Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Budżet

2009 rok
UCHWAŁA Nr XLVI/233/2008Uchw Nr XLVI 233 2008.doc (29184 B)2009-01-06
OpisUCHWAŁA Nr XLVI/233/2008 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok
Wprowadzenie wprowadzenie.doc (23040 B)2009-01-06
OpisWprowadzenie do budżetu Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowejdochody zal 1.xls (64512 B)2009-01-06
OpisDochody budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Załaczniki Nr 2 i 3 do uchwały budżetowejzal 2 i 3.xls (51200 B)2009-01-06
OpisDochody budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowejzal 4.xls (18432 B)2009-01-06
OpisPrzychody i rozchody Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowejzal 5.xls (141824 B)2009-01-06
OpisWydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2009 r.według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowejzal 6.xls (43520 B)2009-01-06
OpisWydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowejzal 7.xls (16896 B)2009-01-06
OpisPlan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jedliczu na 2009 rok
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowejzal 8.xls (62976 B)2009-01-06
OpisPlan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 r.
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowejzal 9.xls (22528 B)2009-01-06
OpisWydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 rok
Załaczniki 10 i 11 do uchwały budżetowejzal 10 11.xls (74752 B)2009-01-06
OpisPlany dochodów i wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach, wg. działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej na 2009 rok
Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowejzal 12.xls (21504 B)2009-01-06
OpisDotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego
Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowejzal 13.xls (24576 B)2009-01-06
OpisPlanowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2009 rok
Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowejzal 14.doc (124928 B)2009-01-06
OpisUzasadnienie do załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy Jedlicze na 2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”
Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowejzal 15.doc (269312 B)2009-01-06
OpisUzasadnienie do załącznika Nr 5 „Wydatki budżetu gminy na 2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”
ZARZĄDZENIE Nr 6/2009zarz.6.doc (26112 B)2009-01-13
OpisZARZĄDZENIE Nr 6/2009
BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2009zarz.6 zal.1.xls (19456 B)2009-01-13
OpisZałącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Jedlicze
Nr 6/2009
z dnia 6 stycznia 2009r.
Uchwała Nr XLVII/241/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.uchw Nr XLVII 241 2009 z dnia 20 stycznia 2009r.doc (26112 B)2009-01-28
OpisUchwała Nr XLVII/241/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/241/2009 z dania 20 stycznia 2009 r.zal1 do uchw Nr XLVII 241 2009 r.xls (41984 B)2009-01-28
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/241/2009 z dania 20 stycznia 2009 r.
Uchwała Nr XLVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 lutego 2009 r.Uchwala Nr XLVIII 259 2009 .doc (35840 B)2009-03-02
OpisUchwała Nr XLVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
Załącznik nr 1, 2 do Uchwały Nr XLVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 lutego 2009 rokuzal 1 2 do uchwaly nr XLVIII 259 2009 (59904 B)2009-03-02
OpisZałącznik nr 1, 2 do Uchwały Nr XLVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedllicze na 2009 rok.
ZARZĄDZENIE NR 50/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 lutego 2009 r.zarzadzenie nr 50 2009.doc (29184 B)2009-03-02
OpisZARZĄDZENIE NR 50/2009
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 50/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 lutego 2009 r.zalacznik 1do zarzadzenia nr 50 2009.xls (58880 B)2009-03-02
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 50/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 60/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 marca 2009 r.zarzadzenie nr 60 2009.doc (29696 B)2009-03-13
OpisZARZĄDZENIE NR 60/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 marca 2009 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 60/2009 z dnia 5 marca 2009 r.zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 60 2009 .xls (56320 B)2009-03-13
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 60/2009 z dnia
5 marca 2009 r.
UCHWAŁA NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. Uchwala Nr XLIX 263 2009.doc (44544 B)2009-03-20
OpisUCHWAŁA NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.Zalaczniki do uchwaly nr XLIX 263 2009 (55296 B)2009-03-20
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XLIX/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
Zarządzenie nr 74/2009 w sprawie zmian w budżeciezarz74_09.doc (30208 B)2009-03-26
OpisZarządzenie nr 74/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załączniki do zarządzenia Nr 74/2009zarz 74_09 za.xls (102400 B)2009-03-26
OpisZałączniki Nr 1, 2, 3, 4 do zarządzenia Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 86/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 31 marca 2009 r.zarz.86_09.doc (29184 B)2009-04-07
OpisZARZĄDZENIE NR 86/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załączniki do zarządzenia 86/2009zarz 86_09 zal12.xls (55808 B)2009-04-07
OpisZałączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 86/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Uchwała Nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 marca 2009 r.Uchwala Nr L 270 2009 .doc (30208 B)2009-04-08
OpisUchwała Nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
Załącznik do Uchwały Nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 marca 2009 r.Zalacznik do uchwaly Nr L 270 2009 .xls (48640 B)2009-04-08
OpisZałącznik do Uchwały Nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 90/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 kwietnia 2009 r.zarzadzenie nr 90 2009.doc (30208 B)2009-04-14
OpisZARZĄDZENIE NR 90/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 90/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 kwietnia 2009 r.zalacznik do zarzadzenia nr 90 2009.xls (89088 B)2009-04-14
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 90/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LI/274/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r.Uchwala nr LI 274 2009.doc (36352 B)2009-04-21
OpisUCHWAŁA NR LI/274/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlcize na 2009 rok
Załącznik do Uchwały nr LI/274/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. zalacznik do uchwaly nr LI 274 2009.xls (47104 B)2009-04-21
OpisZałącznik do Uchwały nr LI/274/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 96/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2009 r.Zarzadzenie Nr 96 2009.doc (29184 B)2009-04-22
OpisZARZĄDZENIE NR 96/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 96/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2009 r.Zalancznik do Zarzadzenia Nr 96 2009.xls (41984 B)2009-04-22
OpisZałącznik do ZARZĄDZENIA NR 96/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 102/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 kwietnia 2009 r.Zarzadzenie nr 102 2009.doc (29696 B)2009-04-27
OpisZARZĄDZENIE NR 102/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZałącznikI do ZARZĄDZENIA NR 102/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 kwietnia 2009 r.zalaczniki do zarzadzenia nr 102 .xls (60416 B)2009-04-27
OpisZałącznikI do ZARZĄDZENIA NR 102/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2009 r.zarzadzenie nr 108 2009.doc (29184 B)2009-05-06
OpisZarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2009 r.zalancznik do zarzadzenia nr 108 2009.xls (35328 B)2009-05-06
OpisZałącznik do Zarządzenia Nr 108/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LII/278/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r.Uchwala Nr LII 278 2009.doc (34304 B)2009-05-07
OpisUCHWAŁA NR LII/278/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załączniki do Uchwały Nr LII/278/2009 Rady Mejskiej w Jedliczu z dnia 4 maja 2009 r.Zalaczniki do Uchwaly Nr LII 278 2009.xls (73216 B)2009-05-07
OpisZałączniki do Uchwały Nr LII/278/2009 Rady Mejskiej w Jedliczu z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 11 maja 2009 r. zarz 115 zal 1.xls (53248 B)2009-05-15
OpisZałącznik do Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 11 maja 2009 r.zarz115.doc (29184 B)2009-05-15
OpisZarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LIII/281/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r.uchwala LIII 281 2009 .doc (34816 B)2009-05-20
OpisUCHWAŁA NR LIII/281/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
załącznik do uchwały nr LIII/281/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2009 r.zalacznik do uch LIII 281 2009 .xls (40960 B)2009-05-20
Opiszałącznik do uchwały nr LIII/281/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 125/2009zarzadzenie nr 125 2009 .doc (30208 B)2009-05-26
OpisZARZĄDZENIE NR 125/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załączniki do Zarządzenia Nr 125/2009 zalaczniki do zarz nr 125 2009 .xls (90624 B)2009-05-26
OpisZałączniki do Zarządzenia Nr 125/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LIV/289/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r.Uchwala LIV 289 2009.doc (35840 B)2009-05-27
OpisUCHWAŁA NR LIV/289/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
Załączniki do Uchwały Nr LIV/289/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r.zalanczniki do uch LIV 298 2009.xls (50688 B)2009-05-27
OpisZałączniki do Uchwały Nr LIV/289/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
ZARZĄDZENIE NR 131/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 maja 2009 r.Zarzadzenie nr 131 2009 .doc (29184 B)2009-06-01
OpisZARZĄDZENIE NR 131/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 26 maja 2009 r.Zalacznik do zarz nr 131.xls (36864 B)2009-06-01
OpisZałącznik do Zarządzenia Nr 131/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Zarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 czerwca 2009 r.zarzadzenie 137 2009 .doc (30208 B)2009-06-10
OpisZarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 czerwca 2009 r.zalaczniki do zarzadzenie nr 137 2009.xls (92160 B)2009-06-10
OpisZałącznik do Zarządzenia Nr 137/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Uchwala nr LV 294 2009.doc (36352 B)2009-06-16
OpisUCHWAŁA NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r.Zalaczniki do uchwaly nr LV 294 2009.xls (54784 B)2009-06-16
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LV/294/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
Zarządzenie nr 143/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17 czerwca 2009 r.Zarzadzenie nr 143 2009 .doc (25088 B)2009-06-23
OpisZarządzenie nr 143/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załączniki do Zarządzenia Nr 143/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17 czerwca 2009 r.zalaczniki do zarzadzenia nr 143 2009.xls (36352 B)2009-06-23
OpisZałączniki do Zarządzenia nr 143/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Zarządzenie Nr 148/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 czerwca 2009 r. zrzadzenie nr 148 2009 .doc (29184 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 148/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załączniki do Zarządzenia Nr 148/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 czewrcaZalaczniki do zarz nr 148 2009.xls (36352 B)2009-07-01
OpisZałączniki do Zarządzenia Nr 148/2009 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LVI/309/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. uchwala Nr LVI 309 2009.doc (34304 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/309/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LVI/309/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. zalaczniki do uchwaly nr LVI 309 2009 .xls (61952 B)2009-07-02
OpisUCHWAŁA NR LVI/309/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 163/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 lipca 2009 r.zarz163 .doc (29696 B)2009-07-10
OpisZARZĄDZENIE NR 163/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 163/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 lipca 2009 r.zarz zal 163.xls (58880 B)2009-07-10
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 163/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia
6 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Uchwala Nr LVII 312 2009 .doc (27648 B)2009-07-13
OpisUCHWAŁA NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r.Zalaczniki do Uchwaly Nr LVII 312 2009 .xls (84992 B)2009-07-13
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LVII/312/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 167/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 lipca 2009 r.zarzadzenie nr 167 2009.doc (25088 B)2009-07-20
OpisZARZĄDZENIE NR 167/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 167/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 lipca 2009 r.zarz zal 167.xls (59904 B)2009-07-20
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 167/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.uch LVIII 316 2009.doc (36864 B)2009-07-30
OpisUCHWAŁA NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r.uch 316 zalaczniki.xls (53248 B)2009-07-30
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LVIII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r.uchwala nr LIX 322 2009 .doc (34304 B)2009-08-04
OpisUCHWAŁA NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r.zal uch LIX 322 2009 .xls (46080 B)2009-08-04
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LIX/322/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 188/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2009 r.zarz 188 2009 .doc (29696 B)2009-08-04
OpisZARZĄDZENIE NR 188/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 188/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2009 r.zal zarz 188 2009.xls (58880 B)2009-08-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 188/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.uchwala Nr LX 325 2009.doc (29184 B)2009-08-18
OpisUCHWAŁA NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI NR UCHWAŁY NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly Nr LX 325 2009.xls (55296 B)2009-08-18
OpisZAŁĄCZNIKI NR UCHWAŁY NR LX/325/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 192/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 17 sierpnia 2009 r.zarzadzenie nr 192 2009 .doc (29184 B)2009-08-19
OpisZARZĄDZENIE NR 192/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 192/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 17 sierpnia 2009 r.zalaczniki do zarz nr 192 2009 .xls (45568 B)2009-08-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 192/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 198/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2009 r.zarzadzenie nr 198 2009 .doc (30720 B)2009-09-02
OpisZARZĄDZENIE NR 198/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 198/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2009 r.zaloczniki do zarzadzenia 198 2009.xls (97792 B)2009-09-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 198/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.Uchwala Nr LXI 329 2009.doc (31744 B)2009-09-02
OpisUCHWAŁA NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r.zalaczniki do uch Nr LXI 329 2009 .xls (72704 B)2009-09-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 205/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 września 2009 r.zarzadzenie nr 205 2009.doc (29696 B)2009-09-14
OpisZARZĄDZENIE NR 205/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 205/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 września 2009 r.zalaczniki do zarz 205 2009.xls (72192 B)2009-09-14
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 205/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 207/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 września 2009 r.zarzadzenie 207 2009.doc (29184 B)2009-09-15
OpisZARZĄDZENIE NR 207/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 207/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 września 2009 r.zalaczniki do zarz 207 2009.xls (35328 B)2009-09-15
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 207/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 209/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 września 2009 r.zarzadzenie 209 2009.doc (29184 B)2009-09-15
OpisZARZĄDZENIE NR 209/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 209/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 września 2009 r.zalaczniki do zarz 209.xls (35328 B)2009-09-15
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 209/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r.Uchwala nr LXIV 333 2009.doc (38400 B)2009-09-23
OpisUCHWAŁA NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r.zalaczniki do uch nr LXIV 333 2009.xls (84480 B)2009-09-23
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIV/333/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE Nr 212/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.zarzadzenie 212 2009.doc (29184 B)2009-09-25
OpisZARZĄDZENIE Nr 212/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 212/2009 z dnia 18 września 2009r.zalacznik do zarzadzenia nr 212 2009.xls (32256 B)2009-09-25
OpisZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 212/2009 z dnia 18 września 2009r.
ZARZĄDZENIE NR 217/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 września 2009 r.zarzadzenie nr 217 2009.doc (29696 B)2009-10-08
OpisZARZĄDZENIE NR 217/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 217/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 września 2009 r.zalaczniki do zarz 217 2009.xls (50688 B)2009-10-08
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 217/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 223/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 9 października 2009 r.Zarzadzenie Nr 223 2009.doc (30208 B)2009-10-19
OpisZARZĄDZENIE NR 223/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 223/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 9 października 2009 r.zalaczniki do zarz 223 2009.xls (100352 B)2009-10-19
Opis ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 223/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia
9 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.uchwala Nr LXV 338 2008 .doc (29184 B)2009-10-20
OpisUCHWAŁA NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r.zalaczniki do uch Nr LVX 338 2009.xls (57856 B)2009-10-20
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r.uchwala nr LXVI 340 2009 .doc (29696 B)2009-10-26
OpisUCHWAŁA NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października 2009 r.zalaczniki do uch nr LXVI 340 2009 .xls (53760 B)2009-10-26
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 21 października
2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 229/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 paździenika 2009 r.zarzadzenie nr 229 2009.doc (29696 B)2009-11-03
OpisZARZĄDZENIE NR 229/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 paździenika 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r.Uchwala Nr LXVII 343 2009.doc (28672 B)2009-11-05
OpisUCHWAŁA NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r.zalaczniki do uch nr LXVII 343 2009 .xls (55296 B)2009-11-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 238/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 listopada 2009 r.zarzadzenie nr 238 2009 .doc (30208 B)2009-11-17
OpisZARZĄDZENIE NR 238/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 238/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 listopada 2009 r.zalaczniki do zarz nr 238 2009.xls (113664 B)2009-11-17
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 238/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.uchwala nr LXVIII 345 2009 .doc (35840 B)2009-11-25
OpisUCHWAŁA NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXVIII 345 2009 .xls (65024 B)2009-11-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXVIII/345/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 261/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 listopada 2009 r.zarzadzenie nr 261 2009.doc (30720 B)2009-12-01
OpisZARZĄDZENIE NR 261/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 261/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 listopada 2009 r.zalaczniki do zarz nr 261 2009 .xls (105984 B)2009-12-01
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 261/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 266/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 listopada 2009 r. zarzadzenie nr 266 2009 .doc (29184 B)2009-12-04
OpisZARZĄDZENIE NR 266/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 266/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 listopada 2009 r. zalaczniki do zarz nr 266 2009 .xls (49152 B)2009-12-04
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 266/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.uchwala Nr LXIX 354 2009 .doc (28672 B)2009-12-07
OpisUCHWAŁA NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXIX 354 2009.xls (49664 B)2009-12-07
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXIX/354/2009 RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 274/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 grudnia 2009 r.zarzadzenie nr 274 2009 .doc (29696 B)2009-12-11
OpisZARZĄDZENIE NR 274/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 274/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarz nr 274 2009 .xls (82944 B)2009-12-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 274/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r.uchwala nr LXX 357 2009.doc (27648 B)2009-12-16
OpisUCHWAŁA NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r.zalaczniki do uch nr LXX 357 2009 .xls (45056 B)2009-12-16
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXX/357/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
UCHWAŁA NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r.Uchwala nr LXXI 360 2009.doc (33792 B)2009-12-16
OpisUCHWAŁA NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXI 360 2009 .xls (31232 B)2009-12-16
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXI/360/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 280/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 14 grudnia 2009 r.zarzadzenie nr 280 2009 .doc (29184 B)2009-12-21
OpisZARZĄDZENIE NR 280/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 280/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 14 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarz nr 280 2008 .xls (46080 B)2009-12-21
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 280/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZADZENIE NR 287/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 grudnia 2009 r.zarzadzenie nr 287 2009 .doc (30720 B)2009-12-23
OpisZARZADZENIE NR 287/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZADZENIA NR 287/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarz 287 2009 .xls (98304 B)2009-12-23
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZADZENIA NR 287/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 294/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 28 grudnia 2009 r.zarzadzenie nr 294 2009 .doc (30720 B)2010-01-04
OpisZARZĄDZENIE NR 294/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 294/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 28 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarz nr 294 2009 .xls (103424 B)2010-01-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 294/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
UCHWAŁA NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.uchwala nrLXXII 365 2009.doc (31744 B)2010-01-06
OpisUCHWAŁA NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r.zalaczniki do uchwaly nr LXXII 365 2009.xls (55296 B)2010-01-06
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR LXXII/365/2009 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 296/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2009 r.zarzadzenie nr 296 2009 .doc (29696 B)2010-01-08
OpisZARZĄDZENIE NR 296/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 296/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarz 296 2009.xls (59392 B)2010-01-08
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 296/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 299/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r.zarzadzenie nr 299 2009 .doc (29184 B)2010-01-08
Opis ZARZĄDZENIE NR 299/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 299/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarz 299 2009.xls (42496 B)2010-01-08
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 299/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR 303/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r.zarzadzenie 303 2009 .doc (22528 B)2010-01-29
OpisZARZĄDZENIE NR 303/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 303/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r.zalaczniki do zarzadzenia nr 303 2009.xls (50176 B)2010-01-29
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 303/2009 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2009 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «