
OpisUwarunkowania sporządzone dla terenu objętego zmianą Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze (część I)
/załącznik nr 1/ wraz z załącznikami graficznymi 1 i 2.
Uwarunkowania - zał. nr 12014-12-17
OpisPLIK UWARUNKOWAŃ DO POBRANIA
Uwarunkowania- zał. graf 22014-12-17
OpisPLIK UWARUNKOWAŃ DO POBRANIA
załącznik nr 2 do projektu uchwałyUstalenia Studium wraz ze zmiana.pdf (1666646 B)2014-12-18
Opisjednolity tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gminy Jedlicze - USTALENIA STUDIUM wraz ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze (część I).
załącznik nr 3 do projektu uchwały2014-12-18
OpisRYSUNEK JEDNOLITY SUiKZP MiG DO POBRANIA
załącznik nr 4 do projektu uchwałyUzasadnienie i synteza ustalen zmiany SUiKZP MiG Jedlicze.pdf (281663 B)2014-12-18
Opisuzasadnienie i synteza ustaleń zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze (część I)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze20150327113426835.pdf (266858 B)2015-04-02
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Barbara Gołębiowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «