Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Budżet

2011 rok
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na 2011 rokprojekt budzetu 2011.pdf (1707993 B)2010-12-16
Opis
2010-12-16
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018WPF_2011.pdf (1547217 B)2010-12-21
OpisOpinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018.
2010-12-21
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
UCHWAŁA NR IV/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r.Uchwala na 2011 z dnia 29 grudnia 2010 .pdf (911949 B)2011-01-05
OpisUCHWAŁA NR IV/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2011
2011-01-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 3 stycznia 2011 r.zarzadzenie nr 1 2011 z dnia 3 stycznia 2011 .doc (29696 B)2011-01-11
OpisZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 3 stycznia 2011 r. zalacznik do zarz 1 2011 z dnia 3 stycznia 2011 .xls (56320 B)2011-01-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-01-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r. uchwala nr V 24 2011 z dnia 11 stycznia 2011 .doc (36864 B)2011-01-18
Opis UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r. zalacznik do Uchwaly V 24 2011 .xls (40448 B)2011-01-18
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-01-18
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 stycznia 2011 r.zarzadzenie nr 8 2011 z dnia 13 stycznia 2011 .doc (29184 B)2011-01-20
OpisZARZĄDZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 8/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 stycznia 2011 r.zalacznik do zarzadzenia nr 8 2011 z dnia 13 stycznia 2011 .xls (35328 B)2011-01-20
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 8/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-01-20
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 20 stycznia 2011 r.zarzadzenie nr 11 2011 z dnia 20 stycznia 2010 .doc (29184 B)2011-01-28
OpisZARZĄDZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 11/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 20 stycznia 2011 r. zalacznik do zarz 11 2011 z dnia 20 stycznia 2011 .xls (36352 B)2011-01-28
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 11/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-01-28
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r.uchwala nr VI 25 2011 .doc (38912 B)2011-02-02
OpisUCHWAŁA NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. zalaczniki do uchwaly nr VI 25 2011.xls (58880 B)2011-02-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VI/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-02-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 stycznia 2011 r.zarzadzenie 12 2011 z dnia 25 stycznia 2011 .doc (30208 B)2011-02-15
OpisZARZĄDZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 12/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 stycznia 2011 r. zalacznik do zarzAdzenia nr 122011 z dnia 25 stycznia 2011 .xls (51200 B)2011-02-15
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 12/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Jedlicze na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. uchwala nr VII 31 2011 .doc (31232 B)2011-02-17
OpisUCHWAŁA NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na lata 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r.zalaczniki do Uchwaly VII 31 2011.xls (51712 B)2011-02-17
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na lata 2011 rok
2011-02-17
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 lutego 2011 r.zarzadzenie nr 28 2011 z dnia 21 lutego 2011 .doc (29184 B)2011-02-25
OpisZARZĄDZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżwcie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 28/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 lutego 2011 r.zalacznik do zarzadzenia nr 28 2011 z dnia 21 lutego 2011 .xls (49664 B)2011-02-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 28/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżwcie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-02-25
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r.uchwala nr VIII 39 2011 .doc (32768 B)2011-03-11
OpisUCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VIII/39/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r.zalaczniki do uchwaly nr VIII 39 2011 .xls (65024 B)2011-03-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR VIII/39/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 marca 2011 r.zarzadzenie nr 53 2011 z dnia 8 marca 2011 .doc (30208 B)2011-03-18
OpisZARZĄDZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 53/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 marca 2011 r.zalaczniki do zarzadzenia nr 53 2011 z dnia 8 marca 2011 .xls (96256 B)2011-03-18
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 53/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-03-18
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 marca 2011 r.zarzadzenie nr 62 2011 z dnia 18 03 2011 .doc (30208 B)2011-03-24
OpisZARZĄDZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 62/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 marca 2011 r. zalaczniki do zarzadzenia nr 62 2011 z dnia 18 03 2011 .xls (92672 B)2011-03-24
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 62/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r
2011-03-24
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. uchwala nr IX 53 2011 .doc (34816 B)2011-04-04
OpisUCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r.zalaczniki do Uchwaly IX 53 2011.xls (67584 B)2011-04-04
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 marca 2011 r.zarzadzenie nr 65 2011 z dnia 29 03 2011.doc (29184 B)2011-04-05
OpisZARZĄDZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 65/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 marca 2011 r.zalaczniki do zarz 65 2011 z dnia 29 03 2011.xls (65024 B)2011-04-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 65/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-04-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 marca 2011 r. zarzadzenie 68 2011 z dnia 31 03 2011 .doc (29184 B)2011-04-12
OpisZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 68/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 marca 2011 r.zalacznik do zarzadzenia nr 68 2011 z dnia 31 marca 2011.xls (36352 B)2011-04-12
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 68/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-04-12
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 80/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 kwietnia 2011 r.zarz adzenie nr 80 2011 z dnia 11 04 2011 .doc (30208 B)2011-04-15
OpisZARZĄDZENIE NR 80/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 80/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zalaczniki do zarz 80 2011 z dnia 11 04 2011 .xls (75264 B)2011-04-15
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 80/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-04-15
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 87/2011 BURMISTRZ GMINY JEDLICZE z dnia 18 kwietnia 2011 r.zarzadzenie nr 87 2011 z dnia 18 kwietnia 2011 .doc (26624 B)2011-04-22
OpisZARZĄDZENIE NR 87/2011 BURMISTRZ GMINY JEDLICZE z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 87/2011 BURMISTRZ GMINY JEDLICZE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zal do zarz nr 87 2011 z dnia 18 04 2011.xls (85504 B)2011-04-22
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 87/2011 BURMISTRZ GMINY JEDLICZE z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
UCHWAŁA NR X/57/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r.uchwala nr X 57 2011 z dnia 27 04 2011 .doc (30720 B)2011-05-02
OpisUCHWAŁA NR X/57/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gmniny Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR X/57/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 rzalaczniki do Uchwaly X 57 2011 z dnia 27 04 2011 .xls (72192 B)2011-05-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR X/57/2011 RADY MIEJSIEJ W JEDLICZU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gmniny Jedlicze na 2011 rok
2011-05-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 95/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 kwietnia 2011 r.zarz 95 2011 z dnia 29 04 2011 .doc (29696 B)2011-05-05
OpisZARZĄDZENIE NR 95/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 95/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 kwietnia 2011 r.zaliczniki do zarz 95 2011 z dnia 29 04 2011 .xls (36352 B)2011-05-05
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 95/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-05-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 100/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 maja 2011 r.zarzadzenie 100 2011 z dnia 4 maja 2011 .doc (29184 B)2011-05-11
OpisZARZĄDZENIE NR 100/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 100/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 maja 2011 r.zal do zarz nr 100 2011 z dnia 4 maja 2011 .xls (37376 B)2011-05-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 100/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 104/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 maja 2011 r. zarzadzenie nr 104 2011 z dnia 5 maja 2011 .doc (29696 B)2011-05-11
Opis ZARZĄDZENIE NR 104/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 104/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 maja 2011 r.zlaczniki do zarz nr 104 2011 z dnia 5 maja 2011 .xls (57856 B)2011-05-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 104/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-05-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 110/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 maja 2011 r.zarz 110 2011 z dnia 12 05 2011 .doc (29696 B)2011-05-19
OpisZARZĄDZENIE NR 110/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 110/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 maja 2011 r.zalaczniki do zarza 110 2011 z dnia 12 05 2011 .xls (39424 B)2011-05-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 110/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-05-19
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 116/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 maja 2011 r.zarzarzadzenie nr 116 2011 z dnia 19 maja 2011 .doc (26112 B)2011-05-27
OpisZARZĄDZENIE NR 116/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 116/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 maja 2011 r. zalacznik nr 116 2011 z dnia 19 maja 2011 .xls (94720 B)2011-05-27
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 116/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-05-27
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.uchwala nr XI 69 2011 z dnia 26 maja 2011 .doc (30720 B)2011-06-02
OpisUCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r.zazlczniki do uchwaly nr XI 69 2011 z dnia 26 maja 2011 .xls (71680 B)2011-06-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-06-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZNIE NR 126/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 maja 2011 r.zarzadzenie nr 126 2011 z dnia 31 maja 2011 .doc (29184 B)2011-06-03
OpisZARZĄDZNIE NR 126/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 126/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 maja 2011 r. zalaczniki do zarzadzenia nr 126 2011 z dnia 31 maja 2011 .xls (36864 B)2011-06-03
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 126/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-06-03
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 136/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 czerwca 2011 r.zarzadzenie nr 136 2011 z dnia 6 czerwca 2011 .doc (29696 B)2011-06-13
OpisZARZĄDZENIE NR 136/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 136/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 czerwca 2011 r. zalaczniki do zarz 136 2011 z dnia 6 czerwca 2011 .xls (36352 B)2011-06-13
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 136/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-06-13
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 146/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 czerwca 2011 r.zarzadzenie nr 146 2011 z dnia 22 06 2011.doc (29184 B)2011-06-28
OpisZARZĄDZENIE NR 146/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 146/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 czerwca 2011 r. zalaczniki do zarz 146 2011 z dnia 22 06 2011.xls (37376 B)2011-06-28
Opis ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 146/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
UCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. Uchwala nr XII 75 2011 z dnia 21 06 2011 .doc (29696 B)2011-06-28
OpisUCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. zalaczniki do Uchwaly nr XII 75 2011 z dnia 21 06 2011 .xls (57856 B)2011-06-28
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-06-28
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 146 a/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 czerwca 2011 r.zarzadzenie 146 a z dnia 24 czerwca 2011 .doc (29696 B)2011-06-29
OpisZARZĄDZENIE NR 146 a/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 146 a/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 czerwca 2011 r. zalaczniki do zarz 146 a 2011 z dnia 24 06 2011.xls (35328 B)2011-06-29
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 146 a/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZARZĄDZENE NR 150/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 czerwca 2011 r. zarzadzenie nr 150 2011 z dnia 27 06 2011 .doc (29184 B)2011-06-29
Opis ZARZĄDZENE NR 150/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENA NR 150/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 czerwca 2011 r.zarz 150 2011 z dnia 27 06 2011 .xls (35328 B)2011-06-29
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENA NR 150/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-06-29
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZADZENIE NR 153/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r.zarzadzaenie nr 153 2011 z dnia 30 czerwca 2011 .doc (29696 B)2011-07-05
OpisZARZADZENIE NR 153/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA NR 153/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r. zalaczniki do zarz 153 2011 z dnia30 czerwca 2011 .xls (77312 B)2011-07-05
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA NR 153/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-07-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 155/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r.zarzadzenie nr 155 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.doc (29696 B)2011-07-11
OpisZARZĄDZENIE NR 155/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 155/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r.zalaczniki do zarz nr 155 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r .xls (75776 B)2011-07-11
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 155/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-07-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. uchwala XIII 77 2011 z dnia 7 lipca 2011 r. .doc (28672 B)2011-07-12
OpisUCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. zalaczniki do uchwaly nr XIII 77 2011 z dnia 7 lipca 2011 .xls (57856 B)2011-07-12
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
------------------ ( B)2011-07-12
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Bik
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 162/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 lipca 2011 r.zarzadzenie 162 2011 z dnia 8 lipca 2011 .doc (29696 B)2011-07-13
OpisZARZĄDZENIE NR 162/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 162/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 lipca 2011 r.zalaczniki do zarz 162 2011 z dnia 8 lipca 2011 .xls (74752 B)2011-07-13
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 162/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 175/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 lipca 2011 r. Zarzadzenie nr 175 2011 z dnia 18 lipca 2011 .doc (30208 B)2011-07-25
OpisZARZĄDZENIE NR 175/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 175/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 lipca 2011 r.zalaczniki do zarzadzenia nr 175 2011 z dnia 18 lipca 2011 .xls (97280 B)2011-07-25
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 175/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-07-25
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 185/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2011 r. zarzadzenie nr 185 2011 z dnia 29 lipca 2011 r .doc (29696 B)2011-08-05
OpisZARZĄDZENIE NR 185/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 185/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2011 r.zalacz do zarz nr 185 2011 z dnia 29 lipca 2011 .xls (77312 B)2011-08-05
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 185/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-08-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. uchwala nr XIV 87 2011.doc (28160 B)2011-08-11
OpisUCHWAŁA NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XIV 87 2011 .xls (74240 B)2011-08-11
OpisZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
Zarządzenie Nr 202/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.zarz202.doc (29184 B)2011-08-18
OpisZarządzenie Nr 202/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
Załączniki do Zarządzenia Nr 202/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.zarz202zal.xls (58880 B)2011-08-18
OpisZałączniki do Zarządzenia Nr 202/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-08-18
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
Zarządzenie Nr 202/a//2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.zarz202a.doc (29184 B)2011-08-22
OpisZarządzenie Nr 202/a/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
Załączniki do Zarządzenia Nr 202/a/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.zarz202azal..xls (35328 B)2011-08-22
OpisZałączniki do Zarządzenia Nr 202/a/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-08-22
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Jolanta Bik
UCHWAŁA NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r.uchwala nr XV 96 2011.doc (35328 B)2011-08-31
OpisUCHWAŁA NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. zalaczniki do Uchwaly XV 96 2011 .xls (60416 B)2011-08-31
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-08-31
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZNIE NR 220/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2011 r.zarzadzenie nr 220 2011 25 08 2011.doc (29184 B)2011-09-02
OpisZARZĄDZNIE NR 220/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZNIA NR 220/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2011 r. zalaczniki do zarz nr 220 2011 25 08 2011 .xls (57344 B)2011-09-02
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZNIA NR 220/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-09-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 223/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 sierpnia 2011 r.zarzadzenie Nr 223 2011 31 08 2011 .doc (29696 B)2011-09-07
OpisZARZĄDZENIE NR 223/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 223/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 sierpnia 2011 r. zalaczniki do zarzadzenia nr 223 2011 31 08 2011 .xls (43520 B)2011-09-07
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 223/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-09-07
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 229/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 1 września 2011 r.zarzadzenie nr 229 2011 01 09 2011 .doc (29696 B)2011-09-07
OpisZARZĄDZENIE NR 229/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 229/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 1 września 2011 r.zalacznik do zarz 229 2011 01 09 2011.xls (50688 B)2011-09-07
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 229/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-09-07
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r.uchwala nr XVI 97 2011 .doc (28672 B)2011-09-13
OpisUCHWAŁA NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XVI 97 2011 .xls (47104 B)2011-09-13
OpisZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XVI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-09-13
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 235/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 września 2011 r.zarzadzenie nr 235 2011 z dnia 12 09 2011 .doc (30208 B)2011-09-15
OpisZARZĄDZENIE NR 235/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 235/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 września 2011 r. zalaczniki do zarz nr 235 2011 z dnia 12 09 2011 .xls (93696 B)2011-09-15
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 235/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-09-15
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. uchwala nr XVII 98 2011 21 09 2011 .doc (31232 B)2011-09-27
OpisUCHWAŁA NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. zalaczniki do uchwaly nr XVII 98 2011 z dnia 21 09 2011 .xls (59392 B)2011-09-27
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XVII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-09-27
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 242/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 września 2011 r. zarzadzenie nr 242 2011 z dnia 26 09 2011 .doc (29184 B)2011-10-03
OpisZARZĄDZENIE NR 242/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 242/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 września 2011 r. zalaczniki do zarz 242 2011 z dnia 26 09 2011 .xls (74240 B)2011-10-03
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 242/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-10-03
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 260/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 października 2011 r. zarzadzenie nr 260 2011 z dnia 7 10 2011.doc (30720 B)2011-10-12
OpisZARZĄDZENIE NR 260/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 października 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 260/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 października 2011 r. zalacznik do zarz nr 260 2011 z dnia 7 10 2011.xls (96256 B)2011-10-12
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 260/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 października 2011 r.
2011-10-12
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
ZARZĄDZENIE NR 263/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 października 2011 r.zarzadzenie nr 263 2011 z dnia 13 10 2011 .doc (29696 B)2011-10-20
OpisZARZĄDZENIE NR 263/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 263/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 października 2011 r. zalacz do zarz nr 263 2011 z dnia 13 10 2011 .xls (38400 B)2011-10-20
OpisZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 263/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-10-20
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r.uchwala nr XIX 101 2011 z dnia 17 10 2011 .doc (31744 B)2011-10-21
OpisUCHWAŁA NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r.zalacznik do uchwaly nr XIX 101 2011 z dnia 17 10 2011 .xls (60928 B)2011-10-21
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XIX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany w budźecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-10-21
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 270/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 października 2011 r.zarzadzenie 270 2011 z dnia 21 10 2011 .doc (29696 B)2011-10-28
OpisZARZĄDZENIE NR 270/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedllicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 270/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 października 2011 r.zalacz do zarz nr 270 2011 z dnia 21 10 2011 .xls (64000 B)2011-10-28
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 270/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedllicze na 2011 r.
2011-10-28
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.uchwala nr XX 106 2011 .doc (30208 B)2011-10-28
OpisUCHWAŁA NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r.ZaLAczniki Uchwala XX 106 2011.xls (58880 B)2011-10-28
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 275/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 października 2011 r.zarzadzenie nr 275 2011 z dnia 31 10 2011 ..doc (31232 B)2011-11-08
OpisZARZĄDZENIE NR 275/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 275/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 października 2011 r.zalaczniki do zarz 275 2011 z dnia 31 10 2011.xls (101888 B)2011-11-08
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 275/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-11-08
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZADZENIE NR 280/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 listopada 2011 r.zarzadzenie nr 280 2011 z dnia 7 listopada 2011 r..doc (25600 B)2011-11-10
OpisZARZADZENIE NR 280/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZADZENIA NR 280/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 listopada 2011 rzalaczniki do zarzadzenia 280 2011.xls (46592 B)2011-11-10
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZADZENIA NR 280/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-11-10
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 287/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 15 listopada 2011 r.zarzarzenie nr 287 2011 z dnia 15 11 2011.doc (30720 B)2011-11-22
OpisZARZĄDZENIE NR 287/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 287/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 15 listopada 2011 r.zalaczniki do zarz 287 2011 z dnia 15 11 2011.xls (97280 B)2011-11-22
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 287/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-11-22
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. uchwala XXI 119 2011.doc (33792 B)2011-12-01
Opis UCHWAŁA NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. zalaczniki do Uchwaly XXI 119 2011.xls (63488 B)2011-12-01
OpisZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 301/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 listopada 2011 r.zarzadzenie nr 301 2011 z dnia 3011 2011 r.doc (29696 B)2011-12-09
OpisZARZĄDZENIE NR 301/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 301/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 listopada 2011 r. zarzadzenie nr 301 2011 z dnia 3011 2011 r.xls (108032 B)2011-12-09
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 301/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
UCHWAŁA NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r.BIP Uchwala nr XXII 120 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.doc (37888 B)2011-12-15
OpisUCHWAŁA NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r.BIP Uchwala nr XXII 120 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.xls (64000 B)2011-12-15
Opis ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZARZADZENIE NR 305/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 grudnia 2011 r.zarzadzenie 305 2011 12 12 2011 .doc (30208 B)2011-12-19
OpisZARZADZENIE NR 305/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZADZENIA NR 305/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 grudnia 2011 r. zarzadzenie 305 2011 12 12 2011 .xls (90112 B)2011-12-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZADZENIA NR 305/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-12-19
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 313/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 grudnia 2011 r.zarzadzenie nr 313 2011 z dnia 19 grudnia 2011.doc (28672 B)2011-12-19
OpisZARZĄDZENIE NR 313/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 313/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 grudnia 2011 r.zalaczniki do zarz nr 313 2011 z dnia 19 grudnia 2011.xls (42496 B)2011-12-19
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 313/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
2011-12-19
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
ZARZĄDZENIE NR 318/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 grudnia 2011 r.zarzadzenie nr 318 2011 z dnia 21 12 2011.doc (29696 B)2011-12-27
OpisZARZĄDZENIE NR 318/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 318/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 grudnia 2011 r. zalaczniki do zarz nr 318 2011 z dnia 21 12 2011 .xls (71680 B)2011-12-27
OpisZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 318/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2011-12-27
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
UCHWAŁA NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r.uchwala nr XXV 125 2011.doc (35328 B)2012-01-05
OpisUCHWAŁA NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Jedlicze na 2011 rokzalaczniki do uchwaly nr XXV 125 2011.xls (69120 B)2012-01-05
OpisZAŁACZNIKI DO UCHWAŁY NR XXV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Jedlicze na 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 325/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2011 r.zarzadzanie nr 325 2011 z dnia 30 12 2011.doc (30208 B)2012-01-05
OpisZARZĄDZENIE NR 325/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
ZAŁACZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 325/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2011 r. zalacznik do zarz nr 325 2011 z dnia 30 12 2011.xls (68608 B)2012-01-05
OpisZAŁACZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 325/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2011 r.
2012-01-05
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Jolanta Kowalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Wioletta Schneider
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «